Bibliografia

21 novembre 2015

a cura di Maruyama Keiich

fonte: http://web.phil-inst.hu/lua/archivum/de/Bibliographie.pdf

1902

[1] A kegyelemkenyér. Magyarság, no.44 (feb.20), p.1-2.

[2] Berlin júliusban. Magyarság, no.168 (jul.18), p.1-2.

[3] Nemzeti Színház: A Föld. – A Zalameai Biró. – A Létért való küzdelem. – A kurcok Párizsban. – Berlin. Lessingtheater: Die Kleinbürger. – Deutsches Theater: Monna Vanna. Magyar Salon, vol.28, no.2 (nov.), p.161-68.

[4] Nemzeti Színház: Halálos csend. – A strike. – Szerda esti előadások. A jövevények. Magyar Salon, vol.28, no.3 (dec.), p.309-15.

1903

[5] Nemzeti Színház: Somló Emma vendégjátéka. – Király-idillek. – Az utolsó levél. – Vígszínház: A Doktor úr. – Wien. Burgtheater: Der arme Heinrich. – Berlin. Kleines Theater: Salome. Magyar Salon, vol.28, no.4 (jan.), p.401-11.

[6] Nemzeti Színház: Monna Vanna. – Annuska. – Magyar Színház: Thérèse Raquin. Magyar Salon, vol.28, no.5 (feb.), p.497-502.

[7] Nemzeti Színház: Lady Windermere legyezője. – Téli rege. – Az Aranyember századik előadása. – Vígszínház: Coquelin. Mme Maeterlinck. – Bacaányi. – Magyar Színház: Leányok és legények. Magyar Salon, vol.28, no.6 (mar.), p.641-49.

[8] Nemzeti Színház: Simonyi Óbester. – Az élve temetkező. – Az első látogatás. – Parasztbecsület. – Vígszínház: Kovácsné. – Magyar Színház: Gotterhalte. Magyar Salon, vol.29, no.7 (apr.), p.749-51.

[9] Nemzeti Színház: A regényesek. – Léha világ. Magyar Salon, vol.29, no.8 (may), p.847-48.

[10] Nemzeti Színház: Egyéniség. – Nyári zivatar. – Néro anyja. – A titok. Magyar Salon, vol.29, no.10 (jul.), p.1073-77.

[11] Peer Gynt. Magyar Világ, no.22 (jan.25). Nemzeti Iskola c. melléklet p.1-3. Ibsen Henrik drámai költeménye. Forditotta: Sebestyén Károly.

[12] Bang Hermann. Jövendő, no.16 (jun.7), p.48-49. (L. Gy.)

[13] Az új Hauptmann. Jövendő, no.28 (aug.23), p.29-32.

1904

[14] Paul Mongré: Becsületének orvosa. In: Thália esték 1, Thália Társaság kiadása. Bp. 1904, p.99-141.[translation]

1906

[15] Gondolatok Ibsen Henrikről. Huszadik Század, vol.14, no.8 (aug.), p.127-37.

[16] A dráma formája. Szerda, no.7 (nov.14), p.340-43.

1907

[17] Motive. Essays von Rudolf Kassner. Berlin. S. Fischer, 1906. Pester Lloyd, no.297 (dec.15), p.14. (G. v. L.)

[18] Der letzte Streich der Königin von Navarra. Pester Lloyd, no.297 (dec.15), p.14. (G. v. L.)

[19] Gauguin. Huszadik Század, vol.15, no.6 (jun.), p.559-62.

[20] Négy fal között. Huszadik Század, vol.16, no.12 (dec.), p.1092-94. Kosztolányi Dezső versei. Pallas, 1907.

1908

[21] John Ford: Ein moderner Dichter aus Shakespeares Zeiten. Pester Lloyd, no.5 (jan.5), p.19-20.

[22] Hochzeit. Von Emil Strauss. Pester Lloyd, no.60 (mar.8), p.21. (G. v. L.) Berlin, S. Fischer. 1908

[23] L’évolution du théâtre contemporain. Pester Lloyd, no.60 (mar.8), p.23. (G. v. L.) Par Alphonse Séché et Jules Bertaut. Paris. Mercure de France. 1908.

[24] Novalis. Jegyzetek a romantikus életfilozófiáról. Nyugat, vol.1, mar.16, p.313-24.

[25] Rudolf Kassner. Nyugat, vol.1, jul.16, p.733-41.

[26] Stefan George. Nyugat, vol.2, oct.1, p.202-11.

[27] Der Weg ins Freie. Nyugat, vol.2, oct.1, p.222-24. Arthur Schnitzler regénye

[28] Könyvek Ibsenről. Nyugat, vol.2, nov.16, p.390-92.

[29] Bíró Lajos novellái. Huszadik Század, vol.18, no.9 (sept.), p.255-59. Biró Lajos: Huszonegy novella. Deutsch Zsigmond és Társa. Budapest.

[30] Thália rediviva. Huszadik Század, vol.18, no.11 (nov.), p.398-99. (L. Gy.)

[31] Új magyar költők. A Holnap. Huszadik Század, vol.18, no.11 (nov.), p.431-33. (L. Gy.) A Holnap. Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka versei. Összeállította Antal Sándor. Nagyvárad.

1909

[32] A dráma formája. Budapesti Szemle, no.393, p.389-425. [dissertation]

[33] Richard Beer-Hofmann. Nyugat, vol.1, feb.1, p.151-64.

[34] Jegyzetek Szélpál Margithoz. Nyugat, vol.1, may 16/jun.1, p.604-10.

[35] Thomas Mann új regénye. (Thomas Mann: Königliche Hoheit. S. Fischer. 1909). Nyugat, vol.2, nov. 1, p.486-91.

[36] Anzengruber. Nyugat, vol.2, dec.16, p.656-65. Halála napjának huszadik évfordulója

[37] Jób Dániel novellái. Huszadik Század, vol.19, no.1 (jan.), p.106-09. Ifjúkor. Elbeszélések, Grill Károly kiadása, Budapest, 1908

[38] August Strindberg hatvanadik születése napján. Huszadik Század, vol.19, no.2 (feb.), p.172-75.

[39] Doctor Szélpál Margit. Huszadik Század, vol.19, no.6 (jun.), p.578-581. Dráma 3 felvonásban. Irta: Balázs Béla. Színre került a Nemzeti Színházban 1909. április 30-án, megjelent a Nyugat kiadásában.

[40] A szociális dráma lehetősége. Huszadik Század, vol.20, no.7 (jul.), p.42-59.

[41] Új magyar líra. Huszadik Század, vol.20, no.10 (oct.), p.286-92 & no.11 (nov.), p.419-24.

[42] Móricz Zsigmond novellás könyve. Huszadik Század, vol.20, no.12 (dec.), p.524-26. (L. Gy.) Móricz Zsigmond: Hét krajcár. Elbeszélések. A „Nyugat” kiadása, 1909.

[43] Joachim von Brandt. Hét, no.29 (jul.18), p.483-84. Horatz Heimann új komédiája

1910

[44] Die Gedichte von Béla Balázs. Pester Lloyd, no.300 (dec.18), p.33-34. Balázs Béla: A vándor énekel. A „Nyugat” kiadása.

[45] Kaffka Margitról. Magyar Hirlap, no.22 (jan.27), p.2-4. Csendes válságok. Kaffka Margit novellái. A Nyugat kiadása.

[46] Az utak elváltak. Nyugat, vol.1, feb.1, p.190-93. Galilei-körben jan. 16-én elmondott előadás

[47] Sören Kierkegaard és Regine Olsen. Nyugat, vol.1, mar.16, p.378-87.

[48] Fülep Lajos Nietzschéről. Nyugat, vol.2, jul.16, p.1014-15.

[49] Arról a bizonyos homályosságról: Válasz Babits Mihálynak. Nyugat, vol.2, dec.1, p.1749-52.

[50] Esztétikai kultúra. Renaissance, no.2 (may 25), p.123-36.

[51] Félnek az egészségtől. Renaissance, no.6 (jul.25), p.562-64.

[52] Charles-Louis Philippe. Renaissance, no.11 (oct.10), p.225-39.

[53] Paul Ernst Brunhildja. Színjáték, vol.I. no.8 (apr.20), p.142-44 & no.9 (apr.27), p.164-67.

[54] Az angol lírikusok drámáiról. Színjáték, vol.II. no.1 (sept.15), p.12-16.

[55] Hevesi Sándor könyvei. Huszadik Század, vol.22, no.9 (sept.), p.240-41. (L. Gy.) Dr. Hevesi Sándor: „A színjátzás művészete” és „Az előadás művészete”. Tudományos zsebkönyvtár. Stampfel.

[56] Megjegyzések az irodalomtörténet elméletéhez. In: Dolgozatok a modern filozófia köréből: Emlékkönyv Alexander Bernát hatvanadik születése napjára. Franklin. Bp. 1910, p.388-421.

[57] A lélek és a formák. Kísérletek. Franklin, Bp. 1910. 210p.

1) Levél a „Kísérletről”

2) Rudolf Kassner

3) Theodor Storm

4) Novalis

5) Richard Beer-Hofmann

6) Sören Kierkegaard és Regine Olsen

7) Stefan George

8) Beszélgetés Laurence Sterne-ről

[58*] La nostalgie et la forme (Charles-Louis Phillippe). Méditations I , p.23-43.

1911

[59] Gedanken zu einer Aesthetik des „Kino”. Pester Lloyd, no.90 (apr.16), p.45-46.

[60] Aenesidemus. Von E. F. Schulze. Pester Lloyd, no.287 (dec.3), p.42.

[61] Leo Popper (1886-1911): Ein Nachruf. Pester Lloyd, no.289 (dec.18), p.5-6. Leo Poppel (1886-1911). Die Fackel. no.339/340 (dec.30), p.26-27.

[62] Die romanische Gefahr. Pester Lloyd, no.305 (dec.24), p.39-41.

[63] Über Sehnsucht und Form. Neue Rundschau, no.2 (feb.), p.192-98.

[64] Metaphysik der Tragödie. Logos, vol.2 (1911/12), no.1, p.79-91.

[65] Das Problem des untragischen Dramas. Schaubühne, no.9 (mar.2), p.231-34.

[66] Hauptmanns Weg. Schaubühne, no.10 (mar.9), p.253-55.

[67] Brunhild. Zur Münchner Aufführung. Schaubühne, no.20 (may 18), p.533-36.

[68] Emil Reich: Aus Leben und Dichtung. Aufsätze und Vorträge. Leipzig, Dr. Werner Klinkhardt, 1911. Archiv für Philosophie (I.Abt.), vol.23, no.2 (feb.20), p.232-33.

[69] Die Seele und die Formen. Essays. Egon Fleischel, Berlin 1911. 373p.

1) Über Form und Wesen des Essays

2) Platonismus, Poesie und die Formen: Rudolf Kassner

3) Das Zerschellen der Form am Leben: Sören Kierkegaard und Regine Olsen

4) Zur romantischen Lebensphilosophie: Novalis

5) Bürgerlichkeit und l’art pour l’art: Theodor Storm

6) Die neue Einsamkeit und ihre Lyrik: Stefan George

7) Sehnsucht und Form: Charles-Louis Philippe

8) Der Augenblick und die Formen: Richard Beer-Hofmann

9) Reichtum, Chaos und Form: Ein Zwiegespräch über Lawrence Sterne

10) Metaphysik der Tragödie: Paul Ernst

[70] Shakespeare és a moden dráma. In: Magyar Shakespeare Tár, vol.4. Magyar Shakespeare Társaság. Bp. 1911. no.2, p.119-32. 1909 jan. 31-én a Kisfaludy Társaság Shakespeare-matinéján elhangzott előadás

[71] A tragédia metafizikája. Szellem, no.1 (mar.), p.109-29.

[72] A lelki szegénységről. Szellem, no.2 (dec.), p.202-14. Egy levél és egy párbeszéd.

[73] Wilhelm Dilthey (1833-1911). Szellem, no.2 (dec.), p.253. (L. Gy.)

[74] Leopold Ziegler. Szellem, no.2 (dec.), p.255-56. (L. Gy.)

[75] Zsidó miszticizmus. Szellem, no.2 (dec.), p.256-57. (L. Gy.)

[76] Pontoppidan novellái. Auróra, no.3 (mar.), p.153-56.

[77] Művészi nevelés az iskolában. Népművelés, no.7 (apr.15), p.16-18.

1912

[78] Von der Armut am Geiste. Ein Gespräch und ein Brief. Neue Blätter, no.5/6, p.67-92.

[79] Alex Wernicke, Dr., Die Begründung des deutschen Idealismus durch Immanuel Kant. Braunschweig, Joh. Heinrich Meyer, 1910. – Karl Wollf, Schiller und das Unsterblichkeitsproblem. München, C. H. Becksche Buchhandlung, 1910. Archiv für Philosophie (I.Abt.), vol.25, no.2 (jan.15), p.239-40.

[80] A modern dráma fejlődésének története. 2 vols. Kisfaludy Társaság. Franklin, Bp. 1911[12]. XVI, 496p. & 548p.

1913

[81] Gedanken zu einer Aesthetik des Kino. Frankfurter Zeitung, no.251 (sept.10), Erstes Morgenblatt, p.1-2.

[82] Der Dramatiker des neuen Ungarns. Pester Lloyd, no.53 (mar.2), p.21-22. Balázs Béla: Misztériumok. A „Nyugat” kiadása 1912.

[83] Egypár szó a dráma formájáról (Babits Mihálynak). Nyugat, vol.1, feb.16, p.324-25.

[84] Balázs Béla: Az utolsó nap. Nyugat, vol.2, jul.16, p.584-87.

[85] Esztétikai kultúra. Tanulmányok. Athenaeum. Bp. 1913. 91p. (Modern Könyvtár no.201-203.)

1) Arról a bizonyos homályosságról

2) Esztétikai kultúra

3) Az utak elváltak

4) August Strindberg hatvanadik születésnapjára

5) Ady Endre

6) Jób Dániel novella

7) Jegyzetek Szélpál Margitról

8) Thomas Mann második regénye

9) Der Weg ins Freie

10) Pontoppidan novellái

[86] Метафизика трагедии. Логос. Международный ежегодник по философии культуры. Русское издание. Издво «Мусагет», Москва vol.1/2 (1912/13), p.275-88.

1914

[87] Zur Soziologie des modernen Dramas. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol.38, no.2, p.304-45 & no.3, p.662-706.

[88] Th. G. Masaryk: Zur russischen Geschichts- und Religionsphilosophie, Soziologische Studien. 2 Bde. Eugen Diederichs, Jena 1913. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol.38, no.3, p.871-75.

[89] Zum Wesen und zur Methode der Kultursoziologie. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol.39, no.1 (aug.), p.216-22. Hans Staudinger: Individuum und Gemeinschaft in der Kulturorganisation des Vereins. Schriften zur Soziologie der Kultur. Hrsg. v. Alfred Weber. Bd.I. Eugen Diederichs, Jena 1913.

1915

[90] W. Solovjeff: Ausgewählte Werke. Band I. Jena 1914. Eugen Diederichs. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol.39, no.2 (may), p.572-73.

[91] Croce, Benedetto: Zur Theorie und Geschichte der Historiographie, Tübingen 1915. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, ibid., p.878-85.

[92] Gothein, Marie-Luise: Geschichte der Gartenkunst, 2 Bände, Jena 1914. Eugen Diederichs. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, ibid., p.885-90.

1916

[93] Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der großen Epik. Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, no.3, p.225-71 & no.4, p.390-431.

[94] Ariadone auf Naxos. In: Paul Ernst. Zu seinem 50. Geburtstag. Hrsg. Werner Mahrholz. Georg Müller, München. p.11-28.

[95] Megjegyzések Balázs Béla új verseiről. Nyugat, vol.2, dec.1, p.751-59. Tristan Hajóján

1917

[96] Baumgartens C. F. Meyer-Buch. Frankfurter Zeitung, no.89 (mar.31), p.1-2. Das Werk Conrad Ferdinand Meyers“, von Franz Ferdinand Baumgarten. C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, München 1917

[97] Solovjeff, Wladimir: Die Rechtfertigung des Guten. Ausgewählte Werke. Band II. Jena 1916. Eugen Diederichs. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol.42. no.3, p.978-80.

[98] Forgács Rózsiról. Nyugat, vol.2, aug.16, p.322-23.

1918

[99] Georg Simmel (Nachruf). Pester Lloyd, no.230 (oct.2), p.2-3.

[100] Anna Lesznais neue Gedichte. Pester Lloyd, no.280 (nov.29), p.2-4. Lesznai Anna: Édenkert. Versek. Kner Izidor kiadása. Gyoma, 1918.

[101] Emil Lask: Ein Nachruf. Kant-Studien, no.4 (feb.15), p.349-70.

[102] Die Subjekt-Objekt Beziehung in der Ästhetik. Logos, vol.VII (1917/18), no.1, p.1-39.

[103] A köztársasági propaganda. Világ, no.264 (nov.18), p.17.

[104] Az alany és a tárgy viszonya az esztétikában. I-II. Athenaeum, no.1, p.45-64 & no.2, p.79-105.

[105] Az új lélekdráma. Jegyzetek a drámairodalom legújabb fejlődéséről. Jelenkor, no.3/4 (jan./feb.), p.81-94. Halálos fiatalság”[111] rövidebb változata

[106] Hozzászólás Fogarasi Béla „Konzervatív és progresszív idealizmus” c. előadásához. Huszadik Század, vol.37, no.6 (jun.), p.378-82.

[107] Molnár Ferenc Andorja. Huszadik Század, vol.39, no.5 (nov.), p.253-57.

[108] A bolsevizmus mint erkölcsi probléma. Szabadgondolat, no.10 (dec.), p.228-32.

[109] Hozzászólás Fogarasi Béla „Konzervatív és progresszív idealizmus” c. írásához. In: Fogarasi Béla, Konzervativ és progressív idealizmus. Bp. 1918. (A Huszadik Század Könyvtára 66.) p.27-32.

[110] Lukács György. In: Könyvek könyve. 87 magyar író, tudós, művész, közéleti ember és kiadó vallomása kedves olvasmányairól. Szerk. Kőhalmi Béla. Lantos, Bp. 1918. p.166-68.

[111] Balázs Béla és akiknek nem kell. Összegyűjtött tanulmányok. Kner, Gyoma 1918. 121p.

1) Kiknek nem kell és miért a Balázs Béla költészete. Előszó (é.n.)

2) A vándor énekel

3) Tristán hajóján

4) Misztériumok

5) Doktor Szélpál Margit

6) Az utolsó nap

7) Halálos fiatalság

8) Hét mese

1919

[112] Die ungarische Räterepublik. Georg Lukács über die Kulturpolitik der Räteregierung. Pester Lloyd, no.75 (mar.30), p.4-5. Morgenblatt. Mohácsi Jenő interjúja (mar.29)

[113] Eine kulturelle Pressfehde. Pester Lloyd, no.89 (apr.17, Abendblatt), p.2. Felvilágosításul

[114] Bericht über die Rede auf dem Kongreß des ungarischen Landesverbandes der Jungarbeiter in Budapest, August 1919. Freie Jugend, no.4, p.8.

[115] Die theoretische Bedeutung der Proletariereinheit. In: Dokumente der Einheit. Die Vorgeschichte des Zusammenschlusses der Sozialdemokraten und der Kommunisten. Ein Schreiben des Genossen Bela Kun über den Kommunismus und über die Proletariereinheit. Mit der Einleitung des Genossen Jakob Weltner, Verlag des Volkskommissariats für Unterrichtswesen, Bp. p.23-31.

[116] A győzelmes proletáriátus taktikája. Népszava, no.90 (apr.15), p.2-3.

[117] Az igazi egység. Népszava, no.96 (apr.22), p.1.

[118] A kultúra tényleges birtokbavétele. Fáklya, no.94 (apr.20), p.3.

[119] Felvilágosításul. Vörös Újság, no.60 (apr.18), p.4. Népszava (no.93, ápr.18), Világ (no.92, apr.18), Pester Lloyd (no.89, ápr.17)

[120] Mi a forradalmi cselekvés? Vörös Újság, no.62 (apr.20), p.1.

[121] Beszéd az országos pártgyűlés második napján. Vörös Újság, no.108 (jun.14), p.2-3. Cf. Pártgyűlés megalkotta az új pártprogramot. Lukács György hozzászólása. Népszava, no.141 (jun.14), p.5-6.

[122] Lukács György elvtárs beszéde. Vörös Újság, no.114 (jun.21), p.5-6. Felszólalás az Ifjúmunkások Országos Szövetségének Kongresszusán. –Mi már nem leszünk kizsákmányolt proletárok”. Kun, Lukács, Hevesi népbiztosok beszédei

[123] Sajtószabadság és kapitalizmus. Vörös Újság, no.130 (jul.10), p.1-2. (anonym)

[124] Lukács György közoktatási helyettes népbiztos a kommunizált színházak jövőjéről. Színházi Élet, no.13 (mar.30/apr.5), p.1 (reporter Kalotai László)

[125] Lukács György a szinházak átalakulásáról. Színház, no.17 (apr.27), p.22-23. Neues Wiener Journal budapesti tudósitója

[126] A kommunizmus erkölcsi alapja. Ifjú Proletár, no.12 (apr.13), p.2-4.

[127] A korrupció. Ifjú Proletár, no.26 (jul.20), p.1.

[128] Az erkölcs szerepe a kommunista termelésben. Szociális Termelés, no.11 (jul.20), p.3-5.

[129] Jogrend és erőszak. Internationale, no.3/4 (feb.1), melléklet/p.1-4. (missing pages) As separate pamphlet. „Internationale” folyóirat kiad. 4p. (feb. 20 után)

[130] A szellemi vezetés kérdése és a „szellemi munkások”. Internationale, no.5 (mar.5), p.74-76.

[131] Régi kultúra és új kultúra. Internationale, no.6/7 (jun.15), p.6-12. Marx-Engels munkásegyetemen tartott előadás ( jun.11)

[132] A történelmi materializmus funkcióváltozása. Internationale, no.8/9 (jul.), p.13-19. A történelmi materializmus kutató intézetének megnyitó előadása

[133] A nemzetségi kérdés a társadalmi és egyéni fejlődés szempontjából. In: A nemzetségi kérdés a társadalmi és egyéni fejlődés szempontjából. A Huszadik Század körkédése. Új Magyarország RT, Bp. 1919. p.61-81.

[134] Előszó (apr.1). In: Podach Erik Frigyes – Vértes György, A társadalmi fejlődés iránya. (A kommunizmus gyakorlati kivitelének kérdése című könyvének III. Kiadása). Lantos, Bp. 1919. p.5-6.

[135] A prolatáregység helyreállításának elméleti jelentősége. In: Az egység okmányai. A szociáldemokraták és kommunisták egyesülésénak előzményei. A Közoktatásügyi Népbiztosság kiadása. Bp. 1919. p.17-24.

[136] A proletáröntudat fázisai. In: 1919 Május 1 (Emléklap). Népszava Könyvkereskedése. Bp. 1919. p.6-7.

[137] Taktika és ethika. Közoktatásügyi Népbiztosság kiadása, Bp. 1919. 40p.

1) Taktika és ethika

2) A szellemi vezetés kérdése és a „szellemi munkások”

3) Mi az ortodox marxizmus?

4) Párt és osztály.

1920

[138] Zur Organisationsfrage der Intellektuellen. Kommunismus, no.3 (feb.8), p.14-18. (G. L.)

[139] Die neueste Überwindung des Marxismus. Kommunismus, no.5 (feb.22), p.155-56. (G. L.) O. Spengler: Untergang des Abendlandes

[140] Zur Frage des Parlamentalismus. Kommunismus, no.6 (feb.29), p.161-72. (G. L.)

[141] Organisationsfragen der dritten Internationale. Kommunismus, no.8/9 (mar.15), p.238-50. (G. L.)

[142] Klassenbewußtsein. Kommunismus, no.14 (apr.17), p.415-23 & no.15 (apr.24), p.468-73. (G. L.)

[143] Die moralische Sendung der kommunistischen Partei. Kommunismus, no.16/17 (may 8), p.482-88. (G. L.)

[144] Kapitalistische Blockade, proletarischer Boykott. Kommunismus, no.25/26 (jul.6), p.847-54. (G. L.)

[145] Opportunismus und Putschismus. Kommunismus, no.32 (aug.17), p.1107-15. (G. L.)

[146] Legalität und Illegalität. Kommunismus, no.35 (sept.9), p.1259-64 & no.36/37 (sept.18), p.1324-33. (G. L.)

[147] Die Krise des Syndikalismus in Italien. Kommunismus, no.40 (oct.16), p.1432-40. (G. L.)

[148] Kassel und Halle. Kommunismus, no.41/42 (oct.26), p.1466-73. (G. L.)

[149] Alte und neue Kultur. Kommunismus, no.43 (nov.7), p.1538-49. (G. L.) Jungarbeiter-Verlag, 1921. 17p.

[150] Der Parteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands. Kommunismus, no.44 (nov.20), p.1561-64. (G. L.)

[151] Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der großen Epik. Paul Cassirer, Berlin 1920. 169p.

[152] A fehér terror társadalmi hinterlandja. Proletár, no.1 (jun.30), p.5-6.

[153] A kormányválságok. Proletár, no.2 (jul.8), p.5-6.

[154] Miért nem bukott el a magyar prolrtárdiktatúra? Proletár, no.5 (jul.29), p.5-6.

[155] A gyarmatok szabadságharca. Proletár, no.6 (aug.5), p.11.

[156] Önkritika. Proletár, no.7 (aug.12), p.13-14.

[157] Bojkott és bojkott. Proletár, no.8 (aug.19), p.7-8.

[158] Korvin Ottó. Proletár, no.8 (aug.19), p.19-20.

[159] Forradalom és ellenforradalom Németországban. Proletár, no.9 (aug.26), p.7-8. Kassai Munkás, no.175 (sept.7), p.1.

[160] A német proletariátus egysége. Proletár, no.10 (sept.2), p.6. p.7-8.

[161] Tömegsztrájk és munkástanácsok Németországban. Proletár, no.11 (sept.9), p.7-9.

[162] Ünneprontás. Proletár, no.12 (sept.16), p.9-10.

[163] Az olasz forradalom válsága. Proletár, no.13 (sept.23), p.5-6.

[164] A kommunista párt és politikai munkástanácsok Németországban. Proletár, no.14 (sept.30), p.7-8.

[165] A fehér terror és a függetlenek. Proletár, no.15 (oct.7), p.7-9.

[166] Hol állunk? Proletár, no.16 (oct.14), p.3-4.

[167] Kassel és Halle. Proletár, no.18 (oct.28), p.3-4.

[168] A konszolidáció kísérlete. Proletár, no.19 (nov.4), p.5-6.

[169] Veszélyes zóna. Proletár, no.20 (nov.11), p.5-6.

[170] Friedrich Engels. Születésének századik évfordulójára. Proletár, no.21 (nov.18), p.5-6. Engels születésének századik évfordulóján. Kassai Munkás, no.243 (nov.28), p.1.

[171] Ki spekulál? Proletár, no.22 (nov.25), p.5-6.

[172] A szakszervezetek a forradalom utján. Proletár, no.26 (dec.23), p.3-4.

[173] Bodóné generális. Proletár, no.27 (dec.30), p.5. Böhm Vilmos

[174*] A kapitalizmus halódása. Kassai Munkás, no.27 (mar.10), p.1.

[175] Céltudatos proletárpolitika. Előre (NY), no.2999 (nov.16.), p.4.

[176] The Social Background of the White Terror. The Workers’ Dreadnaught (London), nov.20, p.1.

1921

[177] Rosa Luxemburg als Marxist. Kommunismus, no.1/2 (jan.15), p.4-19.

[178] Ukrainischer Nationalbolschewismus. Kommunismus, no.5/6 (feb.21), p.185-87.

[179] Vor dem dritten Kongreß. Kommunismus, no.17/18 (may 15), p.583-92.

[180] Zur Frage der Bildungsarbeit. Jugend-Internationale, no.7 (mar.), p.181-82.

[181] Partei und Jugendbewegung in Ungarn. Jugend-Internationale, no.9 (may), p.231-33.

[182] Zur Frage von „Partei und Jugend“. Jugend-Internationale, no.11 (jul.), p.313-14.

[183] Spontaneität der Massen, Aktivität der Partei. Internationale, no.6 (mar.15), p.208-15.

[184] Organisatorische Fragen der revolutionären Initiative. Internationale, no.8 (jun.15), p.298-307.

[185] Diskussionsbeitrag in der 13. Sitzung am 2. Juli 1921. In: Protokoll des III. Kongresses der Kommunistischen Internationale, Moskau, 22. Juni bis 12. Juli 1921 (Bibliothek der Kommunistischen Internationale Bd.23), Moskau 1921. p.591-94.

[186] Weltreaktion und Weltrevolution. Vortrag auf der 2. Südostkonferenz der Kommunistischen Jugend-Internationale in Wien, Dezember 1920. Verlag der Jugend-Internationale, Berlin. 19p. (Flugschriften der Jugendinternationale, Nr.11)

[187] 2 1/2 = 0. Proletár, no.4 (jan.27), p.7-8.

[188] A porosz választások mérlege. Proletár, no.9 (mar.3), p.13-14.

[189] Antantultimátum – a tőzsde nyugodt. Proletár, no.10 (mar.10), p.3-4.

[190] A német „válság”. Proletár, no.11 (mar.17), p.3-4.

[191] Állandósul a magyar válság. Proletár, no.12 (mar.24), p.3-4.

[192] Vihar előtt. Proletár, no.13 (mar.31), p.3-4.

[193] Paul Lévi. Proletár, no.16 (apr.21), p.5-6.

[194] A német ultimátum és a világválság. Proletár, no.19 (may 12), p.3-4.

[195] A proletáriátus egységfrontja Némezországban. Proletár, no.36 (sept.8), p.3-4.

[196] A görlitzi kongresszus. Proletár, no.39 (sept.30), p.4-5.

[197] Washington és Szovjetoroszország. Vörös Újság, no.1 (nov.19), p.11.

[198] Illuziópolitika. Vörös Újság, no.2 (dec.1), p.11-12.

[199] Világpolitikai helyzet. Vörös Újság, no.4 (dec.15), p.19-20.

[200] Tolsztoj világfelfogása. Előre (NY), no.3163 (may 1), vasárnapi melléklete/p.2. (L. Gy.)

[201] Előszó. In: Rosa Luxemburg, Tömegsztrájk. Verlag der Arbeiter-Buchhandlung, Wien. 1921. p.3-9.

[202] Előszó. In: Lenin, A proletárifjúság feladatairól. Az Oroszországi Ifjúmunkás Szövetség 3. összorosz kongresszusán elmondott beszéd. Új Harcos, Wien 1921. p.3-4. (Ifjúmunkás Könyvtár 3.).

1922

[203*] Die Volksbildung in Sowjetrussland. Rote Fahne, no.53 (mar.4). (Georg)

[204] Tagores Gandhi-Roman. Rote Fahne, no.189 (apr.23). 1.Beilage, p.2. Rabindranath Tagore: Das Heim und die Welt. R. Wolff Verlag. München, 1921

[205] Der Nachruhm Balzacs. Rote Fahne, no.193 (apr.26), p.3.

[206] Die Jugendgeschichte Hegels. Rote Fahne, no.203 (may 3), p.5-6. Morgenausgabe.

Wilhelm Diltheys gesammelte Schriften. Bd. IV: Die Jugendgeschichte Hegels. Teubner, 1921

[207] Russische Kritiker. Rote Fahne, no.211 (may 7), p.3. Russische Kritiker (Belinsky, Dobroljubow, Pissarew), Drei-Masken-Verlag, München 1920

[208] Arthur Schnitzler. Rote Fahne, no.223 (may 14), p.3.

[209] Bernard Shaws Ende. Rote Fahne, no.231 (may 19), p.3. Morgenausgabe.

[210] Freuds Massenpsychologie. Rote Fahne, no.235 (may 21), 2.Beilage, p.2. Prof. Sigmund Freud: Massenpsychologie und Ich-Analyse. Internationaler Psychoanalytischer Verlag 1921

[211] Lessings Emilia Galotti und die bürgerliche Tragödie. Rote Fahne, no.257 (jun.4). 2. Beilage, p.2.

[212] Über Hauptmanns Entwicklung. Rote Fahne, no.274 (jun.15), Abendausgabe, p.3.

[213] Zum zehnten Todestag August Strindbergs. Rote Fahne, no.291 (jun.25), p.3.

[214] Stawrogins Beichte. Rote Fahne, no.319 (jul.16), 1.Beilage, p.2. F. M. Dostojewsky: Die Beichte Stawrogins. München Musarion-Verlag 1922

[215] Nathan und Tasso. Rote Fahne, no.367 (aug.13), 1.Beilage, p.2.

[216] Die zwei Epochen des bürgerlichen Materialismus: Zum hundertsten Geburtstag Moleschotts. Rote Fahne, Sonderausgabe für Brandenburg und Lausitz, no.198a (aug.28), p.3.

[217] Zum 50. Todestag Ludwig Feuerbachs. Rote Fahne, no.415 (sept.20). Morgenausgabe, Beilage, p.5.

[218] Zur Frage des Atheismus. Rote Fahne, no.435 (oct.1). 1.Beilage, p.2.

[219] Marx und Lassalle in ihrem Briefwechsel. Rote Fahne, no.439 (oct.4), Morgenausgabe, p.2.

Der Briefwechsel zwischen Lassalle und Marx. Herausgegeben von Gustav Meyer. Verlag Julius Springer. Berlin 1922

[220] Marxismus und Literaturgeschichte. I. Der Klassensinn des l’art pour l’art. Rote Fahne, no.455 (oct.13), Morgenausgabe, p.2.

[221] Entstehung und Wert der Dichtungen. Rote Fahne, no.461 (oct.17), p.3. (G. L.)

[222] Die Niedergangsperiode des Kapitalismus. Rote Fahne, no.501 (nov.12), 1. Beilage, p.2. (Gg.)

[223] Die K.P.R. und die proletarische Revolution. Rote Fahne (Wien), no.1061 (nov.7), p.9.

[224] Die Wahlen in Ungarn. Internationale Presse = Korrespondenz, no.92 (jun.13), p.679-80. (Georg)

[225] Das Blutregime in Horthy-Ungarn. Internationale Presse = Korrespondenz, no.175 (sept.2), p.1156. (Georg)

[226] Die Volkswirtschaft Sowjetrußlands im ersten Halbjahr 1921. Internationale Presse = Korrespondenz, no.177 (sept.7), p.1167-68. (Georg)

[227] Horthy im Völkerbunde. Internationale Presse = Korrespondenz, no.182 (sept.19), p.1207. (Georg)

[228] Wirtschaftskrise in Ungarn. Internationale Presse = Korrespondenz, no.190 (sept.26), p.1256-57. (Georg)

[229] Der Sturz Lloyd Georges. Internationale Presse = Korrespondenz, no.204 (oct.24), p.1381. (Georg)

[230] Vor neuen Bluturteilen im Horthy-Land. Internationale Presse = Korrespondenz, no.209 (oct.31), p.1446. (Georg)

[231] Kritische Bemerkungen zu Rosa Luxembergs „Kritik der russischen Revolution“. Internationale, no.8 (feb.12), p.186-89, no.10 (feb.26), p.232-39 & no.11 (mar.5), p.259-62. Rosa Luxemburg: Die russische Revolution. Verlag Gesellschaft und Erziehung. 1922.

[232] Noch einmal Illusionpolitik. In: Ladislaus Rudas, Abenteurer- und Liquidatorentum. Die Politik Béla Kuns und die Krise der K.P.U. Verlag „Vörös Újság“, Wien 1922. p.254-61. [21. chapter of the book]

[233] Vanczákék paktuma. (A nemzetgyűlés válsága.) Vörös Újság, no.1 (jan.11), p.3-4.

[234] A Ganz-gyári kizártás tanulságai. Vörös Újság, no.3[2] (jan.25), p.7.

[235] Vanczákék “harca” a választójogért. Röpiratok, no.1 (feb.25), p.5-6.

[236] A polgári ellenzék széthullása. Röpiratok, no.2 (mar.21), p.3-4.

[237] Vanczák és Andrejka. Röpiratok, no.3 (apr.1), p.5-6.

[238] Az új taktika és az ifjúmunkások feladatai. Ifjú Proletár, no.4 (sept.7), p.4. Typoscript.

[239] Liberalizmus és radikalizmus. Munkás (Kassa), no.140 (jul.9), p.1-2. Új Előre[284]

[240] Jogrend és kilengések. Munkás, no.145 (jul.21), p.1. Új Előre[289]

[241] A független szocialista párt halála. Munkás, no.147 (jul.26), p.1.

[242] Kunfi Zsigmond önarcképe. Munkás, no.151 (aug.2) p.2.

[243] Garami Ernő: Forrongó Magyarország. Munkás, no.152 (aug.4), p.3.

[244] A moszkvai ítélet és a magyar mensevikiek. Munkás, no.160 (aug.23), p.1.

[245] „Egységfront” Horthy ellen. Munkás, no.167 (sept.8), p.1.

[246] Kautsky Károly a proletár forradalom programjáról. Munkás, no.172 (sept.20), p.1 és no.173 (sept.22), p.3.

[247] Egy kis pacifizmus. Munkás, no.183 (oct.15), p.1.

[248] Goldbergerék költségvetése. Munkás, no.186 (oct.22), p.1.

[249*] Tanulságok és következmények. Munkás, no.189 (oct. 28), p.1-2.

[250] Anarchista kongresszus. Munkás, no.195 (nov.12), p.1.

[251] Botcsinálta vértanúk. Munkás, no.210 (dec.17), p.1.

1923

[252*] Dostojewski, Novellen. Rote Fahne, mar.4. (Georg) Viva, 1923.

[253] Eine Kampfschrift gegen den Krieg der Bourgeoisie. RF, no.75 (mar.30), 1.Beilage, p.3. Karl Kraus: Die letzten Tage der Menschheit. (Leipzig, Wien 1922)

[254*][Erklärung]. Rote Fahne (Wien), mar.20.

[255] Der Parteitag der ungarischen Sozialdemokratie. Internationale Presse = Korrespondenz, no.1 (jan.2), p.8. (Georg) IPK (Wochenausgabe=WA), no.1 (jan.8), p.21.

[256] Die Wirtschaftslage in Ungarn und das ungarischen Proletariat. Internationale Presse = Korrespondenz, no.6 (jan.9), p.39. (Georg) IPK (WA), no.2 (jan.15), p.36.

[257] Ein Brief aus Ungarn. Die Lage der ungarischen Arbeiterklasse. Die Bilanz der weißgardistischen Konterrevolution. Internationale Presse = Korrespondenz, no.34 (feb.21), p.247. (Georg) IPK (WA), no.8 (feb.23), p.174-75.

[258] Die Streikwelle in Ungarn. Internationale Presse = Korrespondenz, no.41 (mar.7), p.302-03. (Georg) IPK (WA), no.10 (mar.10), p.232.

[259] Ungarn, 21. März 1919-1923. Internationale Presse = Korrespondenz, no.51 (mar.21), p.397-98. (Georg) IPK (WA), no12 (mar.23), p.274-75.

[260] Der Budapester Kommunistenprozess. Internationale Presse = Korrespondenz, no.87 (may 25), p.736. (Georg) IPK (WA), no.21 (may 26), p.514.

[261] Das Budapester Urteil. Über 100 Jahre Zuchthaus. Internationale Presse = Korrespondenz, no.91 (may 30), p.774. (Georg) IPK (WA), no.22 (jun.2), p.537.

[262] “Seipel, der Retter“. Österreich, das deutsche Ideal. Internationale Presse = Korrespondenz, no.102 (jun.20), p.855-56. (Georg) IPK (WA). no.25 (jun.23), p.589-90.

[263] Neue Massenverhaftungen in Ungarn. Internationale Presse = Korrespondenz, no.116 (jul.11), p.1020. (Georg) IPK (WA), no.28 (jul.14), p.677. (Gg.)

[264] Sozialistische Loyalitätserklärung im Horthy-Parlament. Der politische Streik der Buchdrucker. Internationale Presse = Korrespondenz, no.120 (jul.18), p.1055. (Georg) IPK (WA), no.29 (jul.21), p.703.

[265] Der Antifaschistentag in Deutschland. Internationale Presse = Korrespondenz, no.126 (jul.30), p.1104-05. (Gg.) IPK (WA), no.31 (aug.4), p.745.

[266] Die Konferenz von Sinaja. Internationale Presse = Korrespondenz, no.127 (aug.1), p.1108-09. (Georg) IPK (WA), no.31 (aug.4), p.733.

[267] Horthys sozialistische Zuhälter. Internationale Presse = Korrespondenz, no.128 (aug.3), p.1122. (Georg)? IPK (WA), no.31 (aug.4), p.747. (Gg.)

[268] Nach der Sinaja-Konferenz. Internationale Presse = Korrespondenz, no.129 (aug.6), p.1124-25. (Georg) IPK (WA), no.32 (aug.11), p.751.

[269] Der Eisenbahnerstreik in Ungarn. Internationale Presse = Korrespondenz, no.131 (aug.8), p.1146. (Georg) IPK (WA), no.32 (aug.11), p.758.

[270] Geschichte und Klassenbewußtsein. Studien über marxistische Dialektik. Malik Vlg., Berlin 1923. 342p. (Kleine Revolutionäre Bibliothek 9.)

1) Vorwort (1922.12)

2) Was ist orthodoxer Marxismus?

3) Rosa Luxemburg als Marxist

4) Klassenbewußtsein

5) Die Verdinglichung und das Bewußtsein des Proletariats

6) Der Funktionswechsel des historischen Materialismus

7) Legalität und Illegalität

8) Kritische Bemerkungen über Rosa Luxemburgs „Kritik der russischen Revolution“

9) Methodisches zur Organisationsfrage.

[271] Mégegyszer Ignotus. Munkás (Kassa), no.35 (mar.23), p.2.

[272] Franciaország és a petróleumháború. Munkás, no.39 (apr.1), p.1-2.

[273] A centrizmus összeomlása. Munkás, no.51 (may 1), p.6.

[274*] Erő és gyengeság. Munkás (Bukarest), no.18 (aug.23).

[275] A hamburgi Ünnepség. Új Március (NY), jun.8, p.6. (Georg)

[276] A vörös szászország. Új Előre (NY), jun.9, p.6 & jun.10, p.6. (Georg)

[277] Cachin a Höllein. Új Előre, jun.28, p.6. (Georg)

[278] A ruhrvidéki bányászsztrájk. Kommunista fölkelés? Új Előre, jun.28, p.6. (Georg)

[279] A belga vasutassztrájk. Új Előre, jun.30, p.6. (Georg)

[280] A német munkáskormányért folyó harc. Jobb és baloldali szocdemek. – Poroszország. – Szászország. Tartomány és birodalmi kormány. Új Előre, jun.13, p.4. (Georg)

[281] Csehszlovákiai munkásmozgalom. Új Előre, jul.2, p.6. (Georg)

[282] A német jóvátétel. Új Előre, jul.13, p.6, jul.14, p.4 & jul.17, p.5. (Georg)

[283] A német üzemi tanácsok jelentősége. Új Előre, jul.25, p.6. (Georg)

[284] Liberalizmus és radikalizmus. Új Előre, jul.29, p.6. (Georg)

[285] Mussolini alkonya. Új Előre, jul.30, p.4. (Georg)

[286] A bolgár puccs. Új Előre, aug.2, p.3. (Georg)

[287] A németországi munkásnemzedék. Új Előre, aug.2, p.3. (Georg)

[288] A német munkásság ellenörzőibizottságai. Új Előre, aug.9, p.6. (Georg)

[289] Jogrend és kilengések. Új Előre, aug.10, p.6. (Georg)

[290] Előre vagy hátra? Új Előre, aug.11, p.6. (Georg)

[291] A szállítómunkások nemzetközi egységfrontja. Új Előre, aug.19, p.6. (Georg)

[292] A német kapitalista állam összeomlása. Új Előre, aug.26, p.6. (Georg)

[293] A berlini vasutassztrájk. Új Előre, aug.28, p.3. (Georg)

[294] A németországi fasisztaellenes tüntetések. Új Előre, aug.30, p.4. (Georg)

[295] Az új bolgár kormány. Új Előre, sept.1, p.6. (Georg)

[296] A német kommunista párt előretörése. Új Előre, sept.12, p.6. (Georg)

[297] A belga kommunista pör. Új Előre, sept.15, p.4. (Georg)

[298] A németországi augusztusi sztrájkmozgalom. Új Előre, sept.22, p.6. (Georg)

[299] Az első Stresemann-kormány bukása. Új Előre, dec.2, p.6. (Georg)

[300] A második Stresemann-kormány. Új Előre, dec.3, p.6. (Georg)

[301] A német országgyűlés feloszlatása, a fasiszta-monarchiasták előnyomlása, a katonai diktatúra a szocdemek bűne. Új Előre, dec.7, p.6. (Georg)

[302] Bajorország lázadása. Új Előre, dec.10, p.6. (Georg)

[303] A szászországi szocialista-kommunista kormány megalakulása. Új Előre, dec.11, p.6. (Georg)

[304] A lázadó Bajorország. Új Előre, dec.12, p.6. (Georg)

[305*] Polgári és proletárforradalom. In: Munkásnaptár 1924, Košice, p.78-81.

[306] A parlamentárizmus csődje. In: Munkás-naptár 1924 szökő évre. A „Munkás” Kiadás, Bukarest, p.57-61.

[307] Др Макс Адлер: „Учение марксизма о государствe” (Очерк различия между социологическим и юридическим методом). Bестник Социалистической Aкадемии, nо.3 (febr.), p.407-10.

[308] Mатериализация и пролетарское сознание. Вестник Социалитической Академии, no.4 (apr.), p.186-222, no.5 (aug.-sept.), p.74-120 & no.6 (oct.-dec.), p.116-85.

[309] Fritz Mautner: Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande. Bестник Cоциалитической Aкадемии, no.5 (apr.), p.233-37.

[310] Hermann Schmalenbach: Leibniz. Bестник Cоциалитической Aкадемии, ibid., p.237-40.

[311] Friedrich Kuntze: Die Philosophie Salomon Maimons. Bестник Cоциалитической Aкадемии, ibid., p.240-45.

1924

[312] Unser Verhalten gegenüber imperialistischen Kriegen. Internationale, no.15 (aug.1), p.483-88. (Georg)

[313] Lassalle als Theoretiker der VSPD. Internationale, no.19/20 (oct.1), p.622-24. Ferdinand Lassalle, Auswahl von Karl Renner. Sozialistische Klassiker. Dietz, Berlin 1923. – Konrad Hänisch: Lassalle. Franz Schneider, Berlin-Leipzig-Bern, 1923. – Dr. S. Baron: Die politische Theorie F. Lassalles, S. L. Hirschfeld, Leipzig 1923. – W. Kelsen: Sozialismus und Staat. II. Auflage. S. L. Hirschfeld, Leipzig 1923.

[314] Die Triumph Bernsteins. Bemerkungen über die Festschriften zum 70. Geburtstag Karl Kautskys. Internationale, no.21/22 (nov.1), p.661-63. Die Gesellschaft. Sonderheft mit Beiträgen von Max Adler, Boudin, Tschernoff, Bernstein, Stampfer usw. – Der Kampf XVII 10-11, Sonderheft mit Beiträgen von Ellenbogen, Helene Bauer, Friedrich Adler, Abramowitsch, Bracke, Hillquit usw. – Der lebendige Marxismus, Festgabe zum 70. Geburtstag von Karl Kautsky. Thüringer Verlagsanstalt und Druckerei, Jena. – Die Volkswirtschaftslehre der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Bd.I. Bernstein, Diehl, Herkner, Kautsky, Liefmann, Pesch, Julius Wolf. Leipzig, Felix Meiners Verlag.

[315] Max Adler: „Das Soziologische in Kants Erkenntniskritik“. Internationale Presse = Korrespondenz, no.148 (nov.13), p.2002. Wien, Volksbuchhandlung, 1924 IPK (Wochenausgabe), no.46 (nov.14), p.1126-27.

[316] Urteil über Lenin. Forum, no.1-5 (feb.), p.22.

[317][Über Lenin] In: Die Gegenwart über Lenin. Stimmen führender Persönlichkeiten. Neuer Deutscher Verlag, Berlin 1924. p.34.

[318] Lenin. Studie über den Zusammenhang seiner Gedanken. Verlag der Arbeiter- buchhandlung, Wien, 1924. 77p & Malik-Verlag, Berlin 1924. 77p. (Wissenschaft und Gesellschaft, Bd.I) Vorwort (1924.2)

[319] Németország „marxista” kormánya. Új Előre (NY), feb.2, p.6. (Georg)

[320] A katonai diktatúra támadása a német szakszervezetek ellen. A berlini munkássztrájk. Új Előre, feb.6, p.6. (Georg)

[321] A kommunisták németországi pártját “feloszlatták”. Új Előre, feb.7, p.6. (Georg)

[322] A német gazdasági csőd flastromai. Új Előre, feb.11, p.6. (Georg)

[323] Német Kommunisták választási sikerei. Új Előre, mar.23, p.6. (Georg)

[324] A német katonai diktatúra gazdaságpolitikai bukás. Új Előre, mar.24, p.6. (Georg)

[325] Horthy-világ Bulgáriában. Új Előre, mar.25, p.6. (Georg)

[326] A német munkásság új harci ellenállása. Új Előre, mar.27, p.6. (Georg)

[327] A Kommunisták Németországi Pártjának belső vitái. Új Előre, apr.2, p.4. (Georg)

[328] A német szociáldemokrácia bomlása. Új Előre, apr.3, p.6. (Georg)

[329] A német kommunista párt és a parasztság. Új Előre, may 30, p.6. (Georg)

[330] Lenin. Tanulmány Lenin gondolatainak összefüggéséről. Ford. Gábor Andor. Ama Vlg., Wien, 1924. 192p.

[331] Литературное наследие Лассаля. Bестник Коммунистической Aкадемии, no.7, p.402-15.

1925

[332] Eine Erklärung des Genossen Lukács. An die Redaktion der „Roten Fahne”. Rote Fahne, no.21 (jan.25), p.2.

[333] N. Buchаrin: Theorie des historischen Materialismus. Gemeinverständliches Lehrbuch der marxistischen Soziologie. Archiv für Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, vol.11, p.216-24. Hamburg 1922. Verlag der Kommunistischen Internationale.

[334] Karl August Wittfogel: Die Wissenschaft der bürgerlichen Gesellschaft. ibid., p.224-27. Berlin, Malik Verlag, 1922.

[335] Die neue Ausgabe von Lassalles Briefen. ibid., p.401-23. Ferdinand Lassalle, Nachgelassene Briefe und Schriften, hrsg. Von Gustav Mayer; Bd.I: Briefe von und an Lassalle bis 1848. ; Bd.II: Lassalles Briefwechsel von der Revolution von 1848 bis zum Beginn seiner Arbeiteragitation. ; Bd.III: Der Briefwechsel zwischen Lassalle und Marx. ; Bd.IV: Lassalles Briefwechsel mit Gräfin Sophie von Hatzfeld. ; Stuttgart-Berlin, Deutsche Verlagsanstalt, 1921-1923.

[336] Lassalle új hívei. Új Március, no.1/2 (jul./aug.), p.91-93.

[337] Jókai. ibid., p.93-95. (L. Gy.)

[338] Marokkó-Sziria-Kina. Új Március, no.3 (sept.), p.25-30.

[339] Miért ment Rákosi elvtárs Magyarországra? Új Március, no.4 (oct.), p.167-71. (anonym.)

[340] Akadémiai jubileumok. Új Március, no.5. (nov.), p.286-88. (anonym)

1926

[341] Moses Hess und die Probleme der idealistischen Dialektik. Archiv für Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, vol.12, p.105-55. Theodor Zlociti, Moses Hess. Der Vorkämpfer des Sozialismus und Zionismus 1812-1875. Eine Biographie, 2., vollk. neu bearb. Aufl., Berlin, Welt-Verlag 1921. ; Moses Hess, Sozialistische Aufsätze, 1841-1847, hrsg. von Th. Zlociti, Berlin, Welt-Verlag, 1921.

[342] N. Lenin: Ausgewählte Werke. Sammelband. Der Kampf um die soziale Revolution. ibid., p.451-54. Wien, Verlag für Literatur und Politik, 1925

[343] Unter dem Banner des Marxismus, I. Jahrgang, Heft 1-2. ibid., p.454-55. Wien, Verlag für Literatur und Politik, 1925

[344][Rundschau: Internationale Politik]. Internationale, no.2 (jan.15), p.60-61. (Georg)

[345][Rundschau: Internationale Politik]. Internationale, no.3 (feb.1), p.87-88. (Georg)

[346][Rundschau: Internationale Politik]. Internationale, no.4 (feb.15), p.119. (Georg)

[347] Zum deutsch-italienischen Konflikt. Internationale, no.5 (mar.1), p.129-32. (anonym)

[348][Rundschau: Internationale Politik]. Internationale, no.5 (mar.1), p.148-50. (Georg)

[349] Der Nelson-Bund. Internationale, no.5 (mar.1), p.158-60. Leonard Nelson: Die Rechtswissenschaft ohne Recht, Leipzig 1917 – System der philosophischen Rechtslehre, Leipzig 1920 – Schriftenreihe: Öffentliches Leben, Verlag Der neue Geist, Leipzig – ISK. I Jahrgang, 1. Heft, herausgegeben vom Vorstand Internationalen Sozialistischen Kampfbundes.

[350][Rundschau: Internationale Politik]. Internationale, no.7 (apr.1), p.216-17. (Georg)

[351][Rundschau: Internationale Politik]. Internationale, no.9 (may 5), p.282-83. (Georg)

[352][Rundschau: Internationale Politik]. Internationale, no.11/12 (jun.20), p.375-76. (Georg)

[353] L’art pour l’art und proletarische Dichtung. Tat, no.3 (jun.26), p.220-23.

[354] A forradalom vezére. Új Március, no.2 (feb.), p.65-73. (anonym.)

[355] Kispolgárok az ellenforradalomról (Új magyar regények). Új Március, no.6 (jun.), p.399-401. (anonym.)

[356] Kassák Lajos. Új Március, no.11 (nov.), p.675-78. (anonym.)

[357] A magyar diktatúra nemzetközi jelentősége. Párisi Munkás, no.12 (mar.20), p.6.

[358] Gyarmati krónika. Párisi Munkás, no.26 (jun.26), p.2. (L. Gy.)

[359] Stabilizálni! Párisi Munkás, no.27 (jul.3), p.1. (L. Gy (Berlin).)

[360] Belső eltolódás az utódállamokban. Párisi Munkás, no.28 (jul.10), p.3. (L. Gy.)

1927

[361] Die Brüsseler Konferenz gegen den Imperialismus. Internationale, no.6 (mar.15), p.185-87. (Georg)

[362] Eine Marxktitik im Dienste des Trotzkismus. ibid., p.189-90. Max Eastman: Marx, Lenin and the science of Revolution, London. Allen Unwin 1926.

[363] Lenin über den Krieg. ibid., p.191-92. (G. L.) Reden und Aufsätze. Bibliothek der jungen Leninisten Bd.II, III. Verlag der Jugendinternationale

[364] Der Bericht der Abrüstungskonferenz der II. Internationale. Internationale, no.22 (nov.25), p.726-28. (Georg)

[365] Sarló és Kalapács Évkönyv 1926. Új Március, no.6 (jun.), p.314-16. (anonym.)

[366] Október: a Kommunista Internationálé szülőanyja. Keleten. Új Március, külön jubileumi szám (A forradalom útja). p.110-17.

[367] Két kísértet kézfogása egy sír felett. 100%, no.1 (sept.), p.30-32. (Vajda Sándor)

[368] Februártól márciusig. Párisi Munkás, no.12 (mar.19), Párisi Munkás ünnepi melléklete/p.1.

[369] Bethlen római útja. Párisi Munkás, no.16 (apr.16), p.3.

[370] A Paléologue-féle ajánlat. Munkás (Kassa), no.229 (oct.9), p.1. A Paléologue-féle ajánlat – Válságban a konszolidáció. Párisi Munkás, no.42 (oct.15), p.1. (L. Gy.)

[371] A Szovjetunió és a béke. Párisi Munkás, no.45 (nov.5), p.1.

[372] Новая биография М. Гесса. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. vol.3, p.440-59. Th. Zlocisti, Moses Hess. Berlin, Welt-Verlag, 1921 & Moses Hess, Sozialistische Aufsätze, herausgeg. Von Th. Zlocisti, ibid., 1921.

1928

[373*] Leo Tolstoi 1828-1928. Hamburger Volkszeitung, no.205 (sept.1) *Tolstois Werk. Rote Fahne (Wien), no.214 (sept.9), Sonntagsbeilage p.5-6.

[374] Edgar Zilsel: Die Entstehung des Geniebegriffs. Ein Beitrag zur Ideengeschichte der Antike und des Frühkapitalismus. Archiv für Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, vol.13, p.299-302. Tübingen, Mohr, 1926.

[375] Othmar Spann: Kategorienlehre. ibid., p.302-06. Ergänzungsband I. Jena, Gustav Fischer 1927

[376] Carl Schmitt: Politische Romantik. ibid., p.307-08. II. Aufl. München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1925

[377] Jakob Baxa: Gesellschaft und Staat im Spiegel deutscher Romantik, Jena 1924. – Manfred Schröder: Schelling, Schriften zur Gesellschaftsphilosophie, ibid., p.308-09. Jena, Fischer, 1924 & 1926

[378] Robert Michels: Zur Sociologie des Parteiwesens in der moderne Demokratie, Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. ibid., p.309-15. II. verm. Aufl. (Philosophisch-soziologische Bücherei XXI.) Leipzig, Alfred Kröner, 1925.

[379] Landler Jenő. Harc a halállal. Új Március, no.3 (mar.), p.101-04.

[380] Ellenforradalmi erők a magyar proletárdiktatúrában. Új Március, különszám (mar.), p.154-58.

[381] Az ipari fejlődés iránya és az osztályharcos munkáspolitika. Új Március, no.11 (nov.), p.551-55. (anonym.)

[382] Parasztregények. I.: Gergely Sándor: Hidat vernek. 100%, no.5 (jan.), p.164-66. (Vajda Sándor)

[383] Parasztregények. II.: Kodolányi János. 100%, no.6 (mar.), p.183-86. (Vajda Sándor)

[384] Ibsen Henrik. 100%, no.7 (apr.), p.245-46. (Révi Dezső)

[385] Alfred Kerr. 100%, no.8 (may), p.288. (b. b.)

[386] Ady mint program. 100%, no.9 (jun.), p.321-24. (Vajda Sándor) Ifjú szíveken élek. Röpirat. Kiadta a Híd, irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat, 1000 magyar diák közreműködésével.

[387] Plechanow halálának 10-ik évfordulóján. 100%, no.10 (aug.), p.353-56. (Németh Lajos)

[388] Lassalle. 100%, no.1 (oct.), p.5-8. (Schönstein Sándor dr.)

[389] Tolsztoj Leó. 100%, no.1 (oct.), p.43-45. (Vajda Sándor)

[390] Az ötvenéves Upton Sinclair. 100%, no.2 (nov.), p.71-73. (Vajda Sándor)

[391] A Danton-legenda. 100%, no.2 (nov.), p.85-89. (Tamás Aladár)

[392] A 100% üzenete. 100%, no.2 (nov.), p.99-100. (K. J.)

[393] A magyar proletárdiktatúra külpolitikai helyzete. Munkás (Kassa), Marciusi különszám (mar.21), p.3. Párisi Munkás, no.12 (mar.25), p.3.

[394] A magyar ellenforradalom tíz esztendeje. In: Munkás- és parasztnaptár 1929, Szerk. Zamek, A „Munkás”, Košice, p.126-28.

[395] Пути творчества Гергардта Гауптмана. Вестник иностранной литературы, no.4 (apr.), р.136-138.

1929

[396] Otto Rühle: Geschichte der Revolutionen Europas, III. Bände. Archiv für Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, vol.14, p.160-62. Dresden. Kaden u. Co. 1927.

[397] Nyilatkozat. Új Március, no.8/11 (aug./nov.), p.345. (Blum)

[398] Osztály és irodalom. 100%, no.4 (jan.), p.180-81. (Vajda Sándor)

[399] Molnár Ferenc. 100%, no.4 (jan.), p.190-93. (Kelemen László)

[400] Franz Mehring útja. 1846-1919. 100%, no.6 (apr.), p.257-60. (Vajda Sándor)

[401] Jack London a munkásmozgalomban. 100%, no.6 (apr.), p.275. (anonym)

[402] Rákosi Jenő. 100%, no.6 (apr.), p.295. (b. b.)

[403*] Karl Kautsky und der Marxismus. 100%, no.7 (may). (Barna Károly)

[404] Trockij. 100%, no.9/10 (jul./aug.), p.420-24. (Vajda Sándor)

1930

[405] Henri Barbuse: 150 Millionen bauen eine neue Welt. Moskauer Rundschau, no.37 (sept.14), p.4. Neuer Deutscher Verlag, Berlin, 1930.

[406] Tolstoi in Deutschland. Moskauer Rundschau, no.38 (sept.21), p.3.

[407] Michail Scholochow. Moskauer Rundschau, no.41 (oct.12), Beiblatt p.4 (L. Georg) Der stille Don. Band II. Verlag für Literatur und Politik. 1930. Übersetzt von O. Halperin

[408] Ilja Ehrenburg. Moskauer Rundschau, no.45 (nov.9), Beiblatt p.4.

[409] „Der russische Gedanke”. Moskauer Rundschau, no.47 (nov.23), p.3. (G. L.) Internationale Zeitschrift für die russische Philosophie, Literaturwissenschaft und Kultur. Hrsg. Boris Jakovenko.

[410] Eine Geschichte der neuesten russischen Literatur. Moskauer Rundschau, no.62 (dec.21), p.3.

N. A. Otzoup: Die neueste russische Dichtung. Osteuropa-Institut in Breslau. Das heutige Rußland. Heft 7. Priebatsch’s Buchhandlung, Breslau, 1930

[411] Ernst Simon, Ranke und Hegel. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. vol.5, p.478-82. Review: Beiheft 15 der <Historischen Zeitschrift>, München /Berlin. R. Oldenburg, 1928

1931

[412] Neuer Inhalt und alte Form. Moskauer Rundschau, no.2 (jan.11), p.4.

[413] Die Fabrik im Walde, Moskauer Rundschau, no.6 (feb.8), p.3-4.

[414] Über den Dostojewski-Nachlass. Moskauer Rundschau, no.17 (mar.22), Beiblatt p.4. Raskolnikows Tagebuch, Der unbekannte Dostojewski, Die Urgestalt der Brüder Karamasow, München, R. Piper und Co. 1926-28.

[415] Neue russische Belletristik. Moskauer Rundschau, no.22 (apr.26), p.2-3. Nikolai Bogdanow: Das erste Mädel. Eine romantische Geschichte. Berlin, Verlag der Jugendinternationale; L. Pantelejew: Die Uhr. Berlin, Verlag der Jugendinternationale; Wsewolod Iwanow: Der Buchstabe G. Ausgewählte Erzählungen. Berlin, Malik-Verlag; Wera Inber: Der Platz an der Sonne. Roman. Berlin, Malik-Verlag.

[416] Roman der Kollektivisierung. Moskauer Rundschau, no.28 (jun.7), p.3-4. F. Panferow: Die Kommune der Habenichtse. Verlag für Literatur und Politik. Wien-Berlin 1931.

[417] E. D. Nikitina: Dreizehn Frauen flüchten. Moskauer Rundschau, no.34 (jul.19), p.4. Morpverlag, Berlin, 1930. Übersetzung von Olga Halpern

[418] Von der anderen Seite …. Moskauer Rundschau, no.39 (aug.25), p.2-3. again in no.40 (aug.30), p.3

[419] Die heiligsten Güter. Moskauer Rundschau, no.45 (oct.4), Beiblatt p.4. Roman der großen Interessen. Von Ilja Ehrenburg. Berlin, Malik-Verlag

[420] Das Hohelied vom Fünfjahrplan. Moskauer Rundschau, no.55 (dec.20), p.3. Johannes R. Becher: Der grosse Plan. Berlin. Agis-Verlag.

[421] Shaws Bekenntniss zur Sowjetunion. Linkskurve, no.9 (sept.), p.5-8.

[422] Willi Bredels Romane. Linkskurve, no.11 (nov.), p.23-27. Maschinenfabrik N. & K., Die Rosenhofstraße, beide im Internationalen Arbeiter -Verlag.

[423] Über das Schlagwort: Liberalismus und Marxismus. Der Rote Aufbau, no.21 (dec.15), p.856-60.

[424] A régebbi magyar irodalomhoz való viszonyunk. Sarló és Kalapács. no.9, p.55-57. Hozzászólás „A magyar proletárirodalom plattformtervezete” a no.6-ban közölt tervezethez.

1932

[425] Das Erbe in der Literatur. Welt am Abend, no.244 (oct.17), p.4 & no.245 (oct.18). p.4.

[426*] Gerhard Hauptmann. Rote Fahne, no.206 (nov.16).

[427] Gegen die Spontaneitätstheorie in der Literatur. Linkskurve, no.4 (apr.), p.30-33.

[428] Tendenz oder Parteilichkeit? Linkskurve, no.6 (jun.), p.13-21.

[429] Der faschisierte Goethe. Linkskurve, Goethe-Sonderheft (jun.), p.33-40.

[430] Reportage oder Gestaltung? Kritische Bemerkungen anläßlich des Romans von Ottwalt. Linkskurve, no.7 (jul.), p.23-30 & no.8 (aug.), p.26-31.

[431] Gerhart Hauptmann. Linkskurve, no.10 (oct.), p.5-12. verkürzte Fassung von Gerhart Hauptmann ist Mitglied der faschistischen Dichterakademie geblieben’

[432] Aus der Not eine Tugend. Linkskurve, no.11/12 (nov./dec.), p.15-24.

[433] Zur Frage der Satire. Internationale Literatur, no.4/5 (dec.), p.136-53.

[434] Kritik der Literaturtheorie Lassalles. Der Rote Aufbau, no.18 (sept.15), p.851-57 & no.19 (oct.1), p.900-04.

[435] Goethe und die Dialektik. Marxist, no.5, p.13-24.

[436] Goethe und die Gegenwart. Einige grundsätzliche Bemerkungen zu den Goethe-Vorträgen der deutschen Sender. Arbeiter-Sender, no.2, p.6.

[437] Was ist uns heute Goethe? Linksfront, no.5 (apr.), p.144-48 & no.6 (aug.), p.176-79.

[438] Goethes Weltanschauung. Illustrierte Neue Welt, no.2, p.5.

[439] Ludwig Feuerbach (1804-1872). Illustrierte Neue Welt, no.8, p.16-17.

[440] Die deutsche Intelligenz. Zwei Welten, no.3, p.122-25.

[441] A kis Móric és az orosz forradalom. Társadalmi Szemle, no.5, p.238-40. (Joó Ferenc) Schalom Asch: Moszkva. Káldor kiadása, Budapest, 1932

[442] Goethe világnézete. Valóság, no.1 (jun.), p.7-12. (Laurent György)

[443] Hans Marchwitza: Essen ostroma. Sarló és Kalapács, no.1, p.73-74. (Vajda Sándor)

[444] Bogdanov: Az első lány. Sarló és Kalapács, no.3, p.78. (Vajda Sándor)

[445] Klaus Neukrantz: Weddingi barrikádok. Ssrló és Kalapács, no.4, p.74. (Vajda Sándor)

[446] A proletár ifjúsági irodalomról. Sarló és Kalapács, no.6, p.73-74. (Vajda Sándor)

[447] Бернард Шоу. Литература мировой революции, no.1, p.90-95.

[448] Чем являeтся для нас Гете? Октябрь, no.4, p.130-37.

[449] Фердинанд Лассаль. In: Литературная Энциклопедия, vol.6, p.64-76.

[450] Маркс и Энгельс в полемике с Лассалем по поводу «Зикингена». Литературное Наследство (Маркс и Энгельс о литературе), vol.3, p.45-74.

1933

[451*] Marx und die Literatur. Deutsche Zentralzeitung, no.189 (aug.17).

[452*] Marx und Engels: „Die deutsche Ideologie“. Deutsche Zentralzeitung, no.287 (dec.15).

[453] Karl Marx und Friedrich Engels, Werke und Schriften von Mai 1846 bis März 1848. Zeitschrift für Sozialforschung, no.2, p.280-81. Marx-Engels-Gesammtausgabe. Hrsg. von V. Adoratsky. I.Abt. Bd.6. Marx-Engels -Verlag. Berlin 1933

[454] Karl Marx und die Literatur. Linksfront, no.7 (mar.), p.103-07.

[455] Die Sickingendebatte zwischen Marx-Engels und Lassalle. Internationale Literatur, no.2 (mar./apr.), Marx-Sondernummer. p.95-126.

[456][Mein Weg zu Marx.] Schriftsteller über Karl Marx. ibid. p.185-87. Antwort auf die Enquete, welche die IVRS zum 50-jährigen Todestag von Marx veranstaltete.

[457] Das Werk von Marx und Engels. I.Der Briefwechsel zwischen Marx und Engels. Illustrierte Neue Welt, no.1, p.6.

[458] Маркс и Энгельс о вопросах драматургии. Театр и драматургия, no.7 (oct.), p.15-22.

[459] Величие и падение экспрессионизма. Литературный Критик, no.2 (jul.), p.34-54.

[460] Гергард Гауптман остался членом фашистской литературной академии. Новый мир, no.10, р.202-17.

[461] Маркс и Энгельс в полемике с Лассалем по поводу «Зикингена». In: Маркс и Энгельс о литературе. Новые материалы. Комментарии Ф.Шиллера и Г. Лукачa. Журнальногазетное объединение, Москва 1933, 206p. (Библиотека журнала «Литературное наследство». Материалы и документы) p.76-124.

1934

[462] „Größe und Verfall“ des Expressionismus. Internationale Literatur, no.1 (jan./mar.), p.153-73.

[463] Az épülő szocializmus kultúrája. Nemzeti és nemzetközi elemek a szocialista kultúrában. Szabad Irás, no.2 (may), p.23-25. (anonym)

[464] Третии «ренессанс» (Ницше как предтеча фашистскои эстетики). Литератуная Газета, no.3 (jan.16), p.2.

[465] Альфред Розенбергэстетик националсоциализма. Литературная Газета, no.26 (mar.4), p.2.

[466] Фашистский миф. Литературная Газета, no.43 (apr.8), p.2. Der faschistische Mythos der deutschen Literatur

[467] В болоте. Литературная Газета, no.71 (jun.6), р.2. О романах Г. Фаллада: «Что же дальше» и «Кто отведал однажды тюремной похлебки»

[468] Опустошение. Творчество Эрнста фон Саломона. Литературная Газета, no.87 (jul.12), p.3.

[469] Тематика буржуазнои литературы послевоенного империализма. Литературная Газета, no.108 (aug.22), p.4.

Zur Thematik der bürgerlichen Literatur im Nachkriegsimperialismus

[470] Золя и реализм. Литературная Газета, no.156 (nov.22), р.2.

[471] Значение «Материализма и эмпириокритицизма» для большевизации коммунистических партий. Под Знаменем Марксизма, no.4, p.143-48. Im wissenschaftlichen Kongress des philosophischen Instituts der Kommunistischen Akademie 1934. Julius 21. gehaltenen Vortrag

[472] Реализм в современной немецкой литературе. Литературный Критик, no.6 (jun.), p.36-56.

[473] Ницше как прeдшeствeнник фашистскoй эстeтики. Литературный Критик, no.12 (dec.), p.27-53.

[474] Фридрих Вильгельм Ницше. Литературная Энциклопедия, vol.8, p.91-105.

[475] Карл Маркс и Фр. Т. Фишер (Эксцерпты Маркса изЭстетикиФишeра). Литературное Наследство, vol.15, p.1-56.

[476] Франц Meринг (1846-1919). In: Франц Meринг, Лeгeндa o Лeссинге, Литературнокритичeскиe статьи. vol.I. Academia, MoскваЛенинград. 1934. p.7-83.

[477] Предисловие. In: Генрих Гейне, Германия. Зимняя сказка, Academia, Moskau. 1934. p.9-47.

[478] Marx et Engels à propos de la dramatugie. Théâtre international. no.2. p.10-12.

[479] Marx and Engels on Problems of Dramaturgy. International Theatre, no.2, p.11-14.

1935

[480] Die Philosophie in der Sowjetunion. (Aus einem Interview mit Georg Lukács). Gegen-Angriff, no.13, p.6.

[481] Meister der Reportage. Internationale Literatur, no.4 (apr.), p.18-19. Für Egon Erwin Kisch zum 50. Geburtstag

[482] Hölderlins Hyperion. Internationale Literatur, no.6 (jun.), p.96-110. geschrieben als Vorwort zu der russischen Ausgabe des „Hyperion” (Academia, Moskau-Leningrad)

[483] Nietzsche als Vorläufer der faschistischen Ästhetik. Internationale Literatur, no.8 (aug.), p.76-92.

[484*] Гиперион» Гельдерлина. Интернациональная Литература. no.6, p.96-106.

[485] Проблемы теории романа. Литературный Критик, no.2, p.214-20. Доклад Г. Лукача в секции литературы Института Философии Коммунистической Академии (автореферат) Referat über den „Roman“ (1934.12.20)

[486] Заключителное слово т. Лукача. Литературный Критик, no.3, p.253-54. Schlusswort zur Diskussion (1935.1.3)

[487] Фридрих Энгельс как теоретик литературы и литературный критик (К 40-летию со дня смерти). Литературный Критик, no.8, p.65-86.

[488] К проблеме обьективности художественной формы. Литературный Критик, no.9, p.5-23.

[489] Вангенгеймдраматург. Литературный Критик, no.11, p.205-13.

[490] Toмас Maнн o литературном нaслeдствe. Литературный Критик, no.12, p.35-47.

[491] Рoмaн как буржуaзнaя эпoпeя. Литературная Энциклоредия, vol.9, p.795-832.

Der Roman

[492] Бальзак („Крестьяне). In: Оноре Бaльзaк, Крeстьянe, Academia, MoскваЛенинград. 1935. p.VII-XLIV.

[493] Шиллер как эстетик. In: Фридрих Шиллер, Статьи по эстетике. Academia, MoскваЛенинград 1935. p.VII-LXXXIII.

[494*] Значение «Материализма и эмпириокритицизма» для большевизации коммунистических партий. In: XXV лет «Материализма и эмпириокритицизма» В. И. Ленина. 1909-1934. Объединенное науцнотехническое издательство НКТП МоскваЛенинград 1935, p.160-66

[495] Zola et le réalisme. Littérature Internationale, no.7, p.51-55.

1936

[496] Die neue Ökonomische Politik und der sozialistische Aufbau. Deutsche Zentralzeitung, no.292 (dec.21), p.2.

[497] Friedrich Engels als Literaturhistoriker und Literaturkritiker. Internationale Literatur, no.2 (feb.), p.79-94.

[498] Thomas Mann über das literarische Erbe (Thomas Mann: Leiden und Größe der Meister, Berlin 1935). Internationale Literatur, no.5 (may), p.56-66.

[499] Der Befreier (Gorki). Internationale Literatur, no.9 (sept.), p.5-14.

[500] Zum Verfassungsentwurf der UdSSR. Die neue Verfassung der UdSSR und das Problem der Persönlichkeit. Aus einem Vortrag. Internationale Literatur, no.9 (sept.), p.50-53.

[501] Erzählen oder Beschreiben? Zur Diskussion über den Naturalismus und Formalismus. Internationale Literatur, no.11 (nov.), p.100-18 & no.12 (dec.), p.108-23.

[502] Die intellektuelle Physiognomie der künstlerischen Gestalten. Wort, no.4 (oct.), p.72-82.

[503] Der Niedergang des bürgerlichen Realismus. Wort, no.6 (dec.), p.53-67.

Zweiter Teil des dreiteiligen Essays. Der dritte Teil, der mit dem Problemen der Sowjetliteratur befaßt, ist nicht erscheint.

[504] «Гремит барабан». Литературная Газета, no.55 (sept.30), p.4 Александр Гергей

[505] Новый роман Ганса Фаллады. Литературное Обозрение, no.4, p.11-13. Ганс Фаллада: Кто однажды отведал тыремной похлебки. Гослитиздат. 1936.

[506] „Мать. Литературное Обозрение, no.13/14, p.28-32. А. М. Горький: Мать. Собрание сочинений. Изд. 2. Т. VII-VIII. М. Гослитиздат. 1933

[507] «Эрроусмит». Литературное Обозрение, no.17, р.17-20. (Г. Осипов) Синклер Льюис: Эрроусмит. М. Гослитиздат. 1936

[508] Будденброки. Литературное Обозрение, no.17, p.23-26. Томас Манн: Будденброки. Собрание сочнений под общ. ред. В. А. Зоргенфрея Т. т. I и II. Л. Гослитиздат.

[509] „НовеллыТомаса Манна. Литературное Обозрение, no.18, p.15-18. Томас Манн: Собрание сочинений. Под общей режакцией В. А. Зоргенфрея. Т. Новеллы. Москва. Гослитиздат. 1936

[510] „Узпех (Роман Л. Фейхтвангера). Литературное Обозрение, no.24, p.66-69. Лион Фейхтвангер: Успех. Л. Гослитиздат. 1935

[511] О реакционере Германе Шварц. Под Знаменем марксизма, no.4, p.189-92. (Г. Лукач) [512] Бальзак критик Стендаля. Литературный Критик, no.1, p.95-112.

[513] Интеллектуальный облик литературного героя. Литературный Критик, no.3, p.12-48.

[514] Ганс Фаллада. Литературный Критик, no.5, p.135-47. Hans Fallada. Die Tragödie eines begabten Schriftstellers unter dem Faschismus.

[515] Рассказ или описание. Литературный Критик, no.8, p.44-67.

[516] „Человеческая комедияпредреволюционной России. Литературный Критик, no.9, p.13-35. А. М. Горький: Жизнь Клима Самгина

[517] Гете и Шиллер в их переписке. Литературный Критик, 1936, no.9, p.70-98. (Г. Осипов)

[518] Фашизм и теория литературы в Германии. In: И. Дворкин, А. Деборин, М. Каммарь, М. Митин и М. Савельев (ред.), Против фашистского мракобесия и демагогииСборник статей. Социальноэкономическое издательство, Moсква 1936. p.294-336.

[519] Le roman et l’ épopée (Problémes de la théorie du roman). Littérature internationale. no.2 p.68-75. résume

[520] Essay on the Novel. International Literature, no.5 (may), p.68-74.

[521] A Great Proletarian Humanist (Funeral Speech for Gorky). International Literature, no.8 (aug.), p.8-12.

1937

[522] Der faschisierte und der wirkliche Georg Büchner. Zu seinem 100. Geburtstag. Deutsche Zentralzeitung, no.45 (feb.24), p.3.

[523] Eine klassische Darstellung des dialektischen Materialismus. Deutsche Zentralzeitung, no.148 (jun.30), p.3. Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. Dialektik der Natur. 1873-1882. Sonderausgabe zum 40. Todestage von Fr. Engels. Hrsg. v. Marx-Engels-Lenin-Institut

[524] Ludwig Feuerbachs Erbe. Deutsche Zentralzeitung, no.211 (sept.14), p.3.

[525] Sozialismus und persönliches Glück. Deutsche Zentralzeitung, no.255 (nov.5), p.4. Antifaschistische Schriftsteller zum XX. Jahrestag der Oktober-Revolution

[526] Arnold Zweig: Erziehung vor Verdun (Querido Verlag, Amsterdam). Internationale Literatur, no.3 (mar.), p.136-37. (G. L.)

[527] Schillers Theorie der modernen Literatur. Internationale Literatur, no.3 (mar.), p.97-111 & no.4 (apr.), p.110-23.

[528] “Die menschliche Komödie” des vorrevolutionären Russlands. Internationale Literatur, no.6 (jun.), p.90-106 & no.7 (jul.), p.123-35. Ein Teil

[529] Die Tragödie Heinrich von Kleists. Internationale Literatur, no.8 (aug.), p.105-26.

[530] Heinrich Heine als nationaler Dichter. Internationale Literatur, no.9 (sept.), p.84-110 & no.10 (oct.), p.111-27.

[531] Der faschisierte und der wirkliche Büchner. Zu seinem hundertsten Todestag 19. Februar 1937. Wort, no.2 (feb.), p.7-26.

[532] Вальтер Скотт. Литературная Газета, no.51 (sept.30), р.8.

[533] Новеллы С. Цвейга. Литературное Обозрение, no.8, p.22-27. Стефан Цвейг: Новеллы. М. Гослитиздат. 1936

[534] „Сыновья. Литературное Обозрение, no.9, p.30-34. Лион Фейхтвангер: Сыновья. «Интернациональная литература». 1936, no.10, no.11 & no.12

[535] „Воспитание под Верденом. Литературное Обозрение, no.10, p.19-22. Арнольд Цвейг: Воспитание под Верденом. Вып. I. Жургазобъединение.

[536] „Юность короля Генриха IV” (Роман Генриха Манна). Литературное Обозрение, no.16, p.31-35. Генрих Манн: Юность короля Генриха IV. «Интернациональная литература» 1937, no.9 & no.10.

[537] Эммануил Левин. Литературное Обозрение, no.19/20, p.55-62. Platonov: Die Unsterblichen

[538] Георг Бюхнер подлинный и фашизированный (К столетию со дня смерти, 19 февраля 1837 г.). Литературный Критик, no.3, p.34-54.

[539] Трагедия Генриха фон Клейста. Литературный Критик, no.4, p.11-36.

[540] Пушкин и Вальтер Скотт. Литературный Критик, no.4, p.106-11.

[541] Исторический роман 1. Классическая форма исторического романа. Литературный Критик, no.7, p.46-109.

[542] Исторический роман и историческая драма. Литературный Критик, no.9, p.27-54 & no.12, p.118-47. Исторический роман 2.

[543] Юлиус Гай: Бог, император и крестьянин. Книга и пролетарская революция, no.5, р.123-25.

[544] Предисловие. In: Оноре деБальзак, Утраченные иллюзии. Academia, Moskau-Leningrad. 1937. p.VII-XXVIII.

[545] Предисловие. In: Вольфганг Гете, Страдания молодого Вертера. Academia, M-L. 1937. p.V-XXXI

[546] Шиллер и Гете в их переписке. In: Гете и Шиллер, Переписка (1794-1805) в двух томах. vol.1. Academia, Moskau- Leningrad. 1937. p.V-XXXI

[547] Литературные теории XIX века и марксизм. Государственное издательство «Художественная литература», Moсква 1937. 284p.

1) Предисловие (1936.7)

2) Людвиг Фейербах и немецкая литература (1.Готтфрид Келлер. 2.Герман Геттнер. 3.»Религиозный атеизм». 4.Рихард Вагнер как «истинный социалист». 5.Гервег и Шопенгауер. 6.Еше раз «Религиозный атеизм». 7.Заключение.)

3) Карл Маркс и Ф.-Т. Фишер

4) Маркс и Энгельс в полемике с Лассалем по поводу «Зикингена»

5) Франц Меринг

1938

[548] Maxim Gorki – der proletarische Humanist. Deutsche Zentralzeitung, no.70 (mar.27), p.3.

[549] “Der Glücksucher und die sieben Lasten“. Bechers neuer Gedichtband. Deutsche Zentralzeitung, no.86 (apr.15), p.3.

[550] Julius Hays Drama „Haben“. Deutsche Zentralzeitung, no.122 (may 30), p.3. Zum Erscheinen der Buchausgabe der Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter in der UdSSR

[551*] Über Tolstoi. Deutsche Zeitung, no.13 (sept.9), p.3.

[552] Diderot und die Probleme der Theorie des Realismus. Deutsche Zeitung, no.35 (oct.5), p.3.

[553] Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. Internationale Literatur, no.3 (mar.), p.99-125.

[554] Der Kampf zwischen Liberalismus und Demokratie im Spiegel des hitorischen Romans der deutschen Antifaschisten. Internationale Literatur, no.5 (may). p.63-83.

[555] Autobibliographie. Internationale Literatur, no.6 (jun.), p.155.

[556] Marx und das Problem des ideologischen Verfalls. Internationale Literatur, no.7 (jul.), p.103-43.

[557] Leo Tolstoi und die Entwicklung des Realismus. Internationale Literatur, no.10 (oct.), p.115-38, & no.11 (nov.), p.112-45.

[558] Das Ideal des harmonischen Menschen in der bürgerlichen Ästhetik. Wort, no.4 (apr.), p.82-93.

[559] Es geht um den Realismus. Wort, no.6 (jun.), p.112-38.

[560] „Die Jugend des Königs Henri Quatre“. Wort, no.8 (aug.), p.125-32. Heinrich Mann: „Die Jugend des Königs Henri Quattre“, Querido-Verlag, Amsterdam

[561] Der plebejische Humanusmus in der Ästhetik Tolstois. Wort, no.9 (sept.), p.115-121.

[562] Liberalizmus és demokrácia harca a német antifasiszta történelmi regény tükrében. Új Hang, no.1 (jan.), p.69-80.

[563] A plebejus humanizmus Tolstoj esztétikájában – Tolstojról szóló nagyobb esszéből –. Új Hang, no.2, p.65-70.

[564] Johannes R. Becher új kötete. Új Hang, no.5, p.110-14. Der Glücksucher u. die sieben Lasten. Ein hohes Lied” Moskau 1938

[565] Исторический роман и кризис буржуазного реализма. Литературный Критик, no.3, p.59-90 & no.7, p.11-52.

[566] Маркс о распаде буржуазной идеологии. Литературный Критик, no.5, p.25-58.

[567] Современый буржуазнодемократический гуманизм и исторический роман. Литературный Критик, no.8, p.51-96 & no.12, p.40-74.

[568] Новый сборник стихов Иоганнеса Бехера. Интернациональная Литература, no.5, p.208-11. Der Glücksucher u. die sieben Lasten. Ein hohes Lied von Johannes Becher. Moskau 1938

[569] Писма в редакцию. Интернациональная Литература, no.9, p.225-26.

[570] Спор идет о реализме. Интернациональная Литература. no.12, p.172-89. Es geht um den Realismus

[571] Генрих Гейне (Введение). Генрих Гейне: Лирика. Полное собрание сочинений в двенадцати, vol.1. Государстенное издательство «Художественная литература». М. 1938 p.VI-XLVIII.

[572] Walter Scott and the Historical Novel. International Literature, no.4, p.61-77 & no.12, p.73-84. (Abridged)

1939

[573] Grenzen des Realismus? Deutsche Zeitung, no.47 (feb.27), p.3. Peter Wieden (Ernst Fischer): Einige Bemerkungen über die Zeitschrift “Internationale Literatur” (Deutsche Zeitung. No.18)

[574] Zu Andor Gábors „Ungarischem Inferno”. Internationale Literatur, no.1 (jan.), p.156-57. Drei Gedichte von Gábor (Az én hazám, Orgovány, A temetés)

[575] “Wilhelm Meisters Lehrjahre“. Internationale Literatur, no.2 (feb.), p.134-48.

[576] Arnold Zweigs Roman-Zyklus über den imperialistischen Krieg 1914/18. Internationale Literatur, no.3 (mar.), p.112-33.

[577] Ein Briefwechsel zwischen Anna Seghers und Georg Lukács. Internationale Literatur, no.5 (may), p.97-121.

[578] Über die demokratische Jugendentwicklung Franz Mehrings. Internationale Literatur, no.5 (may), p.150-51.

[579] Gottfried Keller. Zur 120. Wiederkehr seines Geburtstags. Internationale Literatur, no.6 (jun.), p.95-113 & no.7 (jul.), p.115-34.

[580] Schriftsteller und Kritiker. Internationale Literatur, no.9/10 (sept./oct.), p.165-86.

[581] Ady, a magyar tragédia nagy énekese. Új Hang, no.1, p.5-19.

[582] Irástudók felelőssége. Széljegyzetek Illés Gyula: „Magyarok” c. könyvének margójára. Új Hang, no.5, p.5-17.

[583] Megjegyzések a 19. század orosz forradalmi kritikájához. Új Hang, no.11, p.49-63.

[584] Hogyan hatott Sztálin könyve „A leninizmus alapjai” megjelenésekor a kapitalista országokban? – Visszaemlékezés 1924-re –. Új Hang, no.12, p.7-10.

[585] Марш Радецкого. Литературная Газета, no.45 (aug.15), p.2.

[586] »Роман и народ». Литературное Обозрение, no.16, p.45-48. Ральф Фокс: Роман и народ. Л. Гослитиздат. 1939

[587] O двух типах художников. Литературный Критик, no.1, p.16-52.

[588] Литературнокритические статьи Бальзака. Литературный Критик, no.2, p.104-11. (Г. Осипов)

[589] Романы Арнольда Цвейга о войне. Литературный Критик, no.2, p.147-72.

[590] Художник и критик. Литературный Критик, no.7, p.3-31.

[591] Ганс Фаллада. Литературная Энциклопедия, vol.XI, 1939, p.650-51.

[592] Толстой и развитие реализма. Литературное Наследство. Vol.35/36, 1939, p.14-77.

[593] К истории реализма. Государственное Издательство «Художественная Литература», Moсква 1939. 370p.

1) Предисловие (1938.7)

2) Гете: Страдания молодого Вертера

3) Гете: Вильгельм Мейстер

4) «Гиперион» Гельдерлина

5) Трагедия Генриха фон Клейста

6) Георг Вюхнер

7) Генрих Гейне

8) Бальзак: Крестьяне

9) Бальзак: Утраченные иллюзии

10) Бальзак, критик Стендаля

11) Толстой и развитие реализма

12) «Человеческая комедия» предреволюционной России

[594] On Socialist Realism. International Literature, no.4/5 (World’s Fair Issue), p.87-96.

1940

[595] Volkstribun oder Bürokrat? I-III. Internationale Literatur, no.1 (jan.), p.82-95, no.2 (feb.), p.79-84 & no.3 (mar.), p.75-81.

[596] Eichendorff. Internationale Literatur, no.6 (jun.). p.53-64.

[597] Wilhelm Raabe. Zur dreißigen Wiederkehr seines Todestags (15. November). Internationale Literatur, no.11 (nov.), p.75-83 & no.12 (dec.), p.71-81.

[598] Gottfried Keller. Staatsverlag der Nationalen Minderheiten der USSR, Kiew 1940. 111p. Vorwort (1939.12)

[599] Harc vagy kapituláció. Jegyzetek a „Szép Szó” néhány számáról. Új Hang, no.2, p.16-33.

[600] A százéves Zola – 1840-1940 – . Új Hang, no.5/6, p.43-50.

[601] Újra és újra: mi a magyar? – Komoly kérdések – felelőtlen válaszok –. Új Hang, no.7/8, p.6-16.

[602] Háy Gyula két színdarabja – „Isten, császár, paraszt” és „Tiszazug” –. Új Hang, no.9, p.45-52.

[603] Magyar demokrata történetírás és a modern demokráciák története. Új Hang, no.10, p.22-32. Gáspár Zoltán: Húsz év története, 1918-1938 (Pantheon, Bp. 1939) c. kötetéről

[604] Лондонский туман, Литературная Газета, no.5 (jan.26), p.3.

[605] „Победа реализмав освещении прогрессистов. Литературная Газета, 1940, no.13 (mar.5), p.3-4. Verwirrungen über den „Sieg des Realismus”

[606] Золя и реалистическое наследие. Литературное Обозрение, no.16, p.39-45.

[607] Фридрих Энгельс. Литературное Обозрение, no.22, p.3-14. 120 лет для рождения Фридриха Энгельса

[608] «Творческая лаборатория Золя». Литературное Обозрение, no.22, p.49-57. М. Эйхенгольц: Творческая лаборатория Золя. М. «Советский писатель». 1940

[609] Готфрид Келлер. Литературный Критик, no.11/12, p.141-72.

1941

[610] Heine und die ideologische Vorbereitung der 48-er Revolution. Zu Heinrich Heines 85. Todestag. Kommunistische Internationale, no.3, p.265-81.

[611] Vorbemerkung. W. I. Lenin, Die Persönlichkeit in der Geschichte. Internationale Literatur, no.1 (jan.), p.82-83.

[612] Aktualität und Flucht. Internationale Literatur, no.4 (apr.), p.3-9. Über Kriegsliteratur

[613] Johannes R. Bechers „Abschied”. Internationale Literatur, no.5 (may), p.54-62. Johannes R. Becher. ’Abschied’: Verlag Moshdunarodnaja Kniga (Das Internationale Buch), Moskau

[614] Faust-Studien. I. Zur Entstehungsgeschichte. Internationale Literatur, no.5 (may), p.93-102.

[615] Faust-Studien. II. Das Drama der Menschengattung. Internationale Literatur, no.6 (jun.), p.87-95.

[616] Goethe: Die Leiden des jungen Werthers. In: Johann Wolfgang Goethe, Die Leiden des jungen Werthers. Hrsg. Staatsverlag für Lehrbücher und Pädagogik des Volkskommissariats für Volksbildung der RSFSR. Sprachliche Kommentar v. K. Stamm. Moskau 1941. p.128-47.

[617] Prológ vagy epilóg? A magyar „népiesek” újabb fejlődéséről. Új Hang, no.2, p.13-30.

[618] Aktualitás és menekülés előle – A háború irodalmáról –. Új Hang, no.3, p.35-43.

[619] Búcsú – Johannes R. Becher új regénye –. Új Hang, no.5, p.66-74.

[620] Babits Mihály vallomásai (Babits Mihály: „Keresztülkasul az életemen”, „Jonás könyve”). Új Hang, no.6, p.16-35.

[621] Георг Веeрт. 120 лет со дня рождения. Литературное Обозрение, no.3, p.70-72.

[622] Фердинанд Фрейлиграт. 65 лет со дня смерти. Литературное Обозрение, no.4, p.71-73.

1942

[623] Die verbannte Poesie. Internationale Literatur, no.5/6 (may/jun.), p.86-95.

[624] ”Das innere Licht ist die trübste Beleuchtungsart“. Internationale Literatur, no.9 (sept.), p.76-78.

[625] Zwei Romane aus Hitlerdeutschland. Internationale Literatur, no.9 (sept.), p.78-81. (G. L.)

[626] Magyarországnak választani kell a nemzeti és idegen érdekek között. Új Világ (Buenos Aires), no.13 (mar.28), p.3 By the medium of „Intercontinental News (NY)“

1943

[627] Zweifel im deutschen Hinterland. Freies Deutschland (Mexico), no.3 (feb.), p.10 & p.24.

[627a*] Das russische Volk und die deutsche Kultur. Das freie Wort (Moscow), no.6

[628] Der Rassenwahn als Feind des menschlichen Fortschritts. Internationale Literatur, no.1 (jan.), p.40-51.

[629] Über Preußentum. Internationale Literatur, no.5 (may), p.36-47.

[630] Im Norden ist jetzt das Bild des Adlers. Internationale Literatur, no.7 (jul.), p.1-3. Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum”. Verlag für fremdsprachige Literatur, Moskau 1943

[631] “Der Igel“. Internationale Literatur, no.7 (jul.), p.68-69.

[632] Adam Scharrer: Der Landsknecht. Biographie eines Nazi. Internationale Literatur, no.7 (jul.), p.69-70. Verlag für fremdsprachige Literatur, Moskau 1943

[633] Der deutsche Faschismus und Hegel. Internationale Literatur, no.8 (aug.), p.60-68.

[634] Der deutsche Faschismus und Nietzsche. Internationale Literatur, no.12 (dec.), p.55-64.

[635] Gruß an Andersen Nexö. Internationale Literatur, no.12 (dec.), p.68-70.

[636] Борьба гуманизма и варварства. Статьи. Гoсударственное издачелство Узб.ССР, Taшкент 1943. 68p.

1) Предисловие (1942.4)

2) Расовая теорияВраг прогресса человечества

3) Пруссачество и фашизм

4) Лев Толстой, немецкая культура и фашизм

5) Моральнне резервыдемократии

6) Поэзия в изгнании

1944

[637] Verstehen und Hassen. Freies Deutschland, no.3 (feb.), p.29. Adam Scharrer: Der Landsknecht, Verlag für fremdsprachige Literatur, Moskau.

[638] Schicksalswende. Internationale Literatur, no.10 (oct.), p.16-23.

[639] Ady Endre (1877-1919). Igaz Szó, no.60 (jan.18), p.4.

[640] A márciusi válaszút. Igaz Szó, no.10 (mar.7), p.4.

[641] Kurucok és labancok. Igaz Szó, no.14 (apr.4), p.4.

[642] Csehov. Igaz Szó, no.87 (jul.25), p.3. Csehov halálának 40. évfordulóján.

[643] Repin. Igaz Szó, no.92 (aug.29), p.3. Repin születésének 100. Évfordulóján.

[644*] „Háború és béke”. Igaz Szó, aug.29 (?).

[645] Solohov. Igaz Szó, no.107 (dec.12), p.2.

[646] Irástudók felelőssége. Idegennyelvű Irodalmi Kiadó, Moszkva 1944. 93p.

1) Előszó (1944.3)

2) Ady, a magyar tragédia nagy énekese

3) Babits Mihály vallomásai

4) Harc vagy kapituláció?

5) Irástudók felelőssége

1945

[647] Die deutsche Literatur im Zeitalter des Imperialismus. Abriß ihrer Hauptströmungen. Internationale Literatur, no.3 (mar.), p.53-65, no.4 (apr.), p.62-68 & no.5 (may), p.70-84.

[648] Auf der Suche nach dem Bürger (Betrachtungen zum siebzigsten Geburtstag Thomas Manns). Internationale Literatur, no.6/7 (jun./jul.), p.58-75.

[649] Fortschritt und Reaktion in der deutschen Literatur. Internationale Literatur, no.8/9 (aug./sept.), p.82-103, & no.10 (oct.), p.91-105.

[650] „Das innere Licht ist die trübste Beleuchtungsart”. Aufbau, no.1 (sept.), p.52-56.

[651] Der Rassenwahn als Feind des menschlichen Fortschritts. A, no.2 (oct.), p.100-14.

[652] Deutsche Literatur während des Imperialismus. Eine Übersicht ihrer Hauptströmungen. Aufbau, Berlin o.J. 71p. Auch mit dem Titel „Deutsche Literatur im Zeitalter des Imperialismus”

[653] A magyar értelmiség és a demokrácia. Szabad Nép, no.154 (sept.30), p.5.

[654] A demokrácia útja. I. A nagy francia forradalom példaadó jellege. Szabad Nép, no.200 (nov.25), p.5.

[655] A demokrácia útja. II. A nagy francia forradalom ellenmondásai és az új demokrácia. Szabad Nép, no.206 (dec.2), p.3.

[656] Forum klub. Szabad Nép, no.213 (dec.12), p.2. A demokratikus magyar értelmiség társadalmi egyeslete

[657] Fekete karácsonyok. Szabad Nép, no.224 (dec.25), p.2.

[658] Gorkij, az író. Igaz Szó, no.111 (jan.8), p.2.

[659] Lenin és a kultúra nagy kérdései. Igaz Szó, no.112 (jan.15), p.2.

[660] Gorkij, az antifasiszta. Igaz Szó, no.114 (jan.30), p.2.

[661] Alexander Herzen. Igaz Szó, no.117 (feb.20), p.2.

[662] Oblomov. Igaz Szó, no.119 (mar.6), p.2

[663] Gogol. Igaz Szó, no.121 (mar.20), p.2.

[664] Belinszkij (1811-1848). Igaz Szó, no.123 (apr.5), p.2.

[665] ”A Galavjov-család”. Új Szó, no.106 (sept.18), p.3.

[666] Puskin: A kapitány leánya. Új Szó, no.165 (nov.29), p.3.

[667] Sorsforduló. Szabad Magyarság, no.7 (jul.), p.196-206.

[668] Rauschning: Hitler bizalmasa voltam. (Budapest, 1945. Körmendy Könyvkiadó). Társadalmi Szemle, no.1, p.70-72. (L. Gy.)

[669] Tolstoj Leó és a nyugati irodalom. Magyarok, no.4 (oct.), p.153-167.

[670] Irástudók felelőssége. Szikra, Bp. 1945. 144p. Bővített kiadása.

1) Előszó a második kiadáshoz (1945.4)

2) Prológ vagy epilóg?

1946

[671*] Die geistige Krise der modernen Gesellschaft. Neuer Vorwärts, dec.20.

[672] „Abschied”. Aufbau, no.1 (jan.), p.84-92. Johannes R. Becher: Abschied, Aufbau, Berlin 1945

[673] Die Nazis und Hegel. Aufbau, no.3 (mar.), p.278-89. erweiterte Fassung von ‚Der deutsche Faschismus und Hegel’

[674] Die deutsche Soziologie vor dem ersten Weltkrieg. Aufbau, no.5 (may), p.476-89.

[675] Die deutsche Soziologie zwischen dem ersten Weltkrieg und dem zweiten Weltkrieg. Aufbau, no.6 (jun.), p.585-600.

[676] Die Gretchen-Tragödie. Aufbau, no.9 (sept.), p.904-16.

[677] Fortschritt und Reaktion in der deutschen Literatur. Aufbau, Berlin 1946. 119p.

[678] Gottfried Keller. Aufbau, Berlin 1946. 136p. Einleitung (o.J.)

[679] Lenin. Szabad Nép, no.17 (jan.20), p.1.

[680] A magyar demokrácia kultúraproblémáiról. Szabad Nép, no.75 (apr.2), p.4.

[681] ”Isten, császár, paraszt” (Háy Gyula színművének bemutatója a Nemteti Színházban). Szabad Nép, no.107 (may 14), p.4.

[682] Gorkij halálának 10-ik évfordulójára. Szabad Nép, no.129 (jun.9), p.4.

[683] Tanszéket az egyetemen a marxizmusnak! Szabad Nép, no.221 (oct.1), p.9.

[684] Lukács György nyilatkozata genfi útjáról (Interjú). Szabd Nép, no.226 (oct.6), p.6.

[685] Fogarasi Béla: Marxizmus és logika (Szikra-kiadás, Budapest 1946). Szabd Nép, no.267 (nov.24), p.8.

[686] Marxizmus és a polgári értelmiség. Szabd Nép, no.293 (dec.25), melléklet/p.3

[687] Leszámolás a múlttal. Új Magyarország, no.15 (apr.16), p.3. Válasz Somlyó Györgynek, a „Magyarok” c. folyóiratban közölt bírálatára

[688] Szaltikov-Scsedrin. Új Szó, no.160 (jul.19), p.6.

[689] Puskin. Új Szó, no.168 (jul.28), p.6.

[690] Osztrovszkij. Új Szó, no.196 (sept.1), p.8. Holló a hollónak…” a Madách Színház bemutatója Osztrovszkij 60-ik halálnapja alkalmából

[691] A magyar irodalom egysége. Forum, no.9, p.1-16. A magyar írók debreceni kongresszusán jún. 27-én tartott előadás átdolgozása

[692] ”Újhold”. Szépirodalmi negyedéves folyóirat. Forum, no.9, p.112-15. (L. Gy.)

[693] ”A Válasz” első száma. Forum, no.10, p.178-82.

[694] Arisztokratikus és demokratikus világnézet. Forum, no.11, p.197-216.

[695] Az exisztencializmus. Forum, no.12, p.295-313.

[696] Demokrácia és kultúra. Társadalmi Szemle, no.1, p.31-40.

[697] Major Róbert: 25 év ellenforradalmi sajtó 1919-1944. (Budapest, 1945. Cserépfalvi.) Társadalmi Szemle, no.1, p.75-77. (L. Gy.)

[698] Justus Pál: A szocializmus útja. (Budapest, Népszava kiadás 1945.) Társadalmi Szemle, no.2, p.146-52.

[699] Irodalom és demokrácia. Társadalmi Szemle, no.3, p.193-204.

[700] ”Móricz Zsigmond ébresztése”. Emlékkönyv. (Sarló-kiadás, Budapest, 1945.) Társadalmi Szemle, no.3, p.234-37. (L. Gy.)

[701] ”Szocializmus” (XXX. Évfolyam 1-2.szám.) Társadalmi Szemle, no.4, p.310-12.

[702] Osvát Ernő összes írásai. (Nyugat kiadás.) Társadalmi Szemle, no.5, p.395-400.

[703] Bárcsai Géza: A magyar tudományos élet harca a német szellemi imperializmus ellen. Társadalmi Szemle, no.6, p.477-79.

[704] Szalai Sándor: Társadalmi valóság és társadalomtudomány. Társadalmi Szemle, no.8/9, p.676-80.

[705] Előadás az orosz tudományos életről (1945. IX.22.). Embernevelés, no.1/2, p.49-54.

[706] Baumgarten Ferenc. Emlékbeszéd Baumgarten Ferenc halálának évfordulóján. Irodalom-Tudomány, no.6 (aug.), p.31-35. Baumgarten-alapítvány közgyűlésén tartott beszéd, 1946.jan.18-án

[707] „A demokrácia válsága” – vagy a jobboldali kritikája? Hozzászólás Bibó István cikkéhez. Valóság, no.1/2 (jan./feb.), p.86-97.

[708] Vita az állandó Munkásszínházról. Munkásszínpad, no.2, p.8-9.

[709] Munkásmozgalom és munkáskultúra. Munkásszínpad, no.4 (may). Budapesti Munkás Kulturszövetség, Bp. 1946. p.3-6.

[710] Szabó Dezsőről. Szivárvány, no.8 (jul.20), p.6. A Szivárvány kérdez: magyar írók válaszolnak. Mi a véleménye Szabó Dezsőről?

[711] Lenin és a kultúra kérdései. Magyar Szovjet Művelődési Társaság, Bp. 1946. 24p.

Emlékbeszéd Magyar Irószövetség és Magyar-Szovjet Művelődési Társaság Lenin-ünnepélyén, 1946 jan. 23. (48. Új Magyar Könyvkiadó)

[712] Irodalom és demokrácia. Füst Milán és Darvas József hozzászólásával. Szikra, Bp. 1946. 47p. Előadás 1946 jan. 26-án. (A MKP Politikai Akadémiája 2)

[713] Népi írók a mérlegen. Szikra, Bp. 1946. 45p. (MKP Politikai Akadémiája 6) Előadás 1946 már. 2-én.

[714] Az értelmiség ismerje meg a marxizmust! In: Értelmiség és népi demokrácia. Szent-György Albert, Lukács György, Major Tamás, Losonczy Géza felszólalásai a Magyar Kommunista Párt III. Kongresszusán. Szikra, Bp. 1946. p.8-11.

[715] Pártköltészet. In: József Attila (Két előadás). Szikra, Bp. 1946. p.3-32. Magyar Kommunista Párt Országos Székháza (1945 dec. 2)

[716] Előszó (1945). In: Marx-Engels, Művészet, irodalom. Szikra, Bp. 1946. p.5-28.

[717] Balzac, Stendhal, Zola. Hungária, Bp. 1945[46]. 146p.

1) Előszó (1945.12)

2) Parasztok

3) Balzac: Elveszett illuziók

4) Balzac és Stendhal vitája

5) A százéves Zola

[718] Az újabb német irodalom rövid története. Athenaeum, Bp. 1946. 152p.

1) Előszó (1946.2)

2) Haladás és reakció a német irodalomban

3) A német irodalom az imperializmus korában

[719] Nagy orosz realisták. Szikra, Bp. 1946. 167p.

1) Előszó (1946.2)

2) Az orosz demokrata irodalomkritika nemzetközi jelentősége

3) Tolstoj és a realizmus fejlődése

4) Dosztojevszkij

5) A forradalom előtti Oroszország „Emberi komédiája”

6) Tolstoj és a nyugati irodalom

[720] Goethe és kora. Hungária, Bp. 1946. 215p.

1) Előszó (1946.3)

2) Az ifjú Werther szenvedései

3) Meister Vilmos tanulóévei

4) Schiller és Goethe levélváltása

5) Schiller elmélete a modern irodalomról

6) Hölderlin Hyperionja

7) Fausttanulmányok (A keletkezéstörténethez – Az emberi nem drámája – Faust és Mefiszto – A Margit-tragédia – *Stíluskérdése: A „művészi korszak” vége)

[721] Nietzsche és a fasizmus. Hungária, Bp. 1946. 79p.

1) Előszó (1946.6)

2) Nietzsche és a német fasizmus

3) Nietzsche mint a fasiszta esztétika előfutára

[722] L’esprit européen devant le marxisme. La Nef, no.24 (nov.), Numéro spécial (Rescontres Internationales de Geneve), p.39-41 & p.87-98.

[723] Deux philosophies de l’Europe (Marxisme, existentialisme). ibid., p.189-90.

1947

[724] Faust und Mephistotheles. Aufbau, no.7 (jul.), p.33-48.

[725] Europäisches Gespräch. Die Umschau. Internationale Revue (Mainz), no.1 (jan.), p.9-11. Diskussionsbeiträge von K. Jaspers, G. L., M. Merlau-Ponty, H. von Salis, Starobinsky.

[726] An den Schutzverband Deutscher Autoren. Der Autor, no.6/7 (sept./oct.), p.2. Brief (August 9. 1947)

[727] Goethe und seine Zeit. Francke, Bern 1947. 207p.

1) Vorwort (1947.2)

2) <Die Leiden des jungen Werther>

3) <Wilhelm Meisters Lehrjahre>

4) Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe

5) Schillers Theorie der modernen Literatur

6) Hölderlins Hyperion

7) Faust-Studien (I.Zur Entstehungs- geschichte – II.Das Drama des Menschengeschlechts – III.Faust und Mephistotheles – IV.Die Gretchentragödie – V.Stilfragen: Das Ende der „Kunstperiode”)

[728] Vita a kommunista esztétikáról. Lukács György hozzászólása a francia írók és művészek vitájához. Szabad Nép, no.39 (feb.16), p.11.

[729] Három könyv kulisszatitka. Lukács György, Déry Tibor és Tersanszky J. Jenő elmondja: mi a munkamódszere, hol s hogyan írta új könyvet. Szabad Nép, no.117 (may 25), p.9

[730] Lukács György beszél a magyar irodalom időszerű kérdéseiről. Szabad Nép, no.191 (aug.24), p.11.

[731] Beszéd a József Attila szoborpályázat munkáinak kiállításán. Szabad Nép, no.214 (sept.21), p.9.

[732] A polgári filozófia válsága. Társadalmi Szemle, no.1, p.25-39. Előadás az MKP politikai akadémiáján 1946 dec. 6-án

[733] Lenin ismeretelmélete és a modern filozófia problémái. Társadalmi Szemle, no.5, p.331-44 & no.6, p.428-34.

[734] A kapitalizmus világképe – reformista tükörben. Társadalmi Szemle, no.9/10, p.697-707.

[735] Régi és új legendák ellen. Forum, no.3, p.203-210.

[736] A hatvanéves Kassák. Forum, no.3, p.217-18.

[737] Szabad vagy irányított művészet. Forum, no.4, p.250-68. Előadás márc. 30.-án

[738] Egy rossz regény margójára. Forum, no.6, p.461-65. Molnár Ferenc: Isten veled, szívem.

[739] Ferenczy Noémi. Forum, no.6, p.467-68. Kiállításról

[740] A százéves Toldi. Forum, no.7, p.489-503. Toldi centenarium megünneplésében előadott júniusban

[741] Elfogulatlan irodalomszemléletért. Forum, no.7, p.553-58.

[742] Megjegyzések az irodalmi vitához. Forum, no.8, p.577-92. Válasz Kolozsvári-Grampierre Emil cikkére

[743] Az absztrakt művészet magyar elméletei. Forum, no.9, p.715-27.

[744] Megváltozott világkép. Forum, no.11, p.817-31.

[745] Ady nem alkuszik. Forum, no.12, p.956-60. a debreceni Ady Társaságban a költő halálának tizedik évfordulóján tartott emlékbeszéd

[746] Kultúrát a föld népének. Irodalmi Szemle, no.4, p.1-2.

[747] Úti jegyzetek. Nagyvilág, no.5 (mar.1), p.1-2.

[748] Fejtő Ferenc: Heine (Népszava-könyvkiadó). Csillag, no.1 (dec.), p.51-52.

[749] Előszó. In: Puskin, Borisz Godunov. Dante, Bp. 1947. p.5-23.

[750] Irodalom és demokrácia. In: A munkásműveltség könyve. Munkás Kultúrszövetség kiadása, Bp. 1947. p.206-216.

Irodalom és demokrácia II.

[751] A marxi esztétika alapjai. Szikra, Bp. 1947. 16p. Szemináriumi füzetek kultúrvezetők számára 3. (Előadás a kultúrvezetőképző pártiskolán)

[752] A „giccs”-ről és a „proletkult”-ról. Szikra, Bp. 1947. 16p. Szemináriumi füzetek kultúrvezetők számára 4. (Előadás a kultúrvezetőképző pártiskolán)

[753] A történelmi regény. Hungária, Bp. 1947. 305p.

1) Előszó (1947.2)

2) A történelmi regény klasszikus formája

3) Történelmi regény és történelmi dráma

4) A történelmi regény és a polgári realizmus válsága

5) A demokratikus humanizmus történelmi regény

[754] Irodalom és demokrácia. Szikra, Bp. 1947. 192p.

1) Előszó (1947.4)

2) Demokrácia és kultúra

3) Lenin és a kultúra kérdései

4) Irodalom és demokrácia I

5) Irodalom és demokrácia II

6) Népi írók a mérlegen

7) Pártköltészet

8) Szabad vagy irányított művészet?

9) Régi és új legendák ellen

10) A magyar irodalom egysége

[755] A polgár nyomában. A hetven éves Thomas Mann. Anonymus irodalmi és művészeti kiadó, Bp. 1947. 51p. (Anonymus Könyvtár. 8.)

[756] Georg Lukacs. In: L’Esprit Européen. Textes in-extenso des conférences et des entretiens organisés par les Recontres Internationales de Genève. Ed. Oreste Zeluck. Presse Française et Etrangére Paris 1946 (47). p.165-94. La vision aristocratique et démocratique du monde. 1946.9.9

[757*] Cultura marxista e democrazia progressiva. Società, no.5, p.581-602. [in realtà 1947] – A marxista filozófia feladatai az új demokráciában” c. tanulmányból

1948

[758] Aktivität statt Verzweiflung. Ein Mahnwort an die Intelligenz. Tägliche Rundschau, no.279 (nov.28), Beilage p.2.

[759] Vom Tribunat der Kunst. Literarische Revue (München), no.6, p.321-34.

[760] Die funktionelle Problematik der sowjetischen Literatur. Literarische Revue, no.9, p.563-71.

[759-760] aus „Volkstribun oder Bürokrat?“

[761] Probleme der marxistischen Kultur. Österreichisches Tagebuch. no.17 (sept.), p.7-10. Wiedergabe eines Vortrgs, den Lukacs im Mailänder „Haus der Kultur“ im Dezember 1947 gehalten hat.

[762] Die Intelligenz am Scheidewege. Österreichisches Tabgebuch. no.18 (oct.), p.3-5. Rede in Wroclaw

[763] Der junge Hegel. Über die Beziehungen von Dialektik und Ökonomie. Europa, Zürich-Wien 1948. 720p.

1) Einleitung

2) Die republikanische Periode des jungen Hegel

3) Die Krise in Hegels gesellschaftlichen Anschauungen und die ersten Anfänge seiner dialektischen Methode

4) Begründung und Verteidigung des objektiven Idealismus

5) Der Bruch mit Schelling und die Phänomenologie des Geistes

[764] Essays über Realismus. Aufbau, Berlin 1948. 265p.

1) Das Ideal des harmonischen Menschen in der bürgerlichen Ästhetik

2) Die intellektuelle Physiognomie der künstlerischen Gestalten

3) Der Kampf zwischen Liberalizmus und Demokratie im Spiegel des historischen Romans der deutschen Antifaschisten

4) Es geht um den Realizmus

5) Ein Briefwechsel zwischen Anna Seghers und Georg Lukács

6) Schriftsteller und Kritiker

[765] Karl Marx und Friedrich Engels als Literaturhistoriker. Aufbau, Berlin 1948. 245p.

1) Die Sickingendebatte zwischen Marx, Engels und Lassalle

2) Friedrich Engels als Literaturtheoretiker und Literaturkritiker

3) Marx und das Problem des ideologischen Verfalls

4) Volkstribun oder Bürokrat?

[766] Schicksalswende. Beiträge zu einer neuen deutschen Ideologie. Aufbau, Berlin 1948. 356p.

1) Der deutsche Faschismus und Nietzsche

2) Der deutsche Faschismus und Hegel

3) Über Preußentum

4) Aktualität und Flucht

5) Erzählen oder Beschreiben?

6) „Größe und Verfall“ des Expressionismus

7) Die verbannte Poesie

8) Thomas Mann über das literarische Erbe

9) Arnold Zweigs Romanzyklus über den imperialistischen Krieg 1914 bis 1918

10) Johannes R. Bechers „Abschied“

11) Schicksalswende

[767] A Marxista filozófusok milánói konferenciájáról és az irracionalizmus elleni küzdelem fontosságáról. Szabad Nép, no.56 (mar.7), p.9.

[768] Mire jó a kétségbeesés? Szabad Nép, no.73 (mar.28), p.12.

[769] Kultúrforradalom és népi demokrácia. Szabad Nép, no.101 (may 1), p.8.

[770] Milyen az optimista irodalom? – Beszélgetés Lukács György elvtárssal az MDP programnyilatkozatának néhány kérdéséről. Szabd Nép, no.163 (jul.18), p.11.

[771] Tervgazdaság és marxista világnézet. Szabd Nép, no.181 (aug.8), p.8.

[772] Az értelmiségnek az új világ előkészítését kell választania. Szabd Nép, no.196 (aug.27), p.1. Felszólalás a wroclawi értelmiségi kongresszuson

[773] Tolsztoj Leó. születésének 120. évfordulójára. Szabd Nép, no.207 (sept.9), p.6.

[774] Levél a fiatal magyar írókhoz. Szabd Nép, no.234 (oct.10), p.10. A Sárospatakon 1948. oct. 9-10-én, a fiatal magyar írók értekezletéhez intézett levél

[775] A lengyelországi magyar kulturális küldöttség nagy lépéssel vitte előre a két nép barátságát. Lukács György elvtárs beszámolója a küldöttség útjáról. Szabd Nép, no.278 (dec.2), p.3.

[776] A „nyugatos” ideológia ellen. Szabd Nép, no.287 (dec.12), p.12.

[777] Az élősdiség lázadása. Szabd Nép, no.298 (dec.25), p.9.

[778] A népi demokrácia és az irodalom. Népszava, no.96 (apr.25), p.11. Hozzászólás a Népszava ankétjához. Színvonal és népszerűség[806]

[779] Ilja Ehrenburg és Lukács György az egyetemes kultúra igazi védelméről és értelmiség hivatásáról. Népszava, no.196 (aug.27), p.2.

[780][Gondolatai az egyetemi szinvonal továbbfejlesztéséről.] Fiatal Magyarország, no.6 (may 26), p.2.

[781] A fordulat problémái. Fiatal Magyarország, no.8 (jun.28), p.7. A népi kollégiumokról

[782] Az új egyetem munkaerkölcséről. Fiatal Magyarország, no.16 (oct.20), p5..

[783] Levél Németh Andornak Déry Tibor regényéről. Forum, no.1, p.40-49.

[784] Márai új regénye. Forum, no.2, p.127-33. Márai Sándor: Sértődöttek I. A Hang, Révai 1947

[785] Heine és a 48-as forradalom ideológiai előkészítése. Forum, no.3, p.206-220.

[786] A felszabadító. Emlékezés Gorkijra. Forum, no.4, p.269-76.

[787] A Magyar Kommunista Párt és a kultúra. Forum, no.5, p.343-58. Előadás az MKP Politikai Akadémiáján 1948. április 9.

[788] Fasizmus és demokrácia. Forum, no.9, p.680-84. Wroclawi kongresszus

[789] A magyar irodalomtörténet reviziója. Forum, no.11, p.860-77. Beszéd az ujjáalakult Magyar Irodalomtörténeti Társaság ülésén (Előadás október 28-án.?)

[790] A Kommunista Párt 30 éve Magyarországon. Forum, no.12, p.921-25.

[791] Marxista esztétika. I. A valóság visszatükrözése. Csillag, no.6 (may), p.52-56.

[792] Marxista esztétika. II. Társadalmi helyzet, világnézet és művészet. Csillag, no.7 (jun.), p.48-53.

[791-792] Két előadás a Népművelési Központ Szabad Iskoláján.

[793] A művészet és a tudomány igazi szabadsága. Csillag, no.8 (jul.), p.53-54. A MDPnak alakuló Kongresszusán tartott beszéd (jun.14)

[794] Az optimizmusról. Déry Tibor és Lukács György levélváltása. Csillag, no.10, p.45-53.

[795] A béke védelme és az értelmiség felelősége. Csillag, no.11 (oct.), p.45-49. Beszámoló a wroclawi kongresszusról a magyar értelmiség nagygyűlésén 1948 sept. 10-én

[796] „A filozófiai frontról”. Társadalmi Szemle, no.4/5, p.344-50.

[797] Kerényi Károly: Napleányok. Elmélkedések Heliosról és görög istennőkről. (Bibliothéca kiadás.). Társadalmi Szemle, no.6/7, p.491-95.

[798] A népi irodalom múltja és jeleneElőadás a NÉKOSz Akadémiáján 1947. december 5.én. Valóság, no.2 (feb.), p.88-102.

[799] Az irodalomtörténet reviziója és az irodalomtanítás. Embernevelés, no.12, p.531-542. A Magyar Pedagógus Szakszervezet Oktatási és Kulturális Osztálya irodalmi ankétja Önállóként, Athenaeum, 1948, 14p.

[800] Művészet és valóság. Szabad Művészet, no.5, p.182-85. Megnyitóbeszéd a Fővárosi Képtár „A Magyar valóság” kiállításához 1948. április 18-án

[801] Hölderlin. In: Hölderlin – Versek. Ford. Hajnal Gábor. Budapest Székesfővárosi Irodalomi és Művészeti Intézet, Bp. é.n. (1948) 94p. (Új Könyvtár. 25.) p.5-46.

[802] Előszó. In: Dobroljubov, Orosz realizmus. Szikra, Bp. 1948. p.5-27. (Tudomány és haladás 10) Lukácsné fordítása

[803] Művelt, harcos, haladó értelmiségért (Beszéd a MEFESZI Tanulmányi Konferenciáján). Harcba a népi demokrácia egyeteméért – öntudatos, szakképzett értelmiségért! MEFESZ, Bp. 1948. p.13-17.

[804] Sztaniszlavszkij nemzetközi jelentősége. In: A Nemzeti Színház Staniszlavszkij emlékére. Hungária, Bp. 1948. p.7-8. Budapest 1948 október 27

[805] A polgári filozófia válság. Hungária, Bp. 1947 [48]. 248p.

1) Előszó (1947.11)

2) Adalékok a modern dialektika történetéhez

3) A polgári filozófia válsága

4) A kapitalizmus világképe reformista tükörben

5) Arisztokratikus és demokratikus világnézet

6) Az existencializmus

7) Az existencialista etika zsákutcája

8) Lenin ismeretelmélete és a modern filozófia problémái

9) Megváltozott világkép

[806] Új magyar kultúráért. Szikra, Bp. 1948. 234p.

1) Előszó (1948.4)

2) A MKP és a magyar kultúra

3) A százéves Toldi

4) Heine és a 48-as forradalom ideológiai előkészítése

5) A felszabadító

6) Megjegyzések egy irodalmi vitához

7) A népi irodalom múltja és jelene

8) Levél Németh Andorhoz Déry Tibor regényéről

9) Színvonal és népszerűség

10) Valóság és művészet

11) Az absztrakt művészet magyar elméletei

12) Ady nem alkuszik

13) A hatvanéves Kassák

14) Leszámolás a múlttal

15) Mire jó a kétségbeesés?

16) Egy rossz regény margójára

17) Elfogulatlan irodalomszemléletért

18) Fejtő Ferenc: Heine

19) Baumgarten Ferenc

20) Osvát Ernő összes írásai

21) Márai új regénye

22) Újhold

[807] A realismus problémái. Athenaeum, Bp. 1948. 391p. Ford. Gáspár Endre.

1) Előszó (1948.7)

2) A művészet és az objektív valóság

3) A harmonikus ember eszménye a polgári esztétikában

4) A művészi alakok intellektuális arca

5) Marx és az ideológiai hanyatlás problémája

6) Néptribun vagy bürokrata?

7) Elbeszélés vagy leírás

8) A realizmusról van szó

9) Levélváltás Anna Seghersszel

10) Mi a normális viszony író és kritikus között?.

[808] A marxista filozófia feladatai az új demokráciában. Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, Bp. 1948. 58p. A marxista filozófusok milanói kongresszusán 1947 dec. 20-án tartott előadás. Milano, 1947 dec. 18-21. ‘A marxizmus és a mai kultúra’.

[809] Irodalom és demokrácia. Második, javított kiadás. Szikra, Bp. 1948. 188p. Előszó (1948.8)

[810] Interview de Georges LUKACS sur les rapports culturels franco-hongrois. Les Lettres françaises, no.215 (jul.1), p.3.

[811] Existentialisme ou Marxisme?. Trad. par E. Kelemen. Nagel, Paris 1948. 310p. (Collection Pensées)

1) Introduction (1947.7)

2) La crise de la philosophie bourgeoise

3) De la phénoménologie a l‘existentialisme

4) L’impasse de la morale existentialiste

5) La théorie léninienne de la connaissance et les problèmes de la philosophie moderne

[812] Les taches de la philosophie marxiste dans la nouvelle démocratie. Studi filosofici, no.1, p.3-33.

[813] Heidegger redivivus. Studi filosofici, no.4, p.177-90. [I parte]

1949

[814] Die Tragödie der modernen Kunst. Aufbau, no.1 (jan.), p.59-79 & no.2 (feb.), p.154-69.

[815] Zur Entstehunggeschichte des Faust. Aufbau, no.8 (aug.), p.712-20 & no.9 (sept.), p.831-38.

[816] Heidegger redivivus. Sinn und Form, no.3, p.37-62. Martin Heidegger: Platons Lehre von der Wahrheit, mit einem Brief über den ‚Humanismus’. A. Francke. Bern 1947

[817] Der russische Realismus in der Weltliteratur. Aufbau, Berlin 1949. 293p.

1) Vorwort (1946.2)

2) Die internationale Bedeutung der russischen demokratischen Literaturkritik

3) Leo Tolstoi und die Entwicklung des Realismus

4) Dostojewski

5) Maxim Gorki: 1. Der Befreier.

6) Maxim Gorki: 2. „Die menschliche Komödie des vorrevolutionären Rußlands“

7) Leo Tolstoi und die westliche Literatur

[818] Thomas Mann. Aufbau, Berlin 1949. 113p.

1) Vorwort (1948.10)

2) Auf der Suche nach dem Bürger

3) Die Tragödie der modernen Kunst

[819] Landler Jenő halála napján (1928 február 25). Szabad Nép, no.47 (feb.25), p.7.

[820] Wroclawtól Párizsig (Lukács professzor beszámolója). Fiatal Magyarország, no.11 (may 11), p.3.

[821] A marxista kritika feladatai. Forum, no.4 (apr.), p.291-313. Az MDP Kulturpolitikai Akadémián

[822] Az ellenség ábrázolása. N. Virta: Magány (Új Idők, 1949). Forum, no.9, p.755-64.

[823] Puskin helye a világirodalomban. Forum, no.10, p.792-810.

[824] A csendes Don. A polgárháború eposza kozákfölden. Forum, no.11, p.889-912.

[825] A kapitalista kultúra csődje. Társadalmi Szemle, no.1, p.35-53. MDP politikai akadémiáján 1948 dec. 15-én. (MDP Politikai Akadémiája. 1) Szikra, 26p.

[826] Bírálat és önbírálat. Társadalmi Szemle, no.8/9, p.571-92.

[827] Magyar irodalomtörténet reviziója. Elnöki székfoglaló beszéd. Irodalomtörténet, no.1, p.1-28.

[828] A mi Goethénk. Irodalomtörténett, no.2, p.216-37. Unser Goethe, Festrede, gehalten am 31. August 1949 in Berlin im „Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands”

[829] Az első igazi könyvnap. Irodalmi Szemle, no.6, p.4.

[830] Bevezetés. In: Csernisevszkij, Mit tegyünk? Révai, Bp. 1949. p.V-XLI.

[831] Nagy orosz realisták. Szikra, Bp. 1949. 213p. (2. jav. és bővített kiadás)

1) Előszó a második kiadáshoz (1948.6)

2) Puskin: „Borisz Godunov”

[832] Thomas Mann. Két tanulmány. Hungária, Bp. é.n. (1949). 103p.

1) Előszó (1948.10)

2) A polgár nyomában

3) A modern művészet tragédiája

[833] Marx és Engels irodalomélete. Három tanulmány. Szikra, Bp. 1949. 163p. (Tudomány és Haladás 24.)

1) Előszó (1949.3)

2) Marx, Engels és Lassalle vitája a „Sickingen”-ről

3) Engels Frigyes mint irodalmi teoretikus és irodalmi kritikus

4) Bevezetés a Marx-Engels: Művészet, irodalom c. kötethez

[834] A polgári filozófia válsága. Hungária, Bp. 1949. 288p. 2. bővített kiadás.

1) Előszó a második kiadáshoz (1949.5)

2) A kapitalista kultúra csődje

3) Heidegger redivivus

[835] Nietzsche és a fasizmus. Hungária, Bp. 1949. 87p. (2. kiad.)

[836] Ady. Szikra, Bp. 1949. 31p.

[837] Pourquoi on s’intéresse à la littérature allemande ? La Tribune des nations, no.187 (may 20), p.1, 6.

[838] Les nouveaux problèmes de la recherche hégélienne. Bulletin de la Société française de philosophie, no.2 (apr.-jun.), p.53-80. A Société Française de Philosophie 1949. jan. 29-i ülése.

[839] L’humanisme dans l’art et la décadence de l’idéologie bourgeoise. Nouvelle Critique, no.3 (feb.), p.59-65.

[840] Bréve histoire de la litterature allemande. Du 18 siècle à nos jours. Trad. par L. Goldmann, M. Butor. Nagel, Paris 1949. 259p. (Collection «Pensées») Preface pour l’edition française

[841*] Intervista con Giorgio Lukacs – Incontri al Comitato dei partigiani della pace. L’Unità no.260 (nov.3). Francesco Jovine

[842] Heidegger redivivus. Studi filosofici, no.1, p.3-16. Parte seconda

1950

[843] Der stille Don. Epos des Bürgerkrieges im Kozakenland. Aufbau, no.6, p.549-64.

[844] Wilhelm Raabe. Sinn und Form, no.1, p.90-124.

[845] Goethe und seine Zeit. Aufbau, Berlin 1950. 365p. Zweite, erweiterte Auflage.

1) Vorwort (1950.2)

2) Unser Goethe, Festrede, gehalten am 31. August 1949 in Berlin im „Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands“

[846] A békéért vivott harc a nemzeti kultúra felvirágzásáért is folyik. Szabad Nép, no.258 (nov.5), p.4.

[847] A magyar békemozgalom mozgásba hozta a tömegeket. Lukács György nyilatkozata a II. Magyar Békekongresszus eredményeiről. Magyar Nemzet, no.267 (nov.17), p.3.

Felszólalás Varszóban. 1950. nov. 16-án hangzott el, a II. Békevilágkongresszuson.

[848] A. I. Herzen: Válogatott filozófiai tanulmányok. (Szikra-kiadás, Budapest, 1949.). Társadalmi Szemle, no.3/4, p.327-30.

[849] Következtetések az irodalmi vitából. Társadalmi Szemle, no.7/8, p.613-16.

[850] Franz Mehring: A Lessing-legenda. (Szikra-kiadás.). Társadalmi Szemle, no.7/8, p.650-52.

[851] A Nagy Honvédő Háború hősei. E. Kazakevics: Tavasz az Oderán. Csillag, no.36 (nov.), p.37-56

[852] Hozzászólás a főtitkári beszámolóhoz a MTA 1950 évi közgyűlésén. LVII.köt. Akadémiai Értesítő, no.482, p.100-101.

[853] Balzac, Stendhal,Zola. Hungária, Bp. é.n. (2. kiadás)

Előszó a második kiadáshoz (1949.10).

[854] Studies in European Realism. A Sociological Survey of the Writings of Balzac, Stendhal, Zola, Tolstoy, Gorki and Others. Transl. Edith Bone, Hillway Publishing Co., London 1950. 277p.

1) Preface (1948.12)

2) Balzac, The Peasants

3) Balzac, Lost Illusions

4) Balzac and Stendhal

5) The Zola Centenary

6) The International Significance of Russian Democratic Literary Criticism

7) Tolstoy and the Development of Realism

8) The Human Comedy of Pre-Revolutionary Russia

9) Leo Tolstoy and Western European Literature

10) The Liberator

1951

[855] Das deutsche Volk muss den Weg des Friedens wählen. Neues Deutschland, no.57 (mar.9), p.9. A Békevilágtanács ülésén mondott beszéd.

[856] Von der wahren Freiheit. Friedenskämpfer gegen Gangster-„Kultur”. Berliner Zeitung, no.44 (feb.22), p.3.

[857] Die Helden des großen vaterländischen Krieges. Über E. Kasakewitsch’s „Frühling an der Oder”. Aufbau, no.1, p.63-69 & no.2, p.162-71.

[858] Politische Parteilichkeit und dichterische Vollendung. Aufbau, no.5, p.396-406. Teil aus „Bechers Lyrik” „Dichtung“ (Nachwort,1952)

[859] Sprachwissenschaft und Literatur, Lehren aus Stalins Arbeiten. Aufbau, no.7, p.603-07. Vortrag (1950 dez. Bp.)

[860] Gestalten und Probleme des Bürgerkrieges. Aufbau, no.12, p.1132-43. Fadejew: Die Neunzehn

[861] Der alte Fontane. Sinn und Form, no.2, p.44-93.

[862] Wozu braucht die Bourgeoisie die Verzweiflung? Sinn und Form, no.4, p.66-69.

[863] Lessing als Klassenkämpfer. Ost-Probleme, no.3, p.490-93. Aus „Szabad Nép” (feb.15)

[864] Deutsche Realisten des 19. Jahrhunderts. Aufbau, Berlin & Francke, Bern 1951. 307p.

1) Vorwort (1950.6)

2) Die Tradödie Heinrich von Kleists

3) Eichendorff

4) Der faschistisch verfälschte und der wirkliche Georg Büchner

5) Heinrich Heine als nationaler Dichter

6) Gottfried Keller

7) Wilhelm Raabe

8) Der alte Fontane

[865] G. E. Lessing. Halálának 170. évfordulójára. Szabad Nép, no.38 (feb.15), p.6.

[866] A magyar népnek elsőrendi érdeke, hogy a nemzetközi békemozgalom erői megakadályozzák az amerikai háborús gyújtogatókat Nyugat-Németország felfegyverzésében. Részletek L. Gy. elvtársnak a Béke Világtanács első ülészakán elhangzott felszólalásából. Szabad Nép, no.61 (mar.13), p.4.

[867] Don Quijote. Szabad Nép, no.84 (apr.11), p.6.

[868] Gogoly: Revizor (A Magyar Színház bemutatója). Szabad Nép, no.123 (may 29), p.5.

[869] Szaltikov-Scsedrin: „Egy város története” – „Külföldön”. Szabad Nép, no.249 (oct.24), p.6.

[870] Maxim Gorkij irodalmi tanulmányai – Szikra kiadás –. Irodalmi Újság, no.9 (apr.26), p.7.

[871] Plehanov: A monista történetfelfogás fejlődésének kérdéséhez. (Szikra. 1950.). Társadalmi Szemle, no.2, p.178-80.

[872] A Béke Világtanács berlini ülése. Társadalmi Szemle, no.3/4, p.258-267

[873] Irodalom és művészet mint felépítmény. Társadalmi Szemle, no.9, p.707-22.

[874] A Béke Világtanács bécsi ülésszaka. Társadalmi Szemle, no.12 (dec.), p.882-89.

[875] Kongresszusi felszólalás. Csillag, no.5, p.563-69. Magyar Irók Szövetsége első kongresszusa (Darvas József: A magyar irodalom helyzete és feladatai)

[876] „Az új ember kovácsa”. Csillag, no.8, p.980-94, & no.9, p.1098-120. Makarenko

[877] Fagyejev: Tizenkilencen. Csillag, no.12, p.1524-44.

[878] Stálin cikkeinek tanulsága az irodalom- és művészettörténet szempontjából. Magyar Tudományios Akadémia I. Osztály Közleményei, I.köt. no.1. p.67-71. Az Akadémiai Ünnepi Hét (1950 dec. Bp.) keretében az Akadémiai Nyelv- és Irodalomtudományi és Társadalom-Történettudományi osztályai együttes ülést tartottak, amelyen Sztálin nyelvtudományi cikkeinek jelentőségét vitatták. Csillag, no.1 (jan.), p.29-32.

[879] Nietzsche mint az imperializmus filozófusa. Magyar Tudományos Akadémia II. Osztály Közleményei, Általános Társadalomtudományi sorozatban. I. köt. no.3/4, p.81-95. MTA II. osztályán 1951. december 14-én tartott előadás

[880] Hozzászólás a MTA 1951 márc. 29-i békenagygyűlésén. Akadémiai Értesítő, no.485, p.116-17. Ligeti Lajos: A békeharc ügye a tudósok ügye

[881] Irodalom és művészet mint felépítmény. Akadémiai Értesítő, no.489, p.384-400.

[882] Hozzászólás a főtitkári beszámolóhoz a MTA 1951 évi közgyűlésén. Akadémiai Értesítő, no.490, p.518-19.

[883] Felszólalás az írókongresszuson. In: A magyar írók első kongresszusa. Művelt Nép, p.133-43.

1952

[884] Gestalten und Probleme des Bürgerkriegs. II. Aufbau, no.1 (jan.), p.59-69.

[885] Don Quijote. Aufbau, no.2 (feb.), p.166-72.

[Rez] Rütten & Loening, 1951

[886] Literatur als Überbau. Aufbau, no.6 (jun.), p.485-91. Aus einer grösseren Arbeit

[887] Puschkins Platz in der Weltliteratur. Sinn und Form, no.1, p.150-81. Vorabdruck aus „Der russische Realismus in der Weltliteratur“. Zu Alexander Puschkins 115 Todestag am 10. Februar 1952

[888] Gruß an Arnold Zweig. Sinn und Form, Sonderheft für Arnold Zweig. p.11-18.

[889] Zum Problem des Schematismus. Schriftsteller, no.7, p.2-6, & no.8, p.3-4. *Kunst- und Literaturnachrichten (Deutsche Akademie der Künste), 1952. H.8

[890] Gesunde und kranke Kunst. Tagebuch, no.3 (feb.2), p.5. Hauptgedanken des Vortrags in Wien

[891] Ohne Shakespeare kein Goethe, ohne Tolstoi kein Thomas Mann. Tagebuch, no.15 (aug.2), p.1-2.

[892] Einführung. In: Friedrich Hölderlin, Dichtungen. Eine Auswahl von Johannes R. Becher. Rütten und Loening, Berlin 1952. p.11-32.

[893] Nachwort. In: Johannes R. Becher, Dichtung. Zweiter Teil. (Auswahl in sechs Bänden. 2.Bd.) Aufbau, Berlin 1952. p.311-43.

[894] Einleitung. In: N. G. Tschernyschewskij, Was tun? Aus Erzählungen von neuen Menschen. Aufbau, Berlin 1952. (Romane der Weltliteratur) p.5-42.

[895] Existentialismus oder Marxismus? Aufbau, Berlin 1951[52]. 183p.

1) Vorwort (1951.9)

2) Die Krise der bürgerlichen Philosophie

3) Der Existentialismus

4) Die Robinsonade der Dekadenz

5) Die Erkenntnistheorie Lenins und die Probleme der modernen Philosophie

6) Anhang: Heidegger redivivus

[896] Balzac und der französische Realismus. Aufbau, Berlin 1952. 100p.

1) Vorwort (1951.10)

2) Die Bauern

3) Verlorene Illusionen

4) Balzac als Kritiker Stendhals

5) Zum hundertsten Geburtstag Zolas

[897] Der russische Realismus in der Weltliteratur. Aufbau, Berlin 1952. 541p. Zweite, vermehrte u. verbesserte Auflage.

1) Vorwort zur ersten und zweiten Auflage (1946.2)

2) Vorwort zur dritten Auflage (1951.9)

3) Puschkins Platz in der Weltliteratur

4) Boris Godunov

5) Die internationale Bedeutung der demokratisch-revolutionären Literaturkritik

6) Tschernyschewskis Roman „Was tun?“

7) Dostojewskij

8) Tolstoi und die Probleme des Realismus

9) Tolstoi und die westliche Literatur

10) Der Befreier

11) „Die menschliche Komödie“ des vorrevolutionären Rußlands

12) Fadejew: „Die Neunzehn“

13) Wirta: „Einsamkeit“

14) Scholochow: „Der stille Don“

15) Makarenko: „Der Weg ins Leben“

16) Platonow: „Die Unsterblichen“

17) Scholochow: „Neuland unterm Pflug“

18) Beck: „Wolokalamsker Chaussee“

19) Kasakewitsch: „Frühling an der Oder“

[898] Karl Marx und Friedrich Engels als Literaturhistoriker. Aufbau, Berlin 1952. 173p.

[899] Puschkin – Gorki (Zwei Essays). Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1952. 158p.

1) Puschkins Platz in der Weltliteratur

2) „Boris Godunow“

3) Der Befreier

4) „Die menschliche Komödie des vorrevolutionären Russland“

[900] Világbékemozgalom ereje és perspektivái. Szabad Nép, no.290 (nov.22), p.3.

[901] Lukács György felszólalása. A harmadik magyar békekongresszus tanácskozásai. Szabad Nép, no.292 (nov.24), p.3.

[902] Nemzeti függetlenségünk és a békeharc. Magyar Nemzet, no.278 (nov.27), p.1-2.

[903] A Tanácsköztársaság kultúrpolitikája. Irodalmi Újság, no.7 (mar.27), p.5.

[904] A kultúra ügyét is védjük a kapitalista barbársággal szemben (Felszólalás az Irószövetségben). Irodalmi Újság, no.12 (jun.5), p.2.

[905] Megjegyzések a művészettörténetírás problémáiról és feladatairól felszólás a Művészettörténészek és Műkritikusok Országos Értekezletén. Szabad Művészet, no.5, p.221-26.

[906] A sematizmus elleni harc mai állása és új problémái. Csillag, no.2, p.138-58.

[907] Gogol. Csillag, no.4, p.396-411. Ünnepi beszéd. Gogoly halálának századik évfordulóján.

[908] Ludwig Feuerbach válogatott filozófiai művei. (Filozófiai írók tára III. Köt. Akadémiai Kiadó, 1951.). Társadalmi Szemle, no.4, p.376-79.

[909] A Béke Világtanács berlini rendkívüli ülésszaka. Társadalmi Szemle, no.8/9, p.762-73.

[910] A Kultúraa békemozgalom fegyvere. Egyetemek és Főiskolák békemozgalma. no.1 (aug.), p.11-15.

[911] Az irracionalizmus alapvetése a két forradalom közötti korszakban (1789-1848). In: Filozófiai Évkönyv, vol.1, Akadémiai, Bp. 1952. p.277-402.

[912] Walter A. Kaufmann: Nietzsche, Philosoph, Psychologie und Antichrist. Ibid., p.583-87.

[913] Heine mint nemzeti költő. Magyar Tudományos Akadémia I. Osztály Közleményei, no.1/4, p.179-225.

1935 text. Vitaülés a MTA nagygyűlésén 1951 december 11-én. Válasz p.236-37.

[914] Madách Imréről (Elnöki megnyító). Magyar Tudományos Akadémia I. Osztály Közleményei, no.1, p.239.

Vitaülés Madách Imréről

[915] Hozzászólás a főtitkári beszámolójához, a Magyar Tudományos Akadémia 1952 évi közgyűlésén. Akadémiai Értesítő, no.494, p.204-05.

[916] Hozzászólás az MDP Központi Előadói Irodájának irodalmi vitáján. In: Vita irodalmunk helyzetéről. Szikra, Bp. 1952. p.55-63.

[917] Bevezetés Hegel esztétikájába. In: Hegel, Esztétikai előadások. I. Akadémiai, Bp. 1952. p.V-XLVIII.

[918] Bevezetés. In: N. G. Csernisevszkij: Válogatott filozófiai művek. (1. Esztétikai tanulmányok. Szerk. Lukács György) Akadémiai, Bp. p.VII-LIX. (Filozófiai írók tára. Ú.f.5.) Fordította Lukács Györgyné

[919] Nagy orosz realisták. Kritikai realizmus. Szikra, Bp. 1951[52]. 275p.

1) Előszó az első kiadáshoz (1946.2)

2) Előszó a második kiadáshoz (1948.6)

3) Előszó a harmadik kiadáshoz (1951.11)

4) Puskin helye a világirodalomban

5) „Borisz Godunov”

6) Az orosz forradalmi demokrata irodalomkritika nemzetközi jelentősége

7) Csernisevszkij: „Mit tegyünk?”

8) Dosztojevszkij

9) Tolstoj és a realizmus fejlődése

10) Tolstoj és a nyugati irodalom

[920] Nagy orosz realisták. Szocialista realizmus. Szikra, Bp. 1952. 322p.

1) Előszó a harmadik kiadáshoz (1951.11)

2) A felszabadító

3) A forradalom előtti Oroszország „Emberi komédiája”

4) A. Fagyejev: Tizenkilencen

5) Ny. Wirta: Magány

6) M. Solohov: Csendes Don

7) A Makarenko: Az új ember kovácsa

8) A Platonov: A halhatatlanok

9) Solohov: Új barázdát szánt az eke

10) A. Bek: A volokalamszki országút

11) E. Kazakevics: Tavasz az Oderán

[921] On writing the history of art. Communist Review, oct., p.309-16.

1953

[922] Schellings Irrationalismus. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, no.1, p.53-102.

[923] Kierkegaard. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, no.2, p.286-314.

[924] Karl Marx und Friedrich Theodor Vischer. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, no.3/4, p.471-513.

[925] Marx und Engels über dramaturgische Fragen. Aufbau, no.5 (may), p.407-24.

[926] Tschernischevskij und die Tragödie. Aufbau, no.6/7, p.563-78. Vorabdruck (ein Teil) von „Beiträge zur Geschichte der Aesthetik”

[927] Einführung in die ästhetischen Schriften von Marx und Engels. Sinn und Form, no.1, p.5-34.

[928] Hegels Ästhetik, Sinn und Form, no.6, p.17-58. Vorwort zur ungarischen Ausgabe

[929] Skizze einer Geschichte der neueren deutschen Literatur. Aufbau, Berlin 1953. 161p.

1) Vorwort (1952.9)

2) Fortschritt und Reaktion in der deutschen Literatur

3) Deutsche Literatur im Zeitalter des Imperialismus

[930] Der russische Realismus in der Weltliteratur. Aufbau, Berlin 1953. 594p. 3. Auflage.

1) Gedenkrede zum hundertsten Todestag Gogols

[931] Goethe und seine Zeit. Aufbau, Berlin 1953. 266p. 3. Auflage.

[932] Thomas Mann. Aufbau, Berlin 1953. 107p.

[933] Vázlatos vonások Gábor Andor arcképéhez. Irodalmi Újság, no.3 (jan.29), p.3.

[934] A népek békekongresszusa. Bécs. 1952. december 12-20. Társadalmi Szemle, no.1, p.38-50.

[935] Hozzászólás a főtitkári beszámolóhoz a Magyar Tudományos Akadémia 1953 évi közgyűlésén. Akadémiai Értesítő, no.498, p.189-90.

[936] Beszéd a Magyar Tudományos Akadémia 1953 évi nagygyűlésének záróülésén. Akadémiai Értesítő, no.498, p.207-12.

[937] Stalin: „A szocializmus közgadasági problémái a szovjetunióban” című műve és a béke- mozgalom. Propagandista, jan (rendkívűli szám). p.5-8. Egyetemek és Főiskolák békemozgalma. no.4, p.27-32.

[938] Adalékok az esztétika történetéhez. Akadémiai, Bp. 1953. 477p.

1) Előszó (1952.9)

2) Schiller esztétikájához

3) Bevezetés Hegel esztétikájába

4) Bevezetés Csernisevszkij esztétikájába

5) Marx, Engels és Lassalle Sickingen-vitája

6) Engels Frigyes mint irodalomteoretikus és irodalomkritikus

7) K. Marx és Fr. Th. Vischer

8) Nietzsche, mint a fasiszta esztétika előfutára

9) Franz Mehring

10) Irodalom és művészet mint felépítmény

[939] Il marxismo e la critica letteraria. Trad. Cesare Cases. Einaudi, Torino 1953. 472p. (Saggi 169)

1) Premessa all’ edizione italiana (1952.9)

1954

[940] Kunst und objektive Wahrheit. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, no.1, p.113-48. 1934 text

[941] Zur philosophischen Entwicklung des jungen Marx (1840-1844). Deutsche Zeitschrift fßr Philosophie, no.2, p.288-343.

[942] Die Frage der Besonderheit in der klassischen deutschen Philosophie. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, no.4, p.764-807. Die Frage der Besonderheit bei Kant und Schelling’ und ‚Hegels Lösungsversuch’

[943] Einführung in die Ästhetik Tschernyschewskijs. In: N. Tschernyschewskij, Die ästhetischen Beziehungen der Kunst zur Wirklichkeit. Hrsg. W. Düwal. Aufbau, Berlin 1954. (Klassisches Erbe aus Philosophie und Geschichte.) p.35-99.

[944] Die Zerstörung der Vernunft. Aufbau, Berlin 1954. 689p.

1) Vorwort: Über den Irrationalismus als internationale Erscheinung in der imperialistischen Periode

2) Über einige Eigentümlichkeiten der geschichtlichen Entwicklung Deutschlands

3) Die Begründung des Irrationalismus in der Periode zwischen zwei Revolutionen: 1. Prinzipielle Vorbemerkungen zur Geschichte des modernen Irrationalismus; 2. Schellings intellektuelle Anschauung als erste Erscheinungsform des Irrationalismus; 3. Schellings spätere Philosophie; 4. Schopenhauer; 5. Kierkegaard

4) Nietzsche als Begründer des Irrationalismus der imperialistischen Periode

5) Die Lebensphilosophie im imperialistischen Deutschland: 1. Wesen und Funktion der Lebensphilosophie; 2. Dilthey als Begründer der imperialistischen Lebensphilosophie; 3. Die Lebensphilosophie in der Vorkriegszeit; 4. Kriegs- und Nachkriegszeit; 5. Die Lebensphilosophie der „Relativen Stabilsierung“; 6. Der Aschermittwoch des parasitären Subjektivismus; 7. Präfaschistische und faschistische Lebensphilosophie

6) Der Neuhegelianismus

7) Die deutsche Soziologie der imperialistischen Periode; 1. Die Entstehung der Soziologie; 2. Die Anfänge der deutschen Soziologie; 3. Ferdinand Tönnies und die Begründung der neuen Schule der deutschen Soziologie; 4. Die deutsche Soziologie der wilhelminischen Zeit; 5. Die Wehrlosigkeit der liberalen Soziologie; Präfaschistische und faschistische Soziologie

8) Sozialer Darwinismus, Rassentheorie und Faschismus: 1. Anfänge der Rassentheorie im 18. Jahrhundert; 2. Gobineaus Begründung der Rassentheorie; 3. Der soziale Darwinismus; 4. H. St. Chamberlain als Begründer der modernen Rassentheorie; 5. Die „nationalsozialistische Weltanschauung“ als demagogische Synthese der Philosophie des deutschen Imperialismus

[945] Beiträge zur Geschichte der Ästhetik. Aufbau. Berlin 1954. 438p.

1) Vorwort (1952.9)

2) Zur Ästhetik Schillers

3) Hegels Ästhetik

4) Einführung in die Ästhetik Tschernyschewskijs

5) Einführung in die ästhetischen Schriften von Marx und Engels

6) Karl Marx und Friedrich Theodor Vischer

7) Nietzsche als Vorläufer der faschistischen Ästhetik

8) Franz Mehring

9) Literatur und Kunst als Überbau

[946] Der junge Hegel und die Probleme der kapitalistischen Gesellschaft. Aufbau, Berlin 1954. 654p.

1) Vorwort (1954.1)

[947] Déry Tibor hatvan éves. Irodalmi Újság, no.32 (oct.23), p.23.

[948] A háború utáni idők irracionalista ideológiájáról. Társadalmi Szemle, no.7, p.73-95. Az ész trónfosztása“ postscriptuma

[949] Hozzászólás. Fogarasi Béla „A tudományok osztályozásának elméleti és gyakorlati kérdései” c. előadásához. Magyar Tudományos Akadémia II. Osztály Közleményei, p.22-27.

[950] Hozzászólás a Magyar Tudományos Akadémia II oszt. munkájáról szóló jelentéshez a MTA 1954 évi nagygyűlésén. Magyar Tudományos Akadémia II. Osztály Közlemény, p.95-97.

[951] Az ész trónfosztása. Az irracionalista filozófia kritikája[Zerstörung der Vernunft. Kritik der irrationalistischen Philosophie]. Akadémiai, Bp. 1954. 696p.

1) Előszó (1952.11)

1955

[952] Das Besondere im Lichte des dialektischen Materialismus. Deutsche Zeitschrift főr Philosophie, no.2, p.157-89.

[953] Das Spielerische und seine Hintergründe – Fragmentarische Bemerkungen zum ersten Teil der Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Aufbau, no.6 (jun.), p.501-24.

[954] Der letzte große Vertreter des kritischen Realismus. Sinn und Form, no.5, p.665-68. Th. Mann halálára. (1955.4.13)

[955] Briefwechsel mit Thomas Mann. Sinn und Form, no.5, p.669-76.

[956] Thomas Mann und das heutige öffentliche Leben. Ungarische Rundschau, no.7, p.16.

[957] Zur Ästhetik Schillers: Die Probleme der objektiven Dialektik und die Schranke des Idealismus. In: Schiller-Komitee (hrsg.): Schiller in unserer Zeit. Beiträge zum Schillerjahr 1955. Volksverlag, Weimar 1955, p.269-293.

[958] Das ästhetische Problem des Besonderen in der Aufklärung und bei Goethe. In: Ernst Bloch zum 70. Geburtstag. Festschrift. Hrsg. R. O. Gropp. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1955. p.201-27.

[959] Thomas Manns Roman „Königliche Hoheit“ (1909). In: Georg Lukács zum siebzigsten Geburtstag. Aufbau, Berlin 1955. p.213-24.

[960] Mein Weg zu Marx (1933). ibid., p.225-31.

[961] Von der Verantwortung der Intellektuellen (1948). ibid., p.232-42.

[962] Gesunde oder kranke Kunst? (1952). ibid., p.243-52.

[963] Der historische Roman. Aufbau. Berlin 1955. 393p.

1) Vorbemerkung zur deutschen Ausgabe (1954.3)

2) Vorwort (1937.9)

3) Die klassische Form des historischen Romans: 1. Die gesellschaftlich-geschichtlichen Entstehungs- bedingungen des historischen Romans; 2. Walter Scott; 3. Der klassische historische Roman im Kampf mit der Romantik; – Historischer Roman und historisches Drama: 1. Lebenstatsachen als Grundlagen der Scheidung von Epik und Dramatik; 2. Die Besonderheit der dramatischen Menschengestaltung; 3. Das Problem der Öffentlichkeit; 4. Die Gestaltung der Kollision in Epik und Dramatik; 5. Skizze der Entwicklung des Historismus im Drama und in der Dramaturgie

4) Der historische Roman und die Krise des bürgerlichen Realismus: 1. Wandlungen der Geschichtsauffassung nach der Revolution von 1848; 2. Privatisierung, Modernisierung und Exotismus; 3. Der Naturalismus der plebejischen Oppositionellen; 4. Conrad Ferdinand Meyer und der neue Typus des historischen Romans; 5. Die allgemeinen Tendenzen der Dekadenz und die Konstituierung des historischen Romans als besonderen Genres

5) Der historische Roman des demokratischen Humanismus: 1. Allgemeine Charakteristik der humanistischen Protestliteratur in der imperialistischen Periode; 2. Volkstümlichkeit und echter Geist der Geschichte; 3. Die biographische Form und ihre Problematik; 4. Der historische Roman Romain Rollands; 5. Perspektiven der Entwicklung des neuen Humanismus im historischen Roman.

[964] Probleme des Realismus. Aufbau. Berlin 1955. 312p. 2., verm. u. verb. Aufl. der „Essays über Realismus”

1) Kunst und objektive Wahrheit

2) Das Ideal des harmonischen Menschen in der bürgerlichen Ästhetik

3) Die intellektuelle Physiognomie der künstlerischen Gestalten

4) Erzählen oder Beschreiben?

5) „Größe und Verfall” des Expressionismus

6) Der Kampf zwischen Liberalismus und Demokratie im Spiegel des historischen Romans der deutschen Antifaschisten

7) Es geht um den Realismus

8) Ein Briefwechsel zwischen Anna Seghers und Georg Lukács

9) Schriftsteller und Kritiker

[965] A világnézeti és művészeti dekadencia leleplezése napjaink politikai harcainak fontos része. Szabad Nép, no.75 (mar.17), p.4.

[966] Madách Tragédiája. Szabad Nép, no.85 (mar.27), p.4-5, & no.91 (apr.2), p.3.

[967] Amikor a népek önrendelkezési jogát védelmezzük, a béke ügyét is védjük. Lukács György elvtárs felszólalása a helsinki béke-világtalálkozón. Szabd Nép, no.178 (jun.29), p.3.

[968] Az irodalomtörténet problémáit csak a dialektikus és történelmi materializmus egyűttes alkalmazásával lehet megoldani. Szabd Nép, no.304 (nov.3), p.4. Részletek az irodalomtörténeti kongresszuson elmodott megnyitó beszédből

[969] Lukács György nyilatkozata a Német Tudományos Akadémia levelező tagjává választása alkalmából. Magyar Nemzet, no.29 (feb.4), p.5.

[970] Az irodalomtörténészek feladatairól. A kongresszus második napja. Magyar Nemzet, no.259 (nov.3), p.5.

[971] Marx „Ökonómiai-filozófiai kéziratai”. Társadalmi Szemle, no.5, p.57-69.

[972] A Thália Társaság alapításának 50. évfordulója. Csillag, no.1, p.223-25.

[973] Az esztétikai visszatükrözés problémája. Magyar Tudományos Akadémia II. Osztály Közleményei, no.3/4, p.235-48. Részlet a MTA 1955 évi nagygyűlésén elhangzott előadásból

[974] MTA ünnepi ülése (1955. IV.1) elnöki megnyitója. Akadémiai Értesítő, no.510, p.181-182.

[975] Thomas Mann a mai közéletben (Bevezetés 1955.4.). In: Thomas Mann, Novellák. I.köt. Új Magyar Könyvkiadó, Bp. 1955. p.I-XI.

[976] Bevezetés. In: Déry Tibor, A ló meg az öregasszony. Válogatott elbeszélések. Magvető, Bp. 1955. p.5-8.

[977] Német realisták (Esszégyűjtemény). Szépirodalmi, Bp. 1955. 433p.

1) Előszó (1955.1)

2) Heinrich von Kleist tragédiája

3) Eichendorff

4) A fasiszta módra meghamisított és az igazi Georg Büchner

5) Heine mint nemzeti költő

6) Gottfried Keller

7) Wilhelm Raabe

8) Az öreg Fontane

9) Thomas Mann (A polgár nyomában – A modern művészet tragédiája – A játékosság és ami mögötte van)

10) Arnold Zweig regényciklusa az 1914-1918-as imperialista háborúról

11) Az expressionizmus „nagysága és bukása”

12) Johannes R. Becher: „Búcsú”

13) Politikai pártosság és költői kiteljesedés

[978] A művészet mint felépítmény. 1955. ápr. 27-én tartott előadás. Népművelésügyi minisztérium Főosztálya. 26p. (Művészeti főiskolák esztétikai előadásai. 1.)

[979*] L’anima borghese. Il Contemporaneo (Roma), no.23 (jun.), p.3-4.

[980] La letteratura sovietica. Editori Riuniti, Roma 1955. 353p. (Orientamenti) Premessa all’edizione italiana (o. J.)

1956

[981] KPD nicht verbieten! Bonn will entschiedenen Kritiker und Mahner ausschalten. Neues Deutschland, no.59 (mar.9), p.2.

[982] Mitten im Aufstieg verließ er uns. Gedenkansprache auf der Trauerfeier im Haus des Berliner Ensembles. Neues Deutschland, no.199 (aug.21), p.4.

[983] Das Besondere als zentrale Kategorie der Ästhetik. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, no.2, p.133-47.

[984] Zur Konkretisierung der Besonderheit als Kategorie der Ästhetik. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, no.4, p.407-34. Bis Abschnitt 6 Parteilichkeit

[985] Heine und die ideologische Vorbereitung der achtundvierziger Revolution. Aufbau, no.2 (feb.), p.103-18.

[986] Es lebe die verbotene KPD. Aufbau, no.9 (sept.), p.754.

[987] Der Kampf des Fortschritts und der Reaktion in der heutigen Kultur. Aufbau, no.9 (sept.), p.761-76.

[988] Das Problem der Perspektive. Neue Deutsche Literatur, no.3 (mar.), p.128-33.

[989] Das Problem der Perspektive. In: Deutscher Schriftstellerverband (Hrsg.), IV. Deutscher Schriftstellerkongreß Januar 1956. Protokoll I. Teil. Beiträge zur Gegenwartsliteratur, no.1, p.75-82. Vortrag auf dem IV. Deutschen Schriftsteller-Kongreß, 11. Januar 1956.

[990] Schicksalswende: Beiträge zu einer neuen deutschen Ideologie. Aufbau, Berlin 1956. 253p. 2., durchgesehene und erweiterte Auflage

1) Vorwort (1956.3)

2) Zwei Romane aus Hitlerdeutschland

3) Der Rassenwahn als Feind des menschlichen Fortschritts

4) „Das innere Licht ist die trübste Beleuchtungsart”

5) Wozu braucht die Bourgeoisie die Verzweiflung?

6) Gruß an Arnold Zweig

7) Gesunde und kranke Kunst?

8) Bechers Lyrik

9) Von der Verantwortung des Intellektuellen [nicht mehr aufgenommen: Erzählen oder Beschreiben? – Größe und Verfall des Expressionismus]

[991] E. M.: Lukács György válaszai az ifjúság kérdéseire – az Eötvös Loránd Tudományegyetem ankétján. Magyar Nemzet, no.239 (oct.10), p.4.

[992] Fiatalok kérdeznek – L. Gy. válaszol. Irodalmi Újság, no.41 (oct.13), p.4. ELTE irodalmi és történettudományi kara ankétja

[993] Beszélgetés Lukács Györggyel Olaszországról. Művelt Nép, no.24 (jun.10), p.1. P. Zs. Interjúja.

[994] Lukács György nyilatkozik a művészeti és filozófiai irányzatok szabad vitáiról, a szocialista realizmus körül kialakult vitákról és saját terveiről. Szabad Nép, no.286 (oct.14), p.5.

[995] Két miniszter nyilatkozata a legsürgősebb feladatokról. Népszabadság, oct.28, p.3. Másik miniszter Kovács Béla

[996] Lukács György egyetemi tanár, népművelési miniszter üzenete a magyar ifjúságnak. Szabad Ifjúság, rendkívüli kiadás (oct.28), p.1.

[997] Magyar irodalom – világirodalom. Nagyvilág, no.1 (oct.), p.3-5.

[998] A haladás és a reakció harca a mai kultúrában. Társadalmi Szemle, no.6/7, p.68-87.

[999] Felszólalás a német írók kongresszusán. Csillag, no.3, p.582-87.

[1000] Részletek a „Tézistervezet a magyar politikai és gazdasági helyzetről és a KMP feladatairól” (Blum-tézisek) c. dokumentumból. Párttörténeti Közlemények, no.3, p.75-94. I, IV, V (A, D)

[1001] Vita a „Blum-tézisek”-ről. Párttörténeti Közlemények, ibid. p.95-138. 1956. jún. 20-án és 30-án a Párttörténeti Intézetben.

[1002] Válasz a felszólalásokra. Magyar Tudományos Akadémia II. Ostály Közleményei, no.2, p.169-170. MTA I. és II. Osztály által Lukács György 70. születésnapja alkalmából 1955 ápr. 13-án rendezett ünnepi ülés anyaga.

[1003] A különös esztétikai problémája a felvilágosodásban és Goethénél. Magyar Tudomány. no.4/6, p.145-64.

[1004] A marxista filozófia időszerű problémái. Részlet Lukács Györgynek a Petőfi-kör filozófiai vitáján, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen tartott beszédéből (1956 juúnius 15.-én). Filozófiai Értesítő, no.4, p.147-51, 61-62.

[1005] A különösség kategóriájáról. In: Filozófiai Évkönyv. Akadémiai, Bp. 1956. p.3-68.

[1006] Lukács György elnöki megnyítója. In: A realizmus kérdései a magyar irodalomban. Akadémiai, Bp. 1956. p.3-10. Az irodalomtörténeti kongresszus vitái (1955 nov.)

[1007] A haladás és a reakció harca a mai kultúrában. Szikra, Bp. 28p. Előadás jun. 28-án. (A MDP Politikai Akadémia. 6)

[1008] Георг Лукач. Международная Анкета «Иностранной Литературы». Иностранная Литература, no.8 (aug.), p.231.

[1009*] Incontro col grande critico ungherese i problemi piu attuali visiti de Giorgio Lukács. Vie Nuove, no.20 (mar.12), p.10-11. Interview (Renato Nicolai)

[1010] Breve storia della letteratura tedesca. Dal Settecento ad oggi. Trad. Cesare Cases, Eunaudi, Torino 1956. 201 p. Premessa all’edizione italiana (1956.2).

[1011] Lettre à la rédaction des Cahiers du Communisme. In: Roger Garaudy et al., Mes aventures de l’anti-marxisme. Ed. Sociales, Paris 1956. p.158-59.

1957

[1012] Thomas Mann. Aufbau. Berlin 1957. 202p. Fünfte, vermehrte und verbesserte Auflage

1) Vorwort zur ersten bis vierten Auflage (1948.10)

2) Vorwort zur fünften Auflage (1956.9)

3) Auf der Suche nach dem Bürger

4) Die Tragödie der modernen Kunst

5) Das Spielerische und seine Hintergründe

6) Anhang: Äußerungen über Thomas Mann im Werk von Georg Lukacs: Storm und Thomas Mann; Königliche Hoheit; Th. Mann über das literarische Erbe; Buddenbrooks; Th. Manns Novellen; Drama und Roman; Revolutionäre Demokratie und Sozialismus; Exzentrik oder Volksleben?; Abstrakter und konkreter Protest gegen den Imperialismus; Realistische Totalität und surrealistische Montage; Kunst und Leben in der imperialistischen Periode; Antifaschismus als Dichtung; Gestaltung des Prußentums; Die Problematik der Wilhwlminischen Periode; Zur Literatur der Weimarer Periode; Der Antifaschismus von Heinrich und Thomas Mann; Kritik der bürgerlichen Demokratie von rechts und links; Th. Mann über Schopenhauer; Verhältnis zum Sozialismus; Th. Mann im öffentlichen Leben unserer Zeit; Der letzte Vertreter des kritischen Realismus

[1013] A különösség mint esztétikai kategória. Akadémiai, Bp. 1957. 255p.

1) Előszó (é.n.[1956.12])

2) A különösség kategóriajáról: 1.A különös logikai kérdésfeltevése Kantnál és Schellingnél, 2.Hegel megoldási kisérlete, 3.A különös a dialektikus materializmus megvilágításában, 4.A különös esztétikai problémája a felvilágosodás korában és Goethénél, 5.A különös mint az esztétika központi kategóriája

3) A különösség mint esztétikai kategóriájának konkretizálása egyes problémákon: 1.A művészi forma legáltalánosabb jegye, 2.Modorosság és stílus, 3.Technika és forma, 4.Az esztétikai szubjektivitás és a különösség kategóriája, 5.Művészi eredetiség és a valóság visszatükrözése, 6.Pártosság, 7.Lényeg és jelenség, 8.Maradandó hatás és elavulás, 9.Műalkotásegyényiség és különösség, 10.A tipikus: a tartalom problémái, 11.A tipikus: a forma problémái, 12.A művészet mint az emberiség fejlődésének öntudata.

[1014] Prolegomeni all’estetica marxista. Sulla categoria della particolarità. Editori Riuniti, Roma 1957, 259p. Prefazione (1956.12)

[1015] Il significato attuale del realismo critico. Einaudi, Torino 1957. 159p.

1) Premessa (1957.4)

2) Introducione

3) La basi ideologiche dell’avanguardia

4) Franz Kafka o Thomas Mann?

5) Il realismo critico nella società socialista

[1016] Contributi alla storia dell’estetica. Trad. Emilio Picco. Feltrinelli, Milano 1957. 490p. Premessa all’edizione italiana (1957.5).

[1017] 思想的自伝。清水幾太郎訳、講座『現代思想』別巻 (歴史・人間・思想)所収、岩波書店 (Shisouteki Jiden. In: Kouza ”Gendaishisou” Bekkan. Iwanami, Tokyo) p.249-66. Postscriptum (Mein Weg zu Marx)

1958

[1018] Georg Simmel: Nachruf. In: Buch des Dankes an Georg Simmel. Hrsg. Kurt Gassen, M. Landmann. Kohlhammer, Berlin 1958. p.171-76.

[1019] Wider den mißverstandenen Realismus. Classen. Hamburg 1958. 153p.

1) Vorwort (1957.4)

2) Einleitung

3) Die weltanschaulichen Grundlagen des Avantgardismus

4) Franz Kafka oder Thomas Mann?

5) Der kritische Realismus in der sozialistischen Gesellschaft

Die Gegenwartsbedeutung des kritischen Realismus

[1020] Sui problemi estetici del cinematografo. Risposta di Lucács (Budapest, 1958 apr. 15). Cinema nuovo, no.135 (sept./oct.), p.135-37.

[1021] La mia via a marxismo. Nuovi Argomenti, no.33 (jul./aug.), p.1-16. Postscriptum[1957] p.6-16.

1959

[1022] La distruzione della ragione. A cura di E. Arnaud. Giulio Einaudi, Torino 1959. 874p. (Biblioteca di cultura filosofica 22) Nota all’edizione italiana (1959.1).

1960

[1023] Une déclaration de G. Lukács, concernent l’edition francaise d’Histoire et Conscience de Classe. Arguments, no.20, p.61. Erklärung von Georg Lukacs zu der Veröffentlichung von „Geschichte und Klassebewußtsein“ in französischer Sprache (Budapest, 28. Juni 1960)

[1024] Histoire et conscience de classe. Trad. Kostas Axelos, Jacqueiline Bois. Les Éditions de Minuit, Paris 1960. 381p. (Collection „Arguments”)

1961

[1025] Schriften zur Literatursoziologie. Ausgewählt und eingeleitet von Peter Ludz. Luchterhand, Berlin-Neuwied 1961. 568p. (Soziologische Texte 9)

1) Aus dem Vorwort zu „Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas“

2) Gedanken zu einer Ästhetik des Kinos

3) Geschlossene Kulturen

4) Das Problem der Geschichtsphilosophie der Formen

5) Geschichtsphilosophische Bedingtheit und Bedeutung des Romans

6) Tendenz oder Parteilichkeit

7) Reportage oder Gestaltung? Kritische Bemerkungen anläßlich des Romans von Ottwalt

8) Aus der Not eine Tugend

9) Schillers Theorie der modernen Literatur

10) Historischer Roman und historisches Drama

11) Schriftsteller und Kritiker

12) Einführung in die ästhetischen Schriften von Marx und Engels

13) Vorwort zu Balzac und der französischen Realismus

14) Das Problem der Perspektive

15) Zur Soziologie des modernen Dramas

16) Bürgerlichkeit und l’art pour l’art: Theodor Storm

17) Sehnsucht und Form: Charles Louis Philippe

18) Willi Bredels Romane

19) Zur Ideologie der deutschen Intilligenz in der imperialistischen Periode

20) Balzac: „Bauern“

21) Balzac: „Verlorene Illusionen“

22) Heinrich Heine als nationaler Dichter

23) Wilhelm Meisters Lehrjahre

24) Maxim Gorki: „Die menschliche Komödie“ des vorrevolutionären Rußland

25) Walter Scott

26) Der deutsche Naturalismus

27) Überwindung des Naturalismus

28) Repräsentative Lyrik der wilhelminischen Zeit

29) Der faschistisch verfälschte und der wirkliche Büchner

30) Scholochow: „Neuland unterm Pflug“

[1026] Diavolo azzurro o diavolo giallo? Cinema nuovo, no.154 (nov./dec.), p.503-05. 1962 [1961?]

[1027] Budapester Erklärung vom 6. 9. 1962 zu „Geschichte und Klassenbewußtsein”. In: Iring Fetscher, Der Marxismus, Bd.1 (Philosophie, Ideologie). R. Piper & Co., München/Zürich. 1962. p.137-38.

[1028] Die Zerstörung der Vernunft. Luchterhand, Neuwied-Berlin. 1962. 757p. (Werke Bd.9.) Vorwort (1960.12)

[1029] Lettera al Signor Carocci. Nuovi Argomenti, no.57/58 (jul./oct.), p.114-34. Privatbrief (1962.feb.8) an Giovanni Carocci als Antwort auf dessen 8 Fragen anlässlich des XXII. Parteitags der KPdSU vom Oktober 1961

[1030] The Meaning of Contemporary Realism. Transl. John and Necke Mander, Merlin Press, London 1962. 137p.

1) Preface to the English Edition (1962.5)

2) Preface to the German Edition (1957.4)

3) Introduction

4) The Ideology of Modernism

5) Franz Kafka or Thomas Mann?

6) Critical Realism and Socialist Realism

[1031] The Historical Novel. Transl. Hannah und Stanley Mitchell. Merlin, London 1962. 363p. (Beacon Press, Boston, 1963) Preface to the English Edition (1960.9)

1963

[1032] Privatbrief über Stalinismus. Forvm, no.115/116 (jul./aug), p.335-37. Dirette da Alberto Moravia e Alberto Carocci

[1033] Stalin ist nicht tot. Forvm, no.117 (sept.), p.407-11. Zweiter Teil des „Privatbriefes über Stalinismus“

[1034] Zur Debatte zwischen China und der Sowietunion: Theoretische-philosophische Bemerkungen. Forvm, no.119 (nov.), p.519-23 & no.120 (dec.), p.582-85. Rövidített kiadás

[1035] Ästhetik. Teil I. Die Eigenart des Ästhetischen. I-II.Halbband. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1963. I. 851p. & II. 887p. (Werke Bd.11-12.) Vorwort (1962.12)

[1036] Die Theorie des Romans. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1963. 169p. Zweite u. vermehrte Auflage. Vorwort (1962.7)

[1037] Lukács György két levele. Irodalmi Újság (Paris), no.17 (sept.15), p.6-7. Lukács György és Kodály Zoltán levelezése zene és filozófia kapcsolatáról, a fenomenológia kérdéséről és személyes dolgokról. Lukács levelei 1962-ból

1964

[1038] Die menschliche Substanz in Widerstand. Zum 70. Geburtstag des ungarischen Romanciers Tibor Déry. Frankfurter Allgemeine Zeitung, no.242 (oct.17), p.4.

[1039] Minna von Barnhelm. Akzente, no.2 (apr.), p.176-91.

[1040] Sozialistischer Realismus heute. Kritische Auseinandersetzung mit der Stalinzeit. Neue Rundschau, no.3 (autumn), p.401-18.

[1041] Probleme der kulturellen Koexistenz. Forvm, no.124 (apr.), p.181-84 & no.125 (may), p.241-44.

[1042] Probleme der Literatur in Ost und West. Gespräch mit Georg Lukács. Tagebuch, no.3 (mar.), p.5-6 & no.4 (apr.), p.7. Aus Literární Noviny (1964.1.18)

[1043] Brief an Margarete Susman. In: Auf gespaltenem Pfad. Festschrift für Margarete Susman. Hrsg. Manfred Schlösser. Agora, Berlin 1964. p.303-07. Brief von 1912 sept. 25

[1044] Probleme des Realismus II.: Der russische Realismus in der Weltliteratur. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1964. 572p. (Werke Bd.5)

1) Zur neuen Auflage (1964.2)

2) Vorwort zur ersten und zweiten Auflage (1946.2)

3) Vorwort zur dritten Auflage (1951.9)

4) Puschkins Platz in der Weltliteratur

5) „Boris Godunow“

6) Gogol

7) Die internationale Bedeutung der demokratisch- revolutionären Literaturkritik

8) Tschernyschewskijs Roman „Was tun?“

9) Dostojewskij

10) Tolstoi und die Probleme des Realismus

11) Tolstoi und die westliche Literatur

12) Der Befreier

13) „Die menschliche Komödie“ des vorrevolutionären Rußland

14) Fadejew: „Die Neunzehn“

15) Wirta: „Einsamkeit“

16) Scholochow: „Der stille Don“

17) Makarenko: „Der Weg ins Leben“

18) Platonow: „Die Unsterblichen“

19) Scholochow: „Neuland unterm Pflug“

20) Beck: „Wolokalamsker Chaussee“

21) Solschenizyn: „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“)

[1045] Deutsche Literatur in zwei Jahrhunderten. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1964. 626p. (Werke Bd.7)

1) Vorwort (1963.11)

2) Minna von Barnhelm

3) Goethe und seine Zeit (Vorwort – Die Leiden des jungen Werther – Wilhelm Meisters Lehrjahre – Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe – Schillers Theorie der modernen Literatur – Hölderlins Hyperion)

4) Deutsche Realisten des 19. Jahrhunderts (Vorwort – Die Tragödie Heinrich von Kleists – Eichendorff – Der faschistisch verfälschte und der wirkliche Georg Büchner – Heirich Heine als nationaler Dichter – Gottfried Keller – Wilhelm Raabe – Der alte Fontane)

5) Thomas Mann (Vorwort – Auf der Suche nach dem Bürger – Die Tragödie der modernen Kunst – Das Spielerische und seine Hintergründe)

[1046] Skizze einer Geschichte der neueren deutschen Literatur. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1964. 247p. Dritte u. vermehrte Auflage. Vorwort (1963.12)

[1047] Shakespeare időszerűségének egyik aspektusáról. Helikon, no.4, p.430-33.

[1048] Sul dibattito fra Cina e Unione Sovietica. Nuovi Argomenti. no.61-66 (63′ mar/64′ feb.), p.116-40.

[1049] O literatuře a tvůrčím marxismu. Literární Noviny (Praha), no.3 (jan.18), p.8-9. AJL (A. J. Liehm) interjúja.

[1050] With Lukács in Budapest. Encounter, no.6 (dec.), p.53-57. Interview with Stephen Spender

[1051] Theatre and Environment. Times Literary Supplement, no.3243 (apr.23), p.347.

[1052] Essays on Thomas Mann. Transl. Stanley Mitchell. Merlin London 1964. 169p. (Grosset & Dunlap, NY, 1965)

1) Foreword (1963.1)

2) In Search of Bourgeois Man

3) The Tragedy of Modern Art

4) The Playful Style

5) Appendix („Royal Highness” – Thomas Mann on the Literary Heritage – The Last Great Critical Realist)

[1053] Realism in Our Time: Literature and the Class Struggle. Harper & Row, NY. 1964. 135p. The Meaning of Contemporary Realism” (1962, London)

[1054] Studies in European Realism. Transl. Edith Bone, Grosset & Dunlap, NY. 1964. 267p.

1965

[1055] In memoriam Hans Eisler. Zum dritten Todestage des Komponisten am 6. September 1965. Zeit, no.36 (sept.3), p.10.

[1056] Plädoyer für den Marxismus, Gespräch mit dem Philosophen Georg Lukács. Zeit, no.44 (oct.29), p.6. Interview von Hansjakob Stehle

[1057] Ich bin nur ein sehr bescheidener Vorläufer. Sonntagsblatt, no.15 (apr.11), p.2 u. 24 Hans-Günther Specovius

[1058] Gespräche über marxistische Theorie, Arbeiterdemokratie und Sartre mit Georg Lukács. express-international, no.20 (apr.17), p.12. ← „Rinascita“[1066]

[1059] Georg Lukács zwischen Revisionismus und Dogmatismus, Gespräch mit dem ungarischen Philosophen und Literaturwissenschaftler. Weltwoche, no.1633 (feb.26), p.25. Interview with Theodor Pinkus

[1060] 100 Worte Sozializmus. Forvm, no.138-39 (jun./jul.), p.297.

[1061] Lieber Genosse Frei! Tagebuch, no.4 (apr.20), p.1. 1965. II. 15-én kelt üdvözlő sorai a lap 20 éves jubileumára.

[1062] Probleme des Realismus III.: Der historische Roman. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1965. 642p. (Werke Bd.6)

1) Vorwort zu Band 6 (1964.12)

2) Der historische Roman

3) Balzac und der französische Realismus

4) Anhang (Faust-Studien – Don Quijote – Über einen Aspekt der Aktualität Shekespeares)

[1063] Der junge Marx. Seine philosophische Entwicklung von 1840 bis 1844. Neske, Pfullingen 1965. 71p.

[1064] Az esztétikum sajátossága[Eigenschaft des Ästhetischen]. I-II. Akadémiai, Bp. 1965. I. 790p. & II. 826p.

[1065] Az ész trónfosztása. Az irracionalista filozófia kritikája. Akadémiai, Bp. 1965. 679p.

[1066] L’arte moderna e la grande arte. Rinascita. no.9 (feb.27), Supplemento mensile “Il Contemporaneo” no.2 (feb.), p.9-10. Interview with Lukács György in Budapest (1965 feb. 7) Elveszítettük a marxizmust! Magyar Szó (Novi Sad), no.106 (apr.18)

[1067] Introduzione (1965.4). In: Guido Aristarco, Il dissolvimento della ragione, Discorso sul cinema. Feltrinelli, Milano. 1965. p.7-11.

[1068] A visit with Georg Lukács (S. L. Shneiderman). NYT Book Review, no.114 (may 9), p.30-32.

1966

[1069] Zuversicht statt Hoffnung. Monat, no.209 (feb.), p.72-79.

[1070] Methodischer Zweifel (Brief). Monat, no.211 (apr.), p.95-96.

[1071] Die Kunst als Selbstbewußtsein der Nation. Neues Forvm, no.152/153 (aug./sept.), p.514-19. Der Schlußabschnitt von „Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik”

[1072] Von Nietzsche zu Hitler, oder Der Irrationalismus und die deutsche Politik. Fischer Verlag, Frankfurt.a.M.-Hamburg 1966. 268p. (Fischer Bücherei 784.)

1) Vorwort. Über die Bewältigung der deutschen Vergangenheit (1966.1)

2) Nietzsche als Begründer des Irrationalismus der imperialistischen Periode

3) Die Lebensphilosophie im imperialistischen Deutschland

4) H. St. Chamberlain als Begründer der modernen Rassentheorie

5) Die <nationalsozialistische Weltanschauung> als demagogische Synthese der Philosophie des deutschen Imperialismus

[1073] Az öszzegzés görcse (Branko Peic Interjúja Lukács Györggyel). Híd, no.5 (may), p.541-50.

*Zwischen Weltanschauung und Artistik. Welt, jun.23, p.11.

[1074] A magyar gazdasági reform és a szocialista demokrácia. Valóság, no.10, p.109-11.

[1075] Den skandinaviske litteraturs betydning for min utvikling. In: Gjenklang. (Seks ungarske forfattere beretter om møtet med den nordiske diktning.) Universitetsforlaget, Oslo 1966. p.23-44. Die skandinavische Literatur in meiner Entwicklung

[1076] La riforma economica in Ungheria e i problemi della democrazia socialista. L’Unità, no.192 (aug.28), p.3. Bruno Schecherl Interjúja

[1077] Lukács: revenir an concret. Quinzaine littéraire, dec.1/15, p.4-5. Naim Kattan (interview)

1967

[1078] Interview mit Georg Lukacs. Der Monat, no.220 (jan.), p.86-89. Bruno Schecherl

[1079] Der Sowjetunion ist nicht typisch. Zur Theorie der ungleichmäßigen Entwicklung bei Marx. I. Neues Forvm, no.160/161 (apr./may), p.344-47.

[1080] Geschichte und Literatur. Zur Theorie der ungleichmäßigen Entwicklung bei Marx. II. Neues Forvm, no.162/163 (jun./jul.), p.518-22. aus dem Marx-Kapitel der Ontologie (fur die Festschrift Abendroth)

[1081] Ernst Bloch und Georg Lukács im Gespräch mit Iring Fetscher, Johannes B. Metz und Jürgen Moltmann. Neues Forvm, no.167/168 (nov./dec.), p.837-43.

[1082] Der grosse Oktober 1917 und die heutige Literatur. Ad lectores 5, p.93-105.

[1083] „Radetzkymarsch“. In: Fritz Hackert: Kulturpessimismus und Erzählform. Studien zu Joseph Roths Leben und Werk. Bern 1967. p.147-51

[1084] Der junge Hegel: Über die Beziehungen von Dialektik und Ökonomie. (3.Aufl.) Luchterhand, Neuwied-Berlin 1967. 703p. (Werke Bd.8.)

[1085] Schriften zur Ideologie und Politik. Ausgewählt und eingeleitet von Peter Ludz. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1967. 851p. (Werkauswahl Bd.II /Soziologische Texte 51)

1) Taktik und Ethik (Taktik und Ethik – Das Problem geistiger Führung und die „geistigen Arbeiter“ – Was ist orthodoxer marxismus? – Partei und Klasse)

2) Was ist orthodoxer marxismus?

3) Die Rolle der Moral in der kommunistischen Produktion

4) Der Funktionswechsel des historischen Materialismus

5) Zur Frage des Parlamentarismus

6) Die moralische Sendung der kommunistischen Partei

7) Zur Frage des Bldungsarbeit

8) Spontaneität der Massen, Aktivität der Partei

9) Noch einmal Illusionspolitik

10) Revolutionäre Realpolitik

11) Bucharin, N., Theorie des historischen Materialismus

12) Die neue Ausgabe von Lassalles Briefen

13) Moses Hess und die Probleme der idealistischen Dialektik

14) Thesen über die politische und wirtschaftliche Lage in Ungarn und über die Aufgabe der Kommunistischen Partei Ungarns (Blum-Thesen)

15) Mein Weg zu Marx

16) Über Preussentum

17) Schicksalswende

18) Parteidichtung

19) Aristokratische und demokratische Weltanschauung

20) Freie oder gelenkte Kunst?

21) Die Erkenntnistheorie Lenins und die Probleme der modernen Philosophie

22) Zur philosophischen Entwicklung des jungen Marx (1840-1844)

23) Rede in der philosophischen Debatte des Petőfi-Kreises am 15. Juni 1956 (Auszug)

24) Der Kampf der Fortschritts und Reaktion in der heutigen Kultur

25) Interview der Redaktion von Szabad Nép, vom 14. Oktober 1956

26) Radio-Botschaft an die ungarische Jugend (1956)

27) Vorwort zur italienischen Ausgabe der Beiträge zur Geschichte der Aesthetik (1957.3) 28) Postscriptum 1957 zu: Mein Weg zu Marx

29) Brief an Albert Carocci

30) Zur Debatte zwischen China und der Sowjetunion

[1086] Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1967. 402p.

1) Die Frage der Besonderheit bei Kant und Schelling

2) Hegels Lösungsversuch

3) Das Besondere im Lichte des dialektischen Materialismus

4) Das ästhetische Problem des Besonderen in der Aufklärung und bei Goethe

5) Das Besondere als zentrale Kategorie der Ästhetik

6) Zur Konkretisierung der Besonderheit als Kategorie der Ästhetik

7) Nachwort (1967.1)

[1087] Die Grablegung des alten Deutschland. Essays zur deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. Rowohlt (rde. Bd.276), Reinbek 1967. 172p. (Ausgewählte Schriften I)

1) Einleitung

2) Gottfried Keller

3) Wilhelm Raabe

4) Der alte Fontane

[1088] Faust und Faustus. Vom Drama der Menschengattung zur Tragödie der modernen Kunst. Rowohlt (rde. Bd.285/287), Reinbek 1967. 327p. (Ausgewählte Schriften II)

1) Goethe und seine Zeit

2) Faust-Studien

3) Thomas Mann

[1089] Gespräche mit Georg Lukács. Ed. T. Pinkus. Rowohlt, Reinbek 1967. 133p. (Rowohlt paperback 57)

1)Sein und Bewußtsein (Hans H. Holz)

2) Gesellschaft und Individuum (Leo Kofler)

3) Grundlegendes zu einer wissenschaftlichen Politik (Wolfgang Abendroth)

4) Vorläufige Bilanz.

[1090] Lenin: Studie über den Zusammenhang seiner Gedanken. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1967. 99p. (Soziologische Essays) Nachwort (1967.1)

[1091] Beszélgetés Lukács Györggyel. Népszabadság, no.304 (dec.24), p.21-22. Rényi Péter és Pándi Pál interjúja. Über den neuen ökonomischen Mechanismus. Budapester Rundschau, no.2 (jan.12) & no.3 (jan.19)

[1092] Levél Hajdu Henrikhez. Nagyvilág, no.2, p.313-14. A Pen Club Ibsen-matinéján felolvasott köszöntő

[1093] Lukács György levélváltása a Cinema nuovo-val, Filmkultúra, no.6, p.68-69. from Cinema nuovo [1096]

[1094] Beszélgetés Lukács Györggyel. In: Irodalmi Múzeum, 1 (Emlékezések). p.16-37. Vezér Erzsébet/Eörsi István

[1095] Velký říjen 1917 a současná literatura. Plamen (Praha), no.10, p.1-9. A folyóirat kérésére írta. L’Ottobre e la Letteratura. Rinascita, 1967, no.42 (oct.27), p.23-27.

[1096] Film, ideologia e culto della personalità. Cinema nuovo, no.188 (jul./aug.), p.248-49.

[1097] Storia e coscienza di classe. Trad. Giovanni Piana. Sugar Editore. Milano 1967. 418p. (Argomenti 27) Introduzione (1967.3), p.VII-XLIII.

1968

[1098] Alle Dogmatiker sind Defaitisten. Neues Forvm, no.173 (may), p.281-83. From Kulturní Noviny, Rinascita[1112]

[1099] Liebe Genossen Petrovic und Supek! (1968 XI. 4). Praxis (International edition), no.3/4, p.477-78.

[1100] Ein Gespräch mit Georg Lukács: Seit Vietnam ist die Welt nicht mehr dieselbe. Tagebuch, jul./aug. p.29-30. Ernst Epler

[1101] Der große Oktober 1917 und die heutige Literatur. Kürbiskern, no.1, p.89-105.

[1102] Lob des neunzehnten Jahrhunderts. In: In Sachen Böll. Ansichten und Einsichten. Hrsg. M. Reich-Ranicki, Kiepenhauer- Witsch, Köln-Berlin 1968. p.325-332.

[1103] Geschichte und Klassenbewußtsein (Frühschriften II). Luchterhand, Neuwied-Berlin 1968. 733p. (Werke Bd.2)

1) Vorwort (1967.3)

2) Taktik und Ethik

3) Rede auf dem Kongress der Jungarbeiter

4) Rechtsordunung und Gewalt

5) Die Rolle der Moral in der kommunistischen Produktion

6) Zur Frage des Parlamentarismus

7) Die moralische Sendung der kommunistischen Partei

8) Opportunismus und Putschismus

9) Die Krise der Syndikalismus in Italien

10) Zur Frage des Bildungsarbeit

11) Spontaneität der Massen, Aktivität der Partei

12) Organisatorische Fragen der revolutionäre Initiative

13) Noch einmal Illusionspolitik

14) Geschichte und Klassenbewußtsein (Vorwort1922 – Was ist orthodoxer Marxismus? – Rosa Luxemburg als Marxist – Klassenbewußtsein – Die Verdinglichung und das Bewußtsein des Proletariats – Der Funktionswechsel des historischen Materialismus – Legalität und Illegalität – Kritische Bemerkungen über Rosa Luxemburgs „Kritik der russischen Revolution“ – Methodisches zur Organisationsfrage)

15) Lenin

16) Der Triumph Bernsteins

17) Bucharin, N.: Theorie des historischen Materialismus

18) Wittfogel, K. A.: Die Wissenschaft der bürgerlichen Gesellschaft

19) Die neue Ausgabe von Lassalles Briefen

20) Moses Hess und die Probleme der idealistischen Dialektik

21) Ottmar Spann: Kategorienlehre

22) Carl Schmitt: Politische Romantik

23) Blum-Thesen

[1104] „A filmek úttörő szerepe van a magyar kultúrában —„ Filmkultúra, no.3 (may/jun), p.22-36. Biró Yvette, Újhelyi Szilárd interjúja máj. 10-én lakásán történt L. Gy. beszélgetése

[1105] Lukács György levele a marxizmus és a kereszténység vistonyáról. Világosság, no.8/9, p.546-47. An Dr. Renate Riemeck frankfurti Professor

[1106] Antigoné mellett – Isméné ellen – Rögtönzött kérdések Lukács Györgyhöz (Hornyik Miklós). Híd, no.1 (jan.), p.5-22. Hornyik Miklós interjúja

[1107] A békés egymás mellett élés néhany problémája. Kortárs, no.5, p.745-54. Simon István, Gyertyán Ervin (editor of Kortárs) Interview. Lukács on Coexistence. New Hungarian Quarterly, no.32 (winter), p.166-79.

[1108] Előszó. In: Tóth Aladár válogatott Zenekritikai 1934-1939. Zeneműkiadó, Bp. 1968. p.5-9.

[1109] Lukács György levele a Szabó Ervin Könyvtár Igazgatóságának. In: Szabó Ervin (1877-1918). Szabó Ervin Könyvtár kiadványa, Bp. 1968. p.327-28.

[1110] Művészet és társadalom. Válogatott esztétikai tanulmányok. Szerk.: Fehér Ferenc. Gondolat, Bp. 1968. 491p. (Válogatott művei. 1.)

1) Előszó (1967)

2) A drámai forma elvi kérdései

3) Megjegyzések az irodalomtörténet elméletéhez

4) A tragédia metafizikája

5) Részletek A regény elméleté-ből

6) Tendencia vagy pártosság?

7) Riport vagy ábrázolás?

8) A művészet és az objektiv igazság

9) A művészi alakok szellemi arca

10) Elbeszélés vagy leírás?

11) Történelmi regény és történelmi dráma

12) Bevezetés a marxi esztétikába

13) A lírai visszatükrözés legáltalánosabb sajátossága

14) A tragikum kérdéséhez

15) A perspektíváról

16) Részletek A különösség mint esztétikai kategória c. műből

17) Az avantgardizmus világnézeti alapjai

18) Részletek Az esztétikum sajátosságából

[1111*][Incontro con i patrioti greci]. L’Unità, mar.1, Incontro con una delegazione di emigrati politici greci residenti in Ungheria. 1 feb.

[1112] Všichni sektáři jsou defétisté, já věřím v marxismus. Kulturní Noviny (Praha), no.11 (mar.15), p.1, 3. Tutti i dogmatici sono disfattisti. Rinascita, no.13 (mar.29), p.9-10.

[1113] Velika prekretnica čovječanstva. Vjesnik u srijedu (Zagreb), no.840 (jun.5). p.1 & 3. Legetic Miloje (Interview) Az emberiség nagy sorsfordulója. Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, no.45 (jún.11), p.54-60.

[1114] Goethe and His Age. Transl. Robert Anchor, Merlin, London 1968. 260p.

1969

[1115] Deutschland, dein Marx. Gespräch mit Adelbert Reif. Neues Forvm, no.185 (may), p.357-60. Am 5 April, Budapest

[1116] In memoriam Hans Eisler. Alternative. no.69, p.220-23.

[1117] Die ontologischen Grundlagen des menschlichen Denkens und Handelns. In: Ad lectores 8. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1969. p.148-64. 1968 sept. bécsi filozófiai világkongressusra készült, el nem hangzott előadás

[1118] Die menschliche Substanz im Widerstand. In: Tibor Déry. Eingeleitet v. Lukács György und Tamás Ungvári. Hans Christians Verlag, Hamburg 1969. p.5-8. (Hamburger Bibliographien, Bd.5)

[1119] Probleme der Ästhetik. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1969. 811p. (Werke Bd.10).

1) Beiträge zur Geschichte der Ästhetik (Vorwort – Zur Ästhetik Schillers – Hegels Ästhetik – Einführug in die Ästhetik Tschernyschewskijs – Einführung in die ästhetischen Schriften von Marx und Engels – Karl Marx und Friedrich Theodor Vischer – Nietzsche als Vorläufer der faschistischen Ästhetik – Franz Mehring – Literatur und Kunst als Überbau)

2) Karl Marx und Friedrich Engels als Literaturhistoriker (Die Sickingendebatte zwischen Marx-Engels und Lassalle – Friedrich Engels als Literaturtheoretiker und Literaturkritiker)

3) Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik

4) Nachwort (1967.1)

[1120] Russische Literaturrussische Revolution. Rowohlt (rde. Bd.314/316), Reinbek 1969. 328p. (Ausgewählte Schriften. III)

1) Puschkin (Puschkins Platz in der Weltliteratur – „Boris Godunow“)

2) Tolstoi (Tolstoi und die Entwicklung des Realismus – Tolstoi und die westliche Literatur)

3) Dostojewskij

4) Der Große Oktober und die heutige Literatur

5) Fadejew: „Die Neunzehn“

6) Makarenko: „Der Weg ins Leben“

7) Scholohow („Der stille Don“ – „Neuland unterm Pflug“)

8) Solschenizyn: „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“.

[1121] Visszaemlékezés a Magyar Tanácsköztársaság napjaira. Új Szó, no.11 (mar.16), p.14. Interjú az Új Szó munkatársával, Bábi Tiborral.

[1122] Az emberi gondolkodás és cselekvés ontológiai alapzatai. Magyar Filozófiai Szemle, no.5, p.731-42.

[1123] Nyilatkozatok a Magyar Tanácsköztársaságról és hagyományainak felhasználásáról. Társadalmi Szemle. no.3. p.11-25. (Mód Aladár, Hevesi Gyula, Andics Erzsébet, Kiss Hugó, Pach Zsigmond Pál) L. Gy. p.15-17 Balázs György interjúja

[1124] Ady jelentősége és hatása. Új Irás, no.1, p.90-94. The Importance and Influence of Ady. New Hungarian Quarterly, no.35 (autumn), p.56-63.

[1125] Emlékezés Károly Mihályra. Új Irás, no.8, p.61-62.

[1126] Van Itélet. Törekédekes üdvözlet Déry Tibor 75. születésnapjára. Új Irás, no.10, p.80-82.

[1127] Beszélgetés Lukács Györggyel a magyar irodalom történetének periodizációjáról. Irodalomtörténet, no.2, p.377-93. Nagy Péter interjúja

[1128] Az új gazdasági irányítás és a szocialista kultúra. Kortárs, no.4 (apr.), p.507-18. Simon István, Fehér Ferenc

[1129] Utam a magyar kultúrához. Kortárs, no.7 (jul.), p.1017-26.

[1130] A Magyar Tanácsköztársaság zenei és kultúrális politikájáról (Breuer György beszélgetése). Magyar Zene, no.2 (jun.), p.150-61.

[1131] Emlékek és történelem. Lukács Máriá és Lukács György Bartók Béláról. Muzsika. no.6, p.2-4. Részlet az Akadémiai Kiadónál a Tanácsköztársaság jubileumra megjelenő kötetből

[1132] Szabolcsi Bence hetven éves. Muzsika, no.8 (aug.), p.1-3.

[1133] Művészetszociológia és elkötelezettség (Rádióműsor). Valóság, no.10, p.30-38. Hauser Arnold, Ortutay Gula, Huszár Tibor, Kézdy Beatrix (1969 jul.30)

[1134] Magyar irodalom – világirodalom. Kritika, no.5, p.5-15.

Lukács és Almási Miklós beszélgetése

[1135] Garami Ernő: Forrongó Magyarország (1922). In: Botka Ferenc (szerk.): Kassai munkás, 1907-1937. Akadémiai, Bp. 1969. p.267

[1136] Kunfi Zsigmond önarcképe (1922). In: ibid., p.268-69

[1137] Interjú (1968). In: Ifjú szíveken élek? Vallomások Adyról. Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművevelési Propaganda Kiadó, Bp. p.13-23. (Irodalmi Múzeum 3)

Második, módosított kiadás (1972), p.8-15

[1138] Művészet és társadalom. Válogatott esztétikai tanulmányok. Gondolat, Bp. 1969. 619p. 2. bőv. Kiad. (Válogatott művei 1.)

1)Esztétikai kultúra

2) Mi a normális viszony író és kritikus között?

[1139] Az esztétikum sajátossága. Rövidített Kiad. Szerk. Fehér Ferenc. Magvető, Bp. 1969. 779p. (Elvek és utak.)

[1140] У марксизму за свако питанье постоjи само jедна истина и ньу треба обедоданити. Борбa (Beograd), dec.31-jan.2, p.6-7. Interview, together with „7 Nap (Subotica)

[1141] Recontre avec Georges Lukács. Nouvelle Critique, no.20 (jan.), p.25-27. Roger Maria (Interview)

[1142] L’astronauta al bivio fra scienza e alienazione. L’Unità, no.167 (jul.20), p.9. Intervista (Carlo Benedetti?)

[1143*] Il comunismo si sblocca solo se rompe per sempre con Stalin. Il Giorno, no. ( ) Interview with Mario Pirani

[1144*] Può mutare davvero qualcosa? – Colloquio con György Lukács. L’Espresso, no. ( ).

1970

[1145] Einschätzung einer Lebensarbeit. Ein Gespräch mit Georg Lukacs. Zeit, no,15 (apr.10), p.14. Interview mit Adelbert Reif *Tat, no.84

[1146] „Das Rätesystem ist unvermeidlich.” Spiegel-Gespräch mit dem Philosophen Georg Lukács. Spiegel, no.17 (apr.20), p.153-166. Mit Dieter Brumm am 22. Jan. Bp.

[1147] Nach Hegel nichts Neues. Ein Gespräch mit Georg Klos, Kalman Petkovic, Janos Bremer. Neues Forvm, no.195/I (mar./Anfang), p.201-02.

[1148] Erst Demokratie, dann Wirtschaftreform. Neues Forvm, no.195/II (mar./Mitte), p.277-78. Interview (Fortsetzung)

[1149] Goethe mal Marx. Neues Forvm, no.202/I (oct./Anfang), p.911-14. Rede zur Verleihung des Goethepreises (Frankfurt a.M. 28 Aug. 1970)

[1150] Georg Lukács über Futurologie. Futurum – Zeitschrift für Zukunftsforschung, no.4, p.495-506. Gespräch (Lukács, Jánossyné Holló Mária, Jánossy Ferenc, Jutta Matzner)

[1151] Alle Dogmatiker sind Defaitisten. In: Ad lectores 10. Georg Lukács zum 13. April 1970. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1970. p.91-98

[1152] Zur Verleihung des Goethepreises (Rede zur Verleihung des Goethepreises der Stadt Frankfurt am 28. August 1970 während des Festaktes der Paulskirche verlesen von Alfred Schmidt.) Ad lectores 10. ibid., p.121-31.

[1153] Nach Hegel nichts Neues. Ad lectores 10. ibid., p.139-50.

[1154] Gespräch mit György Lukács. Osteuropa. no.7. p.A505-11. Auszüge aus „Бoрба, „Hét nap[1140]

[1155] „Es geht um das Leben von Angela Davis”. Frankfurter Rundschau, no.288 (dec.12), p.4. Aufruf

[1156] Ein Brief an K. Fahner. In: Konrad Fahner, Der Aufstand der Abstrakt-Konkreten oder die „Heilung durch den Geist”. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1970. (Sammlung Luchterhand. 13.) p.171-78.

[1157] Marxismus und Stalinismus. Politische Aufsätze. Rowohlt, Reinbek 1970. 251p. (Rowohlts deutsche Enzyklopedie, 327/328. Ausgewählte Schriften IV)

1) Mein Weg zu Marx

2) Aktualität und Flucht

3) Über Preussentum

4) Schicksalswende

5) Parteidichtung

6) Literatur und Demokratie

7) Freie und gelenkte Kunst?

8) Der Kampf des Fortschritts und der Reaktion in der heutigen Kultur

9) Postscriptum 1957 zu: Mein Weg zu Marx

10) Brief an Alberto Carocci

11) Zur Debatte zwischen China und der Sowjetunion. Theoretisch-philosophische Bemerkungen

12) Probleme der kulturellen Koexistenz

13) Sozialismus als Phase radikaler, kritischer Reformen (1969.11)

[1158] Solschenizyn. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1970. 84p. (Soziologische Essays. /Sammlung Luchterhand 28.)

1) Solschenizyn: „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“

2) Solschenizyns Romane

[1159] Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien über marxistische Dialektik. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1970. 513p. (Sonderausgabe. Sammlung Luchterhand. 11.)

1) Vorwort (1967.3)

2) Vorwort (1922.12)

3) Was ist orthodoxer Marxismus?

4) Rosa Luxemburg als Marxist

5) Klassenbewußtsein

6) Die Verdinglichung und das Bewußtsein des Proletariats

7) Der Funktionswechsel des historischen Materialismus

8) Legalität und Illegalität

9) Kritische Bemerkungen über Rosa Luxemburgs „Kritik der russischen Revolution”

10) Methodisches zur Organisationsfrage

[1160*] Die ontologischenGrundlagen des menschlichen Denkens und Handelns. Hundsblume, Edition 5. (nov.), Wien 1970. 37p.

[1161] Lenin. Élet és Irodalom, no.1 (jan.3), p.3-4. Lenin – Theoretician of Practice. New Hungarian Quarterly, no.40 (winter), p.30-36.

[1162] Beszélgetés tanácsköztársasági emlékekről (Kelen Jolán). Élet és Irodalom, no.12, p.5

[1163] Goethe példája. Kortárs, no.10 (oct.), p.1515-20. Lukács beszéde a Goethe-díj átvételekor (1970. Augusztus 28.)

[1164] Leninről és a nyugati filozófiáról. Interjú. Nagyvilág, no.5, p.772-773.

[1165] Bartók Béla. Halálának 25. évfordulóján. Nagyvilág, no.9, p.1283-94. Bála Bartók. On the 25th anniversary of his death. New Hungarian Quarterly 1971, no.41 (spring), p.42-55.

[1166] A költészet – száz évvel Rimbaud után. Az Arion ankétja. Arion 3, p.13-15.

[1167*] Az egész ember – közéleti ember. Interjú Lukács Györggyel. 7 Nap (Szabadka), no.1 (jan.1)

[1168] Világirodalom. Válogatott világirodalmi tanulmányok. I-II. Szerk. Fehér Ferenc. Gondolat, Bp. 1970. 459p. & 489p. (Válogatott művei 2)

I.

1) Előszó (1968.11)

2) Cervantes: Don Quijote

3) Shakespeare időszerűségének egyik vonattkozásáról

4) Lessing: Minna von Barnhelm

5) Goethe: Az ifjú Werther szenvedései

6) Goethe: Wilhelm Meister tanulóévei

7) Goethe: Faust

8) A romantika a német irodalomban

9) Walter Scott

10) Puskin helye a világirodalomban

11) Balzac: Elveszett illúziók

12) Balzac és Stendhal vitája

13) Heine mint nemzeti költő

14) Gottfried Keller

II.

1) Flaubert: Salammbo

2) Tolstoj és a realizmus fejlődése

3) Fjdor Mihajlovics Dosztojevszkij

4) A százéves Zola

5) Thomas Mann (A polgár nyomában – A modern művészet tragédiája – A játékossság és ami mögötte van)

6) Franz Kafka vagy Thomas Mann?

7) Makarenko: Az új ember kovácsa

8) Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja

9) Függelék (Hebbel és a moden tragédia megalapozása – Theodor Storm – Beszélgetés Laurence Stern-ről – August Strindberg)

[1169] Magyar irodalommagyar kultúra. Válogatott tanulmányok. Szerk. Fehér Ferenc, Kenyeres Zoltán. Gondolat, Bp. 1970. 694p. (Válogatott művei. 3.)

1) Előszó (1969)

2) Bródy Sándor: Király-idillek

3) Kosztolányi Dezső: Négy fal között

4) Biró Lajos novellái

5) A Holnap költői

6) A magyar drámáról

7) Jób Dániel novellái

8) Ady Endre

9) Új magyar líra

10) Móricz Zsigmond novellás könyve

12) Az utak elváltak

13) Jegyzetek Szélpál Margitról

14) A vándor énekel

15) Az utolsó nap

16) Misztériumok

17) Trisztán hajóján

18) Halálos fiatalság

19) Kiknek nem kell és miért Balázs Béla költészete?

20) Lesznai Anna új versei

21) Molnár Ferenc Andorja

22) Jókai

23) Kodolányi János

24) Ady, a magyar tragédia nagy énekese

25) Irástudók felelőssége

26) Harc vagy kapituláció

27) Háy Gyula két színdarabja

28) Prológ vagy epilóg?

29) Babits Mihály vallomásai

30) Megosztottság vagy összefogás?

31) Pártköltészet

32) Demokrácia és kultúra

33) Irodalom és demokrácia

34) A magyar irodalom egysége

35) Népi írók a mérlegen

36) Osvát Ernő összes írásai

37) Szabad vagy irányított művészet?

38) Régi és új legendák Ellen

39) A százéves Toldi

40) Egy rossz regény margójára

41) Elfogulatlan irodalomszemléletért

42) Megjegyzések egy irodalmi vitához

43) Ferenczy Noémi

44) Az MKP és a magyar kultúra

45) A magyar irodalomtörténet reviziója

46) Ady nem aluszik

47) Levél Németh Andorhoz Déry Tibor regényéről

48) A marxista kritika feladatai

49) Déry Tibor hatvan éves

50) Madách tragédiája

51) A Thália alapításának 50. Évfordulójára

52) Az emberi szubsztancia ellenállásban

53) Tóth Aladár zenekririkái

54) A filmművészet az új magyar kultúráért

55) Ady jelentősége és hatása

56) Magyar irodalom – világirodalom

57) A Tanácsköztársaság kultúrpolitikája

58) Az irodalomtörténeti periodizáció

59) Bartók és a magyar forradalom

[1170] Lenin. Szerk. Vajda Mihály. Magvető, Bp. 1970. 233p.

1) Előszó (1969.10)

2) Lenin. Tanulmány gondolatainak összefüggéséről

3) Néptribun vagy bürokrata

4) Lenin és a kultúra kérdései

5) Lenin ismeretelmélete és a modern filozófia problémái

6) Lenin és a átmeneti korszak kérdései

[1171] Solzsenyicin. Új-Symposion, Újvidék, 197o. 54p. (Symposion füzetek 5)

[1172] Sono un isolato. Corriere della Sera, no.40 (feb.17), p.7. A Corriere della Sera interjúja marxista gondolkodókkal (Ernst Fischer, Roger Garaudy, Milovan Gyilasz, Max Horkheimer, L. Gy., Ignazio Silone). p.1-10. Magányos vagyok. Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, no.19 (mar.10), p.4.

[1173*][Napoleone e l’aritmetica]. L’Espresso, nov.15. Napoleon és a matematika. Cikkek a nemzetközi Sajtóból, no.96 (dec.22), p.30-33.

[1174] La mia via. Ungheria venticinque anni dopo. L’Unità, no.78 (apr.2), p.7.

[1175] Entretien avec Georges Lukács. <Je crois suivre la tradition marxiste en affirmant que tous les problèmes sont ontologiques>. Le Monde, nov.13, p.22. György Gera (Budapest) interview → „A marxista hagyományt követem, amikor azt állítom, hogy minden probléma ontlógikus”. Cikkek a nemzetközi Sajtóból, no.96 (dec.22), p.27-29.

[1176] The Twin Crisis (Interview with Georg Lukács). New Left Review, no.60 (mar./apr.), p.36-47.

[1177] A new look at marxism. New York Times book review, nov.26, p.31.

[1178] Writer and Critic and other Essays, Transl. Arthur Kahn, Merlin Press, London & Grosset & Dunlap, NY 1971. 256p. Preface (1965.3, revised 1970.4)

[1179] Solzhenitsyn. Transl. W. D. Graf, Merlin Press, London & MIT Press, Cambridge (MA) 1970. 88p.

[1180] Lenin: A Study on the Unity of His Thought. Transl. Nicholas Jacobs, NLB, London 1970 & MIT Press, Cambridge (MA) 1971. 104p.

1971

[1181] Für Angela. Neues Forvm, no.207/208 (feb./mar.), p.14.

[1182] Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Vortrag an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. I-II. Neues Forvm, no.207/208 (feb./mar.), p.19-22 & no.211 (jun./jul.), p.30-32.

[1183] Angela Davis. Neues Forvm, no.210 (may/jun.), p.22. Felhívása adományozásra A. Davis védelméhez

[1184] Die Bedeutung von „Materialismus und Empiriokritizismus“ für die Bolschewisierung der kommunistischen Parteien. In: Geschichte und Klassenbewußtsein – Heute. Diskussion und Dokumentation. De Munter Verlag, Amsterdam. 1971. p.254-62.

[1185] „Das Rätesystem ist unvermeidlich“ Gespräch mit Georg Lukács. In: Wir leben in der Revolution. Gespräche mit Sozialisten. Hrsg. Georg Wolff. List Verlag, München. p.13-33. (List Taschenbücher)

[1186] Probleme des Realismus I.: Essays über Realismus. Luchterhand. Neuwied-Berlin 1971. 678p. (Werke Bd.4)

1)Aufsätze aus „Die Linkskurve“ (Willi Bredels Romane – Tendenz oder Parteilichkeit? – Reportage oder Gestaltung I-II – Gerhart Hauptmann)

2) Aufsätze aus „Internationale Literatur“ und „Das Wort“ (Zur Frage der Satire – ‚Größe und Verfall’ des Expressionismus – Die intellektuelle Physiognomie des künstlerischen Gestaltens – Erzählen oder beschreiben? – Marx und das Problem des ideologischen Verfalls – Das Ideal des harmonischen Menschen in der bürgerlichen Ästhetik – Es geht um den Realismus – Ein Briefwechsel zwischen Anna Seghers und Georg Lukács – Schriftsteller und Kritiker – Volkstribun oder Bürokrat?)

3) Die Gegenwartsbedeutung des kritischen Realismus

4) Anhang (Kunst und objektive Wahrheit – Das Problem der Perspektive – Lob des neunzehnten Jahrhunderts)

5) Nachwort (1970.3)

[1187] Die Seele und die Formen. Essays. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1971. 255p. (Sammlung Luchterhand. 21)

[1188] Die Theorie des Romans. Ein geschitsphilosophischer Versuch über die Formen der grossen Epik. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1971. 145p. (Sammlung Luchterhand. 36.)

[1189] Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Hegels falsche und echte Ontologie. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1971. 129p. (Sammlung Luchterhand. 49)

[1190] Interjúügyben. Lukács György levele. Népszabadság, no.44 (feb.21), melléklet p.5. Nemzetközi Szemle” főszerkeztőjéhez

[1191] A romantikáról. Irodalomtörténet, no.4, p.875-77. Eörsi István interjúja (1970 okt.)

[1192] A munka. Valóság, no.11, p.1-13.

[1193] Beszélgetés Leninről és a forradalmiság mai tartalmáról. Új Irás, no.8 (aug.), p.10-19. Kovács András interjúja a Magyar Televízió számára 1969. október 2-án (egy részlete)

[1194] Mit jelent a Biblia az életemben? Vigilia, no.12, p.843. Vigilia körkérdése

[1195] Bartók és a magyar kultúra. Magyar Zene, no.3 (sept.), p.230-31. Nemzetközi Zenetudományi Konferencia megnyitóján tartott előadás

[1196] ”A magyar filmekben felvetett problémák …érvényesek az egész világon”. Lukács György interjúja a francia televizió számára. Filmkultúra, no.1 (jan./feb.), p.82-85. Kovács András filmrendező. 1971. március 5-án közvetítették.

[1197] Vedres Márkról – Beszélgetés Lukács György akadémikussal. Művészet, no.4, p.19-20.

[1198] Lukács György utolsó levele Ernst Blochhoz. Korunk, no.8, p.1203.

[1199] Lukács György utoljára nyilatkozik a sajtónak. Hét, no.25 (jun.18), p.16-17. Tordai Zádor interjúja

[1200] Utam Marxhoz I-II. Válogatott filozófiai tanulmányok. Szerk. Márkus György. Gondolat, Bp. 1971. 550p. & 598p. (Válogatott művei)

I.

1) Előszó (1969.10)

2) Sören Kierkegaard és Regine Olsen

3) A tragédia metafizikája

4) A lelki szgénységről

5) Benedetto Croce, A történetírás elméletéről és történetéről

6) A regény elmélete

7) A konzervatív és progresszív idealizmus vitája

8) Taktika és etika

9) A szellemi vezetés kérdése és a „szellemi munkások”

10) Mi az ortodox marxizmus?

11) A történelmi materializmus funkcióváltása

12) Az eldologiasodás és a proletariátus tudata

13) N. Bucharin, A történelmi materializmus elmélete

14) Lassalle leveleinek új kiadása

15) Moses Hess és az idealista dialektika problémái

II.

1) Utam Marxhoz

2) Az „elidegenedés” mint a Szellem fenomenológiájának középponti filozófiai fogalma

3) Arisztokratikus és demokratikus világnézet

4) Az exisztencializmus

5) Nietzsche mint az imperialista korszak irracionalizmusának megalpítója

6) Adálékok az ifjú Marx filozófiai fejlődéséhez (1840-1844)

7) Utam Marxhoz, Utóirat, 1957

8) Részletek Az esztétikum sajátosságából

9) Az emberi gondolkodás és cselekvés ontológiai alazatai

[1201] Történelem és osztálytudat. Szerk. Vajda Mihály. Magvető, Bp. 1971. 750p. (Válogatott művei)

1)Cikkek 1918-1922 (A bolsevizmus mint erkölcs probléma – A kommunizmus erkölcs alapja – Az erkölcs szerepe a kommunista termelésben – Régi kultúra és új kultúra – Párt és osztály – Önkritika – Korvin Ottó – A fehérterror társadalmi Hinterlandja – A konszolidáció kísérlete – Friedrich Engels születésének századik évfordulójára – A parlamentarizmus kérdései – A III. Internacionálé szervezeti kérdései – A kommunista párt morális küldetése – Opportunizmus és puccsizmus – A szindikalizmus válsága Olaszországban – A művelődési munka kérdéséhez – Párt és ifjúsági mozgalom Magyarországon – A tömegek spontaneitása és a párt aktivitása – Rosa Luxemburg: Tömegsztrájk (Előszó) – Még egyszer az illúziók politikájáról)

2) Történelem és osztálytudat (Előszó – Mi az ortodox marxizmus? – Rosa Luxemburg, a marxista – Osztálytudat – Az eldologiasodás és a proletariátus tudata – A történelmi materializmus funkcióváltása – Legalitás és illegalitás – Kritikai megjegyzések Rosa Luxemburg Az orosz forradalom kritikája című művéhez – Módszertani megjegyzések a szervezeti kérdéshez)

3) Blum-tézisek (Tézistervezet a magyar politikai és gazdasági helyzetről és a KMP feladatairól. Részletek, I, IV, V)

4) Függelék (Marxista fejlődésem 1918-1930)

[1202] Entretien avec Georg Lukács – Critique de la bureaucratie socialiste, questions de méthode. L’Homme et la societe, no.20-1 (apr./may/jun.), p.3-12. Yvon Bourdet, apr.16, Bp.

[1203] Appello di Lukács contro il processo ad Angela Davis. L’Unità, no.9 (jan.12), p.1

[1204] Appello i Lukacs per Angela Davis. L’Unità, no.50 (feb.28), p.16.

[1205] Marxismo e sociologia. Paese Sera, no.179 (jul.2), p.3. ”libri”. Franco Ferrarotti: ultimo incontro con Lukacs

[1206] Lukács on His Life and Work (An unofficial Interview). New Left Review, no.68 (jul./aug.), p.49-58.

[1207] The development of a Budapest School. Times Literary Supplement, no.70 (jun.11), p.663. Brief (1971. Feb. 15) an Herrn Crook, Herausgeber von TLS.

[1208] Testament of Georg Lukács. Australian Left Review, no.32 (sept.), p.44-49. Bernie Tafts (interview, late in 1968, Budapest)

[1209] A Conversation with Lukács. Encounter, no.4 (oct.), p.30-36. George Urban

[1210] The Everyday Life by Ágnes Heller. Books from Hungary, no.4, p.18.

[1211] A note from Georg Lukács (Letter, 1970 jul. 20). In: Aspects of „History and class consciousness”. Ed. István Mészáros. Rautledge, London 1971. p.vii.

[1212] Georg Lukács Appeal. In: Angela Y. Davis (ed.), If they come in the morning: Voices of resistance. Orbach and Chambers, London 1971. p.278-79.

[1213] History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics. Transl. Rodney Livingston, Merlin, London & MIT Press, Cambridge (MA) 1971, 356p.

[1214] The Theory of the Novel. Transl. Anna Bostock, Merlin, London & MIT Press, Cambridge (MA) 1971, 160p.

1972

[1215] Gustav von Wangenheim – ein bedeutender, aber unbekannter deutscher Dramatiker. Alternative, no.84/85 (jun-aug), p.124-30.

[1216] Die Deutschen – eine Nation der Spätentwickler? (Interview). In: Adelbert Reif (hrsg.), Interviews. Hoffmann und Campe. Hamburg 1972. p.11-26.

[1217] Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Die ontologischen Grundprinzipien von Marx. Luchterhand, Darmstadt-Neuwied 1972. 194p. (Sammlung Luchterhand. 86)

[1218] Ästhetik in vier Teilen. Luchterhand. Darmstadt-Neuwied 1972. I (SL63)-284p., II (SL64)-259p., III (SL70)-214p. & IV (SL71)-278p.

[1219] A munka. I-II. Magyar Filozófiai Szemle, no.1, p.1-58 & no.2, p.157-77.

[1220] Lukács György levelei Paul Ernsthez. (1911-1926). Magyar Tudományos Akadémia II. Osztály Közleményei, no.3, p.269-306.

[1221] A társadalmi lét ontológiája. A probléma jelenlegi állása. Bevezetés. Valóság, no.8, p.1-11.

[1222] Kaffka Margitról. Irodalomtörténet, no.3, p.714-19.

[1223] Válaszol: Lukács György. Kérdez Kovács András. Kritika, no.5, p.3-5. 1972 május 30-án MTV sugározta szöveg.

[1224] A Beszélgetés a romantikáról (1970. okt. 12-én. Kérdező: Eörsi István). In: Mesterség és alkotás. Tanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmáról. Szerk. Mezei Márta/Wéber Antal. Szépirodalmi, Bp. p.537-61.

[1225] Utószó. In: Nyikolaj Alekszandrovics Dobroljubov: Három tanulmány. Helikon, Bp. 1972. p.257-77.

[1226] Adalékok az esztétika történetéhez. Tanulmányok. I-II. Magvető, Bp. 1972. 747p. & 496p. (Válogatott művei)

I.

1) Előszó (1970.2)

2) Antik és keresztény esztétika (Arisztotelész – Platón, Plotinosz és az újplatonizmus – Keresztény esztétika)

3) A felvilágosodás és a német klasszika esztétikája (Diderot és kortársai – Kant esztétikai felfogásához – Az eldologiasodás, a természetfogalom és a művészet defetisizáló szerepe a klasszikus polgári filozófiában – Schiller szerepe az esztétika történetében – Goethe esztétikai nézeteihez – Hegel fordulata az esztétikában)

4) A XIX. század esztétikája (Az esztétika irracionalista felbomlasztásának kezdetei. Schelling és Kierkegaard – A hegelianizmus felbomlása és a forradalmi demokrata irodalomkritika)

II.

1) A marxizmus esztétikájának születése (A Sickingen-vita Marx-Engels és Lassalle között – Karl Marx és Friedrich Theodor Vischer – Friedrich Engels mint irodalomteoretikus és irodalomkritikus – Marx és az ideológiai hanyatlás problémája – Franz Mehring)

2) Modern esztétikai álláspontokról (Polgári nézetek ellen – Szociális állatok ellen)

[1227] Entretien avec Lukacs. In : Yvon Bourdet, Figures de Lukacs. éditions anthropos 1972. p.175-207

[1228] Réponse de Georges Lukacs à l’auteur. In: Yvon Bourdet, ibid., p.219-220

[1229] Labour as a Model of Social Practice. New Hungarian Quarterly, no.47 (autumn, Lukács Special Number), p.5-43

[1230] Preface to the volume „Art and Society” (1967). ibid., p.44-56..

[1231] The Philosophy of Art. ibid., p.57-87.

[1232] Letters to Paul Ernst, 1911-1926. ibid., p.88-99.

[1233] On Futurology (1970). ibid., p.100-107.

[1234] On the Phenomenology of the Creative Process. Philosophical Forum, no.3/4 (spring/summer, Lukács Special Number), p.314-25

[1235] On the Poverty of Spirit: A Conversation and a Letter. ibid., p.371-85

[1236] On Lenin, on the Student Movements (Interview with András Kovács). Cambridge Review, vol.93, jan.28 (Lukács Special Number), p.90-96.

[1237] A Final Rethinking. György Lukács talks with Franco Ferrarotti. Social Policy, no.4 (jul/aug.), p.4-8, 56-57.

[1238] Tactics and Ethics. Political Writings, 1919-1929. Ed. Rodney Livingston, Transl. Michael McGlogan, New Left Books, London & Harper and Row, NY. 1972. 257p.

1973

[1239] Die deutsche Intelligenz und der Krieg. Berliner Extra-Dienst, no.60 (jul.23.), p.24-27.

[1240] Die Budapester Schule. Praxis (International Edition), no.2/3, p.299-302.

[1241] Über die Kategorie der Malerei. Acta Historiae Artium, no.1/2, p.1-8.

[1242] Der Nachruhm Balzacs. In: Manfred Brauneck (Hrsg.), Die rote Fahne. Kritik, Theorie, Feuilleton 1918-1933. W. Fink Verlag, München 1973. p.143-46

[1243] Über Hauptmanns Entwicklung. In: Manfred Brauneck, ibid., p.154-57.

[1244] Zum zehnten Todestag August Strindbergs. In: Manfred Brauneck, ibid., p.157-60.

[1245] Marxismus und Literaturgeschichte. In: Manfred Brauneck, ibid., p.177-81

[1246] Entstehung und Wert der Dichtungen. In: Manfred Brauneck, ibid., p.184-87.

[1247] Eine Kampfschrift gegen den Krieg der Bourgeoisie (Karl Kraus: Die letzten Tage der Menschheit). In: Manfred Brauneck, ibid., p.187-91.

[1248] Curriculum vitae[1918]. In: Text + Kritik, Zeitschrift für Literatur. Hrsg. Heinz-Ludwig Arnold. Boorberg, München. no.39/40 (Georg Lukacs), p.5-7.

[1249] Die deutsche Intelligenz und der Krieg. In: Text + Kritik, ibid., p.24-51.

[1250] Zur Theorie der Literaturgeschichte. In: Text + Kritik